Sirtuiny, resweratrol i smukła sylwetka

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: otyłość, choroby powiązane z otyłością, restrykcje kaloryczne, sirtuiny, SIRT1, resweratrol.

Zmiany stylu życia z ograniczeniem ruchu i nawyków żywieniowych ze wzrostem spożycia kalorii spowodowały w ciągu ostatnich dziesięcioleci istną eksplozję ogólnoświatowej pandemii otyłości, która skraca życie osób dotkniętych tym problemem, a wraz z powiązanymi powikłaniami metabolicznymi, stwarza istotny, ogólnoświatowy problem społeczno-ekonomiczny. Otyłość, zwłaszcza związana z nagromadzeniem trzewnej tkanki tłuszczowej, pośrednio skraca czas życia, zwiększając ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 i hiperlipidemii (wysokiego poziomu trójglicerydów krwi) — głównych składowych tzw. zespołu metabolicznego. Poza aspektami stricte medycznymi, rosnąca częstotliwość występowania otyłości jest jednocześnie istotnym problemem społeczno-ekonomicznym. Jak bowiem dowiedziono, otyłość wpływa negatywnie na relacje osobiste i zawodowe, a leczenie otyłości i powiązanych z nią problemów zdrowotnych jest ogólnie niezwykle kosztowne.

więcej…

Tokotrienol kontra cholesterol

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: witamina E, tokoferole, tokotrienole, cholesterol, miażdżyca, choroby sercowo-naczyniowe.

Na przestrzeni ostatniego półwiecza w krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy szczęśliwie stały spadek liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia, jednak problemy sercowo-naczyniowe, związane ze zamianami miażdżycowymi, powodowanymi głównie przez cholesterol, wciąż pozostają główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w skali ogólnoświatowej. Powikłania kliniczne, związane z miażdżycą i wysokim cholesterolem, obejmują w pierwszej kolejności chorobę wieńcową, udar niedokrwienny mózgu oraz inne choroby obwodowych naczyń krwionośnych. 

więcej…

Suplementacja SOD zabójcza dla raka prostaty

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: prostata, rak prostaty, SOD, roślinna dysmutaza ponadtlenkowa, kaspaza 3, apoptoza.

Prostata to gruczoł umiejscowiony w męskim układzie moczowo-płciowym, nazywany wymiennie gruczołem krokowym lub sterczem. Gruczoł ten może podlegać procesom nowotworowym, a rak prostaty jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn. W jego rozwoju biorą najprawdopodobniej udział różne czynniki, a przede wszystkim predyspozycje genetyczne i uwarunkowania środowiskowe. Dotychczasowa strategia terapii miejscowo zaawansowanego i przerzutowego raka prostaty opierała się głównie na lekach hormonalnych w myśl teorii, że komórki prostaty i raka stercza są wrażliwe na androgeny, czyli męskie hormony płciowe.

więcej…

Sirtuiny i resweratrol a miażdżyca

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: sirtuiny, SIRT1, NAD+, resweratrol, ox-LDL, autofagia, lizosomy, miażdżyca tętnic.

Miażdżyca tętnic jest ważnym patologicznym przejawem chorób sercowo-naczyniowych i jest główną przyczyną zachorowalności i umieralności w wielu krajach na świecie. Ponieważ główny udział w inicjację miażdżycy wnoszą interakcje zachodzące pomiędzy lipoproteinami wiążącymi cholesterol a komórkami śródbłonka naczyniowego, dlatego w ostatnim czasie wiele uwagi poświęcili naukowcy lipoproteinom zmodyfikowanym oksydacyjnie przez reaktywne formy tlenu, a zwłaszcza utlenionej lipoproteinie o niskiej gęstości (ox-LDL), czyli utlenionej formie „złego cholesterolu”, która odgrywa kluczową rolę patogenną w pękaniu blaszki miażdżycowej i uszkodzeniu śródbłonka naczyniowego. Dlatego w przeciwdziałaniu tym niebezpiecznym konsekwencjom miażdżycy bardzo ważne jest hamowanie akumulacji ox-LDL w komórkach naczyń krwionośnych.

więcej…

Sirtuiny i resweratrol a stawy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: sirtuiny, SIRT1, resweratrol, choroba zwyrodnieniowa stawów, osteoartroza.

Choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli inaczej osteoartroza, to najczęstsza dysfunkcja stawów związana z wiekiem, charakteryzująca się degradacją chrząstki stawowej wraz z patologicznymi zmianami zachodzącymi we wszystkich elementach stawowych i okołostawowych, a więc również w błoniach maziowych, więzadłach, mięśniach i kościach. W populacjach zachodnich choroba zwyrodnieniowa stawów jest jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych, utraty funkcji lokomocyjnych i niepełnosprawności osób dorosłych. Etiologia osteoartrozy nie została całkowicie wyjaśniona, ale specjaliści zauważają, że w patogenezie tej choroby ma swój udział kilka czynników, w tym czynniki mechaniczne, genetyczne i związane z procesami starzenia się organizmu, które ostatecznie prowadzą do zapalenia błony maziowej, śmierci komórkowej (apoptozy) komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów) i degradacji chrząstki.

więcej…

Kryl tak samo skuteczny jak lek przeciwnowotworowy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kryl, olej z kryla, kwasy tłuszczowe omega 3, fosfolipidy, oksaliplatyna, rak jelita grubego.

Nowotwory to plaga dzisiejszych czasów. Jedną z najgroźniejszych chorób nowotworowych jest rak jelita grubego. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem i czwartą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami, dotykającą zarówno mężczyzn, jak i kobiety na całym świecie. Patogeneza tego schorzenia jest procesem złożonym i wieloczynnikowym, obejmującym postępującą akumulację zmian genetycznych, którym sprzyja konsumpcja produktów wysokoprzetworzonych i czerwonego mięsa, siedzący tryb życia, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

więcej…

Wirusom wstęp wzbroniony

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: andrografolid, artemizyna, glicyryzyna, laktoferyna, wirusy, koronawirus, grypa.

Gorąca sytuacja epidemiologiczna niesie ze sobą wiele niedogodności. Ma jednak również swoje dobre strony. Otóż pod ciśnieniem pandemii naukowcy pracowali w niespotykanym dotąd tempie, identyfikując wiele związków o aktywności przeciwwirusowej. A co najciekawsze, w większości przypadków chodziło o molekuły pochodzenia naturalnego. Przy czym na szczególną uwagę zasługują te z nich, które posiadają zdolność wzmacniania blokady przeciwwirusowej ludzkiego organizmu.

więcej…

SARM-y z pożywienia

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: testosteron, androgeny, męskie hormony płciowe, sterydy anaboliczne, receptory androgenowe, selektywne modulatory receptora androgenowego, SARM, apigenina, związki goryczowe, prostata, masa i siła mięśni.

Mięśnie są gwarantem sprawności i zdrowia. Mięśnie odpowiadają za nasze zdolności ruchowe i siłowe, spalając cukier normalizują jego poziom i produkują podobne do hormonów miokiny, które podobnie do hormonów regulują pracę całego organizmu. Gdy jednak mamy zbyt mało mięśni w stosunku do naszych oczekiwań lub potrzeb, np. w sporcie wyczynowym lub w wieku podeszłym, sięgamy zwykle po leki anaboliczne z grupy androgenów, nazywane popularnie sterydami anabolicznymi.

więcej…

« Poprzedni artykuł  

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.