Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Cynamon powstrzymuje przerost prostaty

25.03.2019 | W zdrowym ciele... | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: cynamon, ekstrakt z kory cynamonowca, łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH, testosteron, dihydrotestosteron, DHT, receptor androgenowy, receptor estrogenowy, 5 alfa-reduktaza, finasteryd, SARM.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH) jest częstą chorobą przewlekłą u starzejących się mężczyzn. Częstość występowania BPH wzrasta wraz z wiekiem. Spośród mężczyzn w wieku powyżej 60 lat ponad 50% cierpi z powodu objawów BPH.

BPH jest powodowany głównie przez przerost mięśni gładkich i rozrost komórek nabłonkowych, zlokalizowanych w gruczole krokowym. Przyrost masy gruczołu krokowego prowadzi do objawów w obrębie dolnych dróg moczowych, które obejmują przerywane oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, wysiłek przy oddawaniu moczu, parcie na pęcherz, słaby strumień moczu, niepełne opróżnianie pęcherza i nokturię, czyli nocne wizyty w toalecie.

Chociaż etiologia BPH nie jest dostatecznie poznana, wiadomo, że testosteron i dihydrotestosteron (DHT) są głównymi, męskimi hormonami płciowymi (androgenami), związanymi z rozwojem tego schorzenia. Testosteron, który jest wytwarzany w jądrach, przedostaje się do prostaty, gdzie ulega przekształceniu w DHT poprzez działanie 5α-reduktazy (5AR), enzymu zaangażowanego w metabolizm steroidów. DHT jest 5 razy silniejszym androgenem i induktorem BHP od testosteronu. Podczas gdy stężenie testosteronu w surowicy zmniejsza się z wiekiem, aktywność 5AR i receptora androgenowego (AR) ulegają wzrostowi. Zwykle uważa się, że jest to sposób organizmu na utrzymanie równowagi androgenowej; mniej androgenów, ale za to bardziej aktywne. Jest to o tyle fatalna sytuacja dla gruczołu krokowego, że nieprzetworzony do DHT testosteron sam z siebie chroni prostatę przed rozrostem. Wysokie stężenie DHT, poprzez wiązanie AR, zwiększa poziomy specyficznego antygenu prostaty (PSA). Poziomy PSA mogą być podwyższone na skutek wzrostu objętość prostaty lub stanu zapalnego, rozwijającego się w gruczole krokowym. Pomimo faktu, że PSA nie jest specyficznym wskaźnikiem raka stercza, jego oznaczenie jest powszechnie wykorzystywane w diagnostyce schorzeń prostaty.

W gruczole krokowym występują również estrogeny (żeńskie hormony płciowe) – i wnoszą one tutaj swój udział w rozwój BPH. Receptor estrogenowy α (ERα) i receptor estrogenowy β (ERβ) są różnie wyrażane w tkankach prostaty i działają tu przeciwnie: ERα pośredniczy w rozmnażaniu komórek, za to ERβ pośredniczy w ich apoptozie, czyli planowanej eliminacji. Zatem ERβ ma korzystny wpływ na tłumienie wzrostu prostaty. Z drugiej strony, aktywność ERα może zwiększyć rozmiar prostaty. Podobnie jak AR i ER, różne współregulatory transkrypcji oddziałują bezpośrednio z AR, co prowadzi do zwiększenia lub zmniejszenia jego aktywności względem genów. Wśród kilku zgłoszonych współregulatorów AR, jednym z najlepiej scharakteryzowanych jest koaktywator receptora steroidowego 1 (SRC1), który może wpływać na rozmnażanie komórek prostaty za pośrednictwem receptora androgenowego.

Objawom BPH zawsze towarzyszą wspólne cechy: rozmnażające się komórki prostaty i podwyższone poziomy DHT, AR i PSA w gruczole krokowym. Pacjenci cierpiący z powodu rozrostu prostaty potrzebują zabiegu chirurgicznego lub leków. Najszerzej stosowanymi lekami są α-blokery i inhibitory 5α-reduktazy (5ARI). Alfa-blokery są przydatne ze względu na ich zdolność do rozluźniania mięśni gładkich prostaty i szyjki pęcherza moczowego, co pomaga w oddawaniu moczu. Jednak terapia z użyciem α-blokerów ma liczne ograniczenia; leki te nie są w stanie zmniejszyć rozmiarów prostaty, a także wykazują działania niepożądane, takie jak hipotonia ortostatyczna, zmiany wytrysku, bóle głowy, przekrwienie błony śluzowej nosa i osłabienie fizyczne. 5ARI, takie jak finasteryd, który tłumi 5AR-2, lub dutasteryd, który tłumi zarówno 5AR-1, jak i 2, są przepisywane w celu zahamowania wymiany testosteronu na DHT i zapobiegania łączeniu się androgenów z AR, a także obniżenia poziomu PSA; wszystko w wyniku zahamowania 5AR-2. Ale 5ARI wykazują również działania niepożądane, w tym np. obniżone libido i zaburzenia ejakulacji i/lub erekcji. Dlatego w terapii BPH podchodzi się bardzo poważnie do leków pochodzenia ziołowego, które albo generują ogólnie dużo mniejsze skutki uboczne, albo są od nich całkowicie wolne.

W starożytnej Azji kora cynamonowa używana była jako przyprawa i uznawana za bardzo ważny lek, który miał się głównie przyczyniać do poprawy krążenia krwi. W przeprowadzanych od pewnego czasu badaniach naukowych donoszono, że kora cynamonowa wykazuje aktywność przeciwutleniającą i ma korzystny wpływ na zmniejszenie uszkodzenia nerek w przypadku cukrzycy. Jednak wpływ kory cynamonowej na przebieg BPH przez długi czas nie był przedmiotem badań. Dlatego też naukowcy podjęli się w końcu zadania wykonania badania, mającego na celu prześledzenie wpływu ekstraktu wodnego z kory cynamonowej na rozrost gruczołu krokowego, za pomocą modelu szczurów z BPH indukowanym wysokimi dawkami propionianu testosteronu (Choi, 2016).

Podawanie testosteronu spowodowało zwiększenie rozmiarów prostaty i zwiększyło poziomy białek PSA, 5AR-2, ERα, AR i SRC1. Jednak w modelu indukowanego testosteronem BPH, przy jednoczesnym traktowaniu zwierząt ekstraktem z kory cynamonowca, wykazano zmniejszenie rozmiarów prostaty i zmniejszenie poziomów białek PSA, 5AR-2, ERα, AR, SRC1. Ponadto wykazano, poprzez analizę barwienia immunohistochemicznego tkanek prostaty, że ekspresja receptorów AR i ERα była wyraźnie obniżana w grupie leczonej ekstraktem z kory cynamonowej.

W niniejszym badaniu autorzy ostatecznie udowodnili, że kora cynamonowa wykazuje korzystny wpływ na prostatę w modelu szczurów z BPH indukowanym testosteronem. Masę tkanki gruczołu krokowego i grubości nabłonka przywrócono do poziomu prawidłowego, obserwowanego w grupie kontrolnej, przez leczenie ekstraktem z kory cynamonowej. Tak więc zmiany histologiczne, wywołane przez wysokie dawki testosteronu, zostały przywrócone w grupie z BPH leczonej ekstraktem cynamonowym do stanu normalnego, podobnego jak w grupie zdrowych zwierząt kontrolnych. Grupa leczona cynamonem wykazywała znaczne obniżenie poziomu PSA i 5AR-2, co również oznaczało przywrócenie prawidłowej morfologii gruczołu krokowego. Ponadto główne receptory związane z rozwojem BPH, czyli Erα i AR, jak również białko SRC1 koaktywujące AR, które były regulowane w górę w grupie testosteronowej, uległy normalizacji w wyniku leczenia ekstraktem z kory cynamonowej. Dodatkowe testy in vitro wykazały też, że ekstrakt z cynamonu hamuje rozmnażanie komórek tkanek prostaty, poprzez regulację w dół białek 5AR i AR.

Według autorów wyniki te dowodzą, że cynamon wykazuje pozytywny wpływ na hamowanie przerostu prostaty, i wskazują na potencjał ekstraktów z kory cynamonowej jako nowych leków w farmakoterapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Na zakończenie warto jedynie dodać, że ekstrakty z cynamonu, w odróżnieniu od syntetycznych inhibitorów 5AR i AR, takich jak np. wspominany wyżej finasteryd, nie wykazują niekorzystnego wpływu na stan naszego umięśnienia. Wręcz przeciwnie, jak dowiedziono w badaniach, ekstrakty z cynamonu sprzyjają rozwojowi muskulatury (Liu, 2015; Kaur, 2019). Należy więc podejrzewać, że inne jest ich działanie w sterczu, a inne w mięśniach, tak jak w przypadku nowych leków z grupy selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARM), które hamując rozrost prostaty, promują jednocześnie hipertrofię mięśni.

Facebooktwitterlinkedin