Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Fisetyna – sercowa sprawa

26.10.2020 | W zdrowym ciele...

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: fisetyna, dieta wysokokaloryczna, otyłość, otłuszczenie serca, przerost mięśnia sercowego, kardiomiopatia otyłościowa, włóknienie serca, niewydolność mięśnia sercowego.

Dieta ma ogromny wpływ na zdrowie naszego układu sercowo-naczyniowego. Chodzi tu przede wszystkim o niezdrową dietę. Powszechnie bowiem wiadomo, że nadmierne spożycie kalorii prowadzi do otyłości. Natomiast w otyłości dochodzi do zwiększenia stężenia tłuszczu w sercu – zarówno w obszarach podosierdziowych, zwłaszcza w obrębie prawej komory i koniuszka serca, jak też w samej tkance mięśniowej tego narządu. Między włóknami mięśnia sercowego mogą pojawiać się wtedy w dużej liczbie komórki tłuszczowe, a także zwiększa się ilość tłuszczu w samych komórkach mięśniowych serca, czyli miocytach. Wzrost ten jest wielokrotny w stosunku do prawidłowej ilości tłuszczu w mięśniu sercowym, albowiem serce potrzebuje naturalnie pewnych ilości tłuszczu jako źródła energii do pracy. Tłuszcz może w otyłości tworzyć 50–60% ogólnej masy serca.

Poza koncentracją tłuszczu, we wzroście masy serca u osób otyłych istotne znaczenie ma również przerost samego mięśnia sercowego, który może być bardzo znaczny i który jest zwykle proporcjonalny do wielkości powierzchni i bezwzględnej masy ciała. Przyczyną przerostu mięśnia sercowego w otyłości jest m.in. przewlekle zwiększona objętość jego pracy, szczególnie w spoczynku. Mięsień sercowy otyłego osobnika wykonuje bowiem średnio prawie o 50% więcej objętości pracy niż serca osób o normatywnej wadze ciała.

Otyłość powoduje ostatecznie zmiany morfologiczne w sercu, prowadząc do rozwoju swoistej kardiomiopatii otyłościowej i niewydolności mięśnia sercowego. Niewydolność serca jest złożonym zespołem klinicznym, w którym serce na skutek upośledzenia jego struktury lub funkcji nie może pompować krwi w ilości niezbędnej do zapewnienia optymalnego funkcjonowania wszystkich narządów. Jednym z kluczowych patofizjologicznych mechanizmów wpływających na rozwój niewydolności serca jest jego włóknienie, w którym funkcjonalne włókna mięśniowe serca są zastępowane niefunkcjonalnymi włóknami kolagenowymi.

Natomiast fisetyna, naturalny barwnik flawonoidowy występujący m.in. w truskawkach, wykazuje potencjalne działanie łagodzące zespół metaboliczny wywoływany otyłością. Jednak mechanizmy molekularne leżące u podstaw działania fisetyny skierowanego przeciwko uszkodzeniu serca wywołanemu przez dietę wysokokaloryczną pozostawały dotąd niewyjaśnione. Niemniej ostatnio opublikowano wyniki badania mającego na celu wyjaśnienie mechanizmów ochronnego wpływu fisetyny na serce w przypadku karmienia wysokoenergetyczną dietą wysokotłuszczową (Hu, 2020).

W trakcie badania prowadzonego na myszach karmionych dietą wysokotłuszczową okazało się, że dodatek do takiej diety fisetyny złagodził zaburzenia metaboliczne wywoływane przez otyłość poprzez zmniejszenie masy ciała gryzoni, obniżenie poziomu cukru i insuliny na czczo w ich krwi oraz zniesienie insulinooporności, czyli prowadzącej do cukrzycy niewrażliwości tkanek na insulinę.

Co więcej, dodatek fisetyny znacząco złagodził toksyczne oddziaływanie nadmiaru tłuszczu na włókna mięśniowe tkanki sercowej myszy. Suplementacja fisetyny zniosła też wywołaną przez dietę wysokokaloryczną odpowiedź zapalną w tkanki serca. Ponadto dodatek fisetyny bardzo silnie zmniejszał ekspresję genów związanych ze zwłóknieniem, przyczyniając się wyraźnie do hamowania włóknienia tkanki serca myszy.

Podsumowując, autorzy badania zakomunikowali, że uzyskane przez nich wyniki wyraźnie pokazały, iż fisetyna może być obiecującą strategią terapeutyczną w leczeniu uszkodzenia serca związanego z nadmiernym spożyciem kalorii i otyłością.

Rada jest więc taka, że jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z ograniczeniem spożycia kalorii, to przynajmniej dołóżmy do codziennej diety suplement fisetyny.

Facebooktwitterlinkedin