Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Szukanie zaawansowane  

Aktualności:

SMF - Just Installed!

Strony: [1] 2 3 ... 10
 1 
 dnia: Dzisiaj o 01:38:51 pm 
Zaczęty przez S_u_P_K - Ostatnia wiadomość wysłana przez stanp
Wprawdzie nie o Y-DNA, ale o kulturze trzcinieckiej, sprzed tygodnia:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0282472

O genezie tej kultury na naszych ziemiach:

"Most plausibly, after their emergence in the northern lowlands ca. 1800 BC, “Trzciniec” people migrated south-east, colonised the uplands of today’s south-eastern Poland and western Ukraine, keeping those settlement patterns developed in the north".

A stąd można wysnuć wniosek, jaka będzie hipoteza genetyków dot. pochodzenia domieszki WHG w Trzcińcu:

"Some of the communal graves at this site contain equipment that might evidence influences of other cultural groups [...]. This is a broader regularity, also visible at other sites in the uplands of southern Poland and associated with intense contacts between local elites and highly developed communities of the Otomani-Füzesabony culture from the Carpathian Basin and its northern edges [...]. The style of pottery vessels (types of containers, specific ornaments) and bronze items were clearly inspired by “Southern” patterns. Although the exogamy between the TCC populations from Nida Basin and the Otomani-Füzesabony culture communities settled in the Subcarpathian zone cannot be ruled out, the most reliable interpretation of similarities in material culture is far-reaching exchange of amber and metal [...]".
Badacz fortyfikacji Maszkowice. prof. M. Przybyła zmienił koncepcję przynależności Maszkowic do nurtu weneckiego na przynależność do bardziej wschodniego nurtu Fuzesabony-Otomani. Jest to zarazem nurt wschodniej części Kotliny Karpackiej, nie tej nitrzańskiej.

 2 
 dnia: Dzisiaj o 01:26:19 pm 
Zaczęty przez S_u_P_K - Ostatnia wiadomość wysłana przez stanp
https://www.sav.sk/journals/uploads/0120194302%20Peska%20Kralik.pdf

W tym artykule Morawianie wnoszą, żeby wprowadzić zmianę nazewnictwa w kulturze Chłopice-Vesele, mierzanowiskiej  i nitrzańskiej wczesnego brązu.
Proponują, że odpowiednio połączyć podgrupy części po północnej stronie Bramy Morawskiej z Górnego Śląska i Małopolski i zaklasyfikować je nazewniczo do kultury Mierzanowickiej, a grupy na południe od Bramu morawskiej   i w południowo-zachodniej Słowacji - do kultury nitrzańskiej.
Nie wiem, czy polscy archeolodzy zgodzą się, widząc znaczne różnice między Chłopice (która ujawniła się ilościowo głównie po migracji na Słowację) a mierzanowicką, która jest trochę inna i późniejsza.
Wcześniejsza, ogłoszona na międzynarodowej konferencji, Polska propozycja była, żeby Chłopice-Vesele nazwać na Słowacji protonitrzańską, a w Polace - protomierzanowicką.

 3 
 dnia: Dzisiaj o 12:32:40 pm 
Zaczęty przez S_u_P_K - Ostatnia wiadomość wysłana przez stanp
IBD to fragmenty "identyczne". Trudno sobie wyobrazić, by długie fragmenty mogły być przypadkowo identyczne i nie świadczyć o faktycznym pokrewieństwie pochodzącym od odpowiednio bliskiego wspólnego przodka.
Faktycznie nie mają zastosowania do grupy, jak PCA, gdzie rolę odgrywa różnorodność/podobieństwo, lecz do osób i konkretnych ich fragmentów.

 4 
 dnia: Dzisiaj o 11:12:55 am 
Zaczęty przez S_u_P_K - Ostatnia wiadomość wysłana przez S_u_P_K
Jeszcze słowo do interpretacji analiz IBD:

Ta metoda nie służy do wyodrębniania "genetycznych Słowian", tylko potrafi zidentyfikować osobników, których potomkowie (albo potomkowie bliskich kuzynów) weszli w skład historycznych populacji słowiańskich. Osobnicy w klastrze nie są jednakowo mocno spowinowaceni genetycznie ze wszystkimi innymi członkami klastru. Nie ma przy tym znaczenia, jakie mają genotypy; niektórzy mogą mieć genotypy zupełnie niesłowiańskie, z których przecież tylko niewielka cząstka jest identyfikowana w genomach ich żyjących później krewnych. Oczywiście więcej będzie wśród nich takich genotypów, jakie dominowały w populacji, która stanowiła podstawę historycznych populacji słowiańskich. I odwrotnie, osobnicy np. z późnostarożytnej Litwy, choć mają podobne zestawy snipów jak przodkowie Słowian, zwykle nie będą mieli z nimi dobrych wyników IBD, bo ich potomkowie i bliscy krewni nie brali udziału w powstawaniu wczesnośredniowiecznych populacji słowiańskich (ich fragmenty DNA rekonfigurowały się niezależnie od rekonfiguracji w populacjach słowiańskich).

Klaster genetycznych powinowatych Słowian historycznych jest zróżnicowany dlatego, że areał historycznych Słowian jest duży i obejmuje tereny, na których wcześniej występowały bardzo zróżnicowane genotypy. Dotyczy to zwłaszcza obszaru naddunajskiego (i prowincji rzymskich), gdzie zachodziły - jak to ujmował J. Żak - szczególne przemieszczenia osadnicze.

 5 
 dnia: Dzisiaj o 09:52:24 am 
Zaczęty przez barney1234 - Ostatnia wiadomość wysłana przez barney1234
zeszłoroczna kurtka wiosenna okazała się ciasna więc wszystko urosło, wizualnie najwięcej barki, zrobiły się wypukłe ... zapewne dlatego, że dałem nacisk na górę klaty gdzie blisko barki

... ależ cóż za pogoda, u mnie w cieniu 20stC, wciskam moje nowe mizuno 13 o dziwnej podeszwie i idę zrobić 10km biegiem

 6 
 dnia: Dzisiaj o 08:50:33 am 
Zaczęty przez ambroziak - Ostatnia wiadomość wysłana przez ambroziak
Do kolejnych pomiarów jeszcze daleko, ale dopiero teraz czuję, czyli w drugim miesiącu suplementacji, że coś wyraźniej drgnęło z wycinką. Apetyt się jakby uspokoił/unormował i spodnie jakby w pasku nieco luźniejsze.

 7 
 dnia: Dzisiaj o 06:53:40 am 
Zaczęty przez S_u_P_K - Ostatnia wiadomość wysłana przez S_u_P_K
Wprawdzie nie o Y-DNA, ale o kulturze trzcinieckiej, sprzed tygodnia:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0282472

O genezie tej kultury na naszych ziemiach:

"Most plausibly, after their emergence in the northern lowlands ca. 1800 BC, “Trzciniec” people migrated south-east, colonised the uplands of today’s south-eastern Poland and western Ukraine, keeping those settlement patterns developed in the north".

A stąd można wysnuć wniosek, jaka będzie hipoteza genetyków dot. pochodzenia domieszki WHG w Trzcińcu:

"Some of the communal graves at this site contain equipment that might evidence influences of other cultural groups [...]. This is a broader regularity, also visible at other sites in the uplands of southern Poland and associated with intense contacts between local elites and highly developed communities of the Otomani-Füzesabony culture from the Carpathian Basin and its northern edges [...]. The style of pottery vessels (types of containers, specific ornaments) and bronze items were clearly inspired by “Southern” patterns. Although the exogamy between the TCC populations from Nida Basin and the Otomani-Füzesabony culture communities settled in the Subcarpathian zone cannot be ruled out, the most reliable interpretation of similarities in material culture is far-reaching exchange of amber and metal [...]".

Czyli genetycy nie przyjmą karpackiej genezy tej domieszki; wyprowadzą ją raczej z Polski północnej lub z terenów na zachód od Odry.

 8 
 dnia: Dzisiaj o 03:56:47 am 
Zaczęty przez stanp - Ostatnia wiadomość wysłana przez stanp
Jeśli dyskutujemy o pochodzenie Drawidów, to dla nauki jest to wielki problem.
O, np. Encyklopedia New World pisze
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dravidian_peoples

"Pochodzenie języków drawidyjskich, którymi posługuje się ponad 200 milionów ludzi mieszkających głównie w południowych Indiach , pozostaje niejasne i kontrowersyjne
Okoliczności pojawienia się w Indiach osób mówiących w języku drawidyjskim były zagadką.
Istnieją niejasne powiązania językowe i kulturowe z Uralem, obszarem śródziemnomorskim i Iranem .
Prawdopodobnie lud mówiący w języku drawidyjskim, opisywany jako dolichocefaliczny (długogłowy od przodu do tyłu) śródziemnomorski zmieszany z brachycefalicznym (krótkogłowy od przodu do tyłu) Ormianoidami i osiedlił się w północno-zachodnich Indiach w czwartym tysiącleciu pne
Na swojej trasie ci imigranci mogą weszli w intymny, długotrwały kontakt z użytkownikami języka uralsko-ałtajskiego, wyjaśniając w ten sposób uderzające podobieństwa między grupami języków drawidyjskich i uralsko-ałtajskich.
O pochodzeniu ludu Drawidów informują różne teorie proponowane przez lingwistów, antropologów, genetyków i historyków. Według genetyka Luigiego Luca Cavalli-Sforza w książce The History and Geography of Human Genes , Dravidianie byli na subkontynencie poprzedzani przez lud austroazjatycki, a jakiś czas później podążali za nimi migranci mówiący po indoeuropejsku ".
Ta czasowa lokalizacja byłaby zgodna z Moorjani, który/a pisze, że Drawidzi powstali około 35 pokoleń przed IE.

Kolejne pomysły można znaleźć na Quora. A. Muraki:
Jaka jest historia Drawidów w Indiach? Jak Aryjczycy, którzy przybyli z Europy, skąd pochodzą Dravidianie? Skąd pochodzi termin drawidyjski?.
Np.
https://www.quora.com/Who-are-the-Dravidians-Where-did-they-come-from

Na tle tych bezskutecznych poszukiwań jednoznacznie wyrówżniają się fakty
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/genealogia-genetyczna-drawidow.htm
Nadto
fakt długotrwałego co najmniej 4200-1900 BP bliskich kontaktów DR z IE i większa starożytność DR mogą naukę doprowadzić do źródeł IE; przecież genetycznie są bliscy (w rodzie R1a)
http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/Moorjani-2013-populacjeIE-DR-ich-mieszanie-czas-zdarzen.pdf


 9 
 dnia: Marzec 22, 2023, 06:51:15 pm 
Zaczęty przez stanp - Ostatnia wiadomość wysłana przez stanp
Jeśli dyskutujemy o pochodzenie Drawidów, to dla nauki jest to wielki problem.
O, np. Encyklopedia New World pisze
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dravidian_peoples

"Pochodzenie języków drawidyjskich, którymi posługuje się ponad 200 milionów ludzi mieszkających głównie w południowych Indiach , pozostaje niejasne i kontrowersyjne
Okoliczności pojawienia się w Indiach osób mówiących w języku drawidyjskim były zagadką.
Istnieją niejasne powiązania językowe i kulturowe z Uralem, obszarem śródziemnomorskim i Iranem .
Prawdopodobnie lud mówiący w języku drawidyjskim, opisywany jako dolichocefaliczny (długogłowy od przodu do tyłu) śródziemnomorski zmieszany z brachycefalicznym (krótkogłowy od przodu do tyłu) Ormianoidami i osiedlił się w północno-zachodnich Indiach w czwartym tysiącleciu pne
Na swojej trasie ci imigranci mogą weszli w intymny, długotrwały kontakt z użytkownikami języka uralsko-ałtajskiego, wyjaśniając w ten sposób uderzające podobieństwa między grupami języków drawidyjskich i uralsko-ałtajskich.
O pochodzeniu ludu Drawidów informują różne teorie proponowane przez lingwistów, antropologów, genetyków i historyków. Według genetyka Luigiego Luca Cavalli-Sforza w książce The History and Geography of Human Genes , Dravidianie byli na subkontynencie poprzedzani przez lud austroazjatycki, a jakiś czas później podążali za nimi migranci mówiący po indoeuropejsku ".

Ta czasowa lokalizacja byłaby zgodna z Moorjani, który/a pisze, że Drawidzi powstali około 35 pokoleń przed IE.

Kolejne pomysły można znaleźć na Quora.
A. Muraki,
Jaka jest historia Drawidów w Indiach? Jak Aryjczycy, którzy przybyli z Europy, skąd pochodzą Dravidianie? Skąd pochodzi termin drawidyjski?.

 10 
 dnia: Marzec 22, 2023, 05:32:04 pm 
Zaczęty przez Horus - Ostatnia wiadomość wysłana przez ambroziak
Stanisławie, dobrze, zgoda... Tylko teraz uświadom sobie, że innowacje słowiańskie powstawały w takich rodach, jak R-FT6375 czy R-S24902, a dzisiaj używane są głównie w takich, jak R-L1029 czy R-L260. Nie ma więc możliwości zachowania świadomość wspólnego pochodzenia, gdyż ostatni wspólny ich przodek żył 5 tys. lat temu. 

Strony: [1] 2 3 ... 10