Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

K2 – witamina prostaty

26.11.2018 | W zdrowym ciele... | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: witamina K2, menachinon, witamina K1, filochinon, androgeny, receptory androgenowe, rak gruczołu krokowego, rak oporny na kastrację.

Witamina K2, o której do niedawna nikt jeszcze nie słyszał, dziś bije rekordy popularności jako suplement diety. W przeciwieństwie do witaminy K1 (filochinonu), produkowanej przez rośliny i znanej tylko jako czynnik krzepliwości krwi, wytwarzana przez bakterie fermentacyjne witamina K2 (menachinon) wykazuje niezwykle szeroką aktywność prozdrowotną. Przede wszystkim, z jednej strony sprzyja wbudowywaniu wapnia w kości i chroni nas tym sposobem przed osteoporozą, z drugiej zaś hamuje kalcyfikację (wapnienie) tkanek miękkich, głównie naczyń krwionośnych i zastawek serca, zapobiegając rozwojowi chorób krążenia. Witamina K2 zdobywa również popularność pośród sportowców, albowiem okazało się, że sprzyja rozwojowi umięśnienia, szczególnie w połączeniu z witaminą D3. Witaminę K1 znajdujemy głównie w zielonych warzywach i przyprawach, natomiast K2 – przede wszystkim w fermentowanych produktach roślinnych i mleczarskich.

Ale rozwój badań nad witaminą K2 przyniósł kolejne rewelacje: ten szczególny składnik pokarmowy może okazać się równie skuteczny w profilaktyce raka, a nawet leczeniu chorób nowotworowych, szczególnie chorób nowotworowych gruczołu krokowego.

Ponieważ już dawno dowiedziono, że syntetyczna witamina K wykazuje w połączeniu z witaminą C aktywność przeciwnowotworową, skierowaną przeciwko rakowi prostaty, i to zarówno w badaniach in vitro prowadzonych na liniach komórkowych ludzkiego raka prostaty, jak też in vivo – na myszach ze wszczepionym, ludzkim rakiem prostaty, dlatego naukowcy postanowili sprawdzić – w jaki sposób poziom spożycia naturalnej witaminy K koreluje u mężczyzn z ryzykiem rozwoju raka gruczołu krokowego (Nimptsch, 2008).

Określili w tym celu, na podstawie analizy składu żywności i kwestionariuszy żywieniowych, poziom spożycia różnych form witaminy K u ponad 11 tys. ochotników, obserwując stan zdrowia prostaty badanych mężczyzn na przestrzeni ponad 8 lat. W ten sposób ustalili, że poziom spożycia witaminy K2 koreluje wyraźnie odwrotnie z ogólnym ryzykiem rozwoju raka prostaty (im wyższe spożycie witaminy – tym niższe zagrożenie rakiem), natomiast bardzo silnie odwrotnie – z występowaniem jego postaci daleko zaawansowanych. Przy czym korelacje te zaznaczały się znacznie silniej dla witaminy K2 pochodzącej z produktów mlecznych, niż mięsnych (w pokarmach mięsnych, szczególnie w wątróbce, również znajdujemy pewną ilość witaminy K2). Natomiast poziom spożycia witaminy K1 w żaden sposób nie korelował z ryzykiem rozwoju raka prostaty.

Bardzo podobne wyniki ogłosiła ta sama grupa naukowców w 2010 r., w odniesieniu do szerszej populacji (ponad 24 tys. osób) i większej liczby typów nowotworów, z tym że poziom spożycia witaminy K2 z produktów mlecznych korelował tutaj najsilniej odwrotnie z ryzykiem rozwoju raka jajników, płuc i prostaty oraz śmiertelnością pośród pacjentów cierpiących z powodu tego typu nowotworów. Podobnie jak w pierwszym przypadku, nie wykazano żadnych korelacji pomiędzy ryzykiem wystąpienia raka a poziomem spożycia witaminy K1.

Autorzy opublikowanego niedawno, niezwykle szerokiego przeglądu badań poświęconych problematyce leczenia raka gruczołu krokowego witaminą K2 (Dasari, 2017), podsumowali swoją pracę naukową tymi słowami: „W oparciu o nasze najnowsze wyniki i przegląd istniejącej literatury przedstawiamy dowody na to, że witamina K i jej pochodne powinny być potencjalnie badane jako terapia przeciwnowotworowa, szczególnie w przypadku raka prostaty”.

Wprawdzie męskie hormony płciowe (androgeny) nie powodują same z siebie raka gruczołu krokowego, a nawet chronią przed jego pojawieniem się (tak działa np. testosteron), to jednak w przypadku istniejącego już raka promują jego wzrost i pobudzają rozmnażanie się jego komórek. Dlatego w leczeniu raka prostaty stosuje się często blokadę androgenową, polegająca na kastracji farmakologicznej oraz podawaniu antyandrogenów. Wprawdzie osiąga się tym sposobem długotrwałe zahamowanie postępu choroby, jednakże często nowotwór przekształca się z czasem w postać tzw. raka opornego na kastrację, którego leczenie staje się już bardziej skomplikowane. Dlatego niezwykle cenne wydają się wyniki najnowszego eksperymentu, badającego lecznicze właściwości witaminy K2 względem raka prostaty…

Celem tego badania była ocena terapeutycznego wpływu witaminy K2 na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego i prześledzenie mechanizmów jej działania przeciwnowotworowego. Obserwację prowadzono w przedklinicznym badaniu z użyciem linii komórkowej takiego nowotworu, który powstał na skutek przerzutu do kości kręgowej pacjenta. Uzyskane dane wykazały, że witamina K2 znacząco hamuje rozmnażanie się komórek odpornego na kastrację raka stercza w sposób zależny od dawki, przy 48-godzinnym traktowaniu hodowli komórkowej dodatkiem tej witaminy. Ponadto witamina K2 zmniejszała potencjał migracyjny komórek nowotworowych, czyli zdolność do tworzenia przerzutów, i hamowała ich wzrost. W wynikach wykazano również, że witamina K2 indukuje programowaną śmierć (apoptozę) w komórkach odpornego na kastrację raka stercza. Ponadto witamina K2 wymusiła zatrzymanie wzrostu komórek nowotworowych poprzez aktywację programu starzenia komórkowego, co jest obserwacją niezwykle cenną, albowiem komórki rakowe są znane ze swej odporności na procesy starzenia. Odpowiednia analiza wykazała dodatkowo, że ​​witamina K2 obniżyła stopień produkcji receptorów androgenowych, czyli białek, poprzez które androgeny promują wzrost nowotworu gruczołu krokowego i pobudzają rozmnażanie się jego komórek. A to również niezwykle cenna obserwacja, albowiem rak odporny na kastrację charakteryzuje się zazwyczaj tym, że jego receptory androgenowe stają się niezwykle czułe i reagują na nawet minimalne stężenia androgenów lub na inne hormony steroidowe, takie jak np. kortyzol, estradiol czy progesteron.

Podsumowując więc swój eksperyment, autorzy napisali: „Nasze badanie sugeruje, że witamina K2 może być potencjalnym czynnikiem przeciwnowotworowym dla opornego na kastrację raka prostaty, poprzez swoiste ukierunkowanie na kluczowe szlaki sygnałowe, związane z apoptozą, cyklem komórkowym i zdolnością do tworzenia przerzutów” (Dasari, 2018).

Facebooktwitterlinkedin