Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Kryl tak samo skuteczny jak lek przeciwnowotworowy

30.05.2022 | W zdrowym ciele...

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kryl, olej z kryla, kwasy tłuszczowe omega 3, fosfolipidy, oksaliplatyna, rak jelita grubego.

Nowotwory to plaga dzisiejszych czasów. Jedną z najgroźniejszych chorób nowotworowych jest rak jelita grubego. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem i czwartą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami, dotykającą zarówno mężczyzn, jak i kobiety na całym świecie. Patogeneza tego schorzenia jest procesem złożonym i wieloczynnikowym, obejmującym postępującą akumulację zmian genetycznych, którym sprzyja konsumpcja produktów wysokoprzetworzonych i czerwonego mięsa, siedzący tryb życia, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

Dostępne obecnie metody leczenia raka jelita grubego wiążą się z licznymi skutkami ubocznymi, które znacząco obniżają jakość życia pacjentów. W ostatnich latach więcej uwagi poświęca się więc tzw. nutraceutykom, czyli aktywnym farmakologicznie składnikom pokarmowym, jako alternatywnym i/lub pomocniczym środkom terapeutycznym w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego.

Przykładowo stwierdzono, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe szeregu omega-3, głównie kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), pochodzące z ryb i innych owoców morza, hamują rozmnażanie komórek nowotworowych i rozwój kilku nowotworów, w tym raka jelita grubego. Przy czym badania epidemiologiczne wykazały, że populacje spożywające duże ilości oleju rybiego, bogatego w kwasy omega 3, charakteryzują się znacznie niższym ryzykiem rozwoju tej formy nowotworu. Jednocześnie badania in vitro (prowadzone poza organizmem) wykazały, że EPA i DHA wywierają destrukcyjny wpływ na komórki rakowe poprzez kilka mechanizmów, w tym poprzez zmianę składu błony komórkowej, zmianę wewnątrzkomórkowego pH i prądu wapniowego, modyfikację potencjału przepuszczalność błony mitochondrialnej, obniżenie odporność na uszkodzenia oksydacyjne oraz poprzez bezpośrednie oddziaływanie na DNA i ekspresję genów. Natomiast badania na zwierzętach udowodniły, że suplementacja oleju rybiego zmniejsza liczbę i wielkość guzów oraz ich unaczynienie (angiogenezę) i zdolność do tworzenia przerzutów.

Spożycie przez ludzi produktów żywnościowych, otrzymywanych z ryb stale wzrasta, tak że globalne połowy tych stworzeń morskich nie będą w stanie zrównoważyć w przyszłości zapotrzebowania na nie. Dlatego też kryl, morski zooplankton podobny do krewetek, został zaproponowany jako alternatywne źródło kwasów omega 3 w diecie człowieka, ze względu na jego niezwykle szerokie i bardzo obfite występowanie. Dostępny na rynku suplementów diety olej z kryla, który stał się w ostatnich latach ważnym źródłem kwasów omega 3 w naszej diecie, jest pozyskiwany z kryla antarktycznego, żyjącego w wodach Oceanu Południowego. Jedną z zalet oleju z kryla, w porównaniu z olejem rybim, jest to, że jego kwasy omega 3 związane są z fosfolipidami, podczas gdy w oleju rybnym wiążą się z trójglicerydami. Natomiast badania wykazały, że kwasy omega 3 z fosfolipidów mogą skuteczniej przenikać przez błony komórkowe, co sprzyja lepszej ich biodostępności i większym korzyściom zdrowotnym, wynikającym z ich suplementacji.

Do niedawna badania wpływu oleju z kryla na komórki raka jelita były jedynie nieliczne. Dlatego też celem niedawno zaprojektowanego w tym kontekście badania (Jayathilake, 2019) było porównanie skuteczności przeciwnowotworowej oleju z kryla z lekiem chemioterapeutycznym, oksaliplatyną, powszechnie stosowanym w leczeniu raka jelita grubego.

W badaniu tym trzy ludzkie oraz jedną mysią linię komórkową raka jelita grubego poddano działaniu bioaktywnych składników oleju z kryla przez 24 godziny i 48 godzin. Podobnie te same linie komórkowe poddano działaniu oksaliplatyny przez 24 godziny. W wynikach wykazano, że olej z kryla znacząco hamował we wszystkich liniach proces rozmnażania komórek nowotworowych i zwiększał w ich wnętrzu stężenie niszczycielskich, reaktywnych form tlenu. Przy czym już bardzo małe dawki oleju z kryla, wnoszące niskie (mikromolowe) stężenia kwasów EPA i DHA, dawały podobny efekt przeciwnowotworowy, jak oksaliplatyna.

Jak podsumowali na zakończenie autorzy, niniejsze badanie wykazało, że działanie przeciwnowotworowe oleju z kryla na komórki raka jelita grubego jest porównywalne z działaniem leku chemioterapeutycznego – oksaliplatyny.

Facebooktwitterlinkedin