Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Kurkumina na zbicie tłuszczu

19.05.2020 | Termogeniki i inne spalacze

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kurkuma, kurkumina, masa ciała, wskaźnik masy ciała, obwód talii.

Wszyscy znamy orientalną przyprawę kulinarną – kurkumę, krewniaczkę imbiru. Wszyscy zwykle też wiemy, że zawdzięcza ona swą oryginalną barwę związkowi nazywanemu kurkuminą. Kurkumina znana jest przede wszystkim ze swoich szerokich właściwości prozdrowotnych, a szczególnie z aktywności ochronnej względem wątroby, przeciwzapalnej i przeciwnowotworowej. Wykonano również znaczną ilość badań dowodzących, że ów żółty barwnik roślinny może wspomagać pracę nad sylwetką, wpływając pozytywnie na mięśnie i redukcję tłuszczu zapasowego. Jeżeli chodzi o ten ostatni efekt, to w bieżącym numerze pisma naukowego Journal Critical Reviews in Food Science and Nutrition ukazała się publikacja zatytułowana: „Wpływ suplementacji kurkuminy na masę ciała, wskaźnik masy ciała i obwód talii: przegląd systematyczny i metaanaliza dawka-odpowiedź w randomizowanych badaniach kontrolowanych” (Mousavi, 2020).

Dostępne są oczywiście rozmaite publikacje badań naukowych, których celem było wyjaśnienie wpływu kurkuminy na tkankę tłuszczową i masę ciała, ale zdaniem autorów tej metaanalizy były one niespójne, a więc sytuacja ta wymagała systematycznego uporządkowania. Dlatego też przeprowadzili oni systematyczny przegląd i metaanalizę takich publikacji, czego celem było podsumowanie danych z dostępnych badań klinicznych, dotyczących wpływu suplementacji kurkuminy na masę ciała, wskaźnik masy ciała i obwód talii.

Aby więc odnaleźć odpowiednie artykuły, autorzy przeszukali bazy naukowe PubMed, SCOPUS, Cochrane Library i Google Scholar, zgodnie ze stanem ich zasobów na ​​sierpień 2018 roku. Po zgromadzeniu i usystematyzowaniu wyników, wielkości efektów działania kurkuminy wyrażono m.in. jako średnią różnicę pomiaru masy ciała, wskaźnika masy ciała i obwodu talii pomiędzy punktem początkowym i końcowym okresu suplementacji. Niejednorodność wyników pomiędzy badaniami oceniono za pomocą specjalnej metody statystycznej. Przeprowadzono również analizę podgrup biorących udział w badaniach ochotników, a to w tym celu, aby odszukać potencjalne źródła zaistniałych niejednorodności.

Po krytycznej ocenie zgromadzonych prac i ich selekcji, ostatecznie uwzględniono wyniki 11 badań, w których wzięło udział łącznie 876 osób, spośród których 53% stanowiły kobiety. Połączone wyniki wykazały znaczną efektywność podawania kurkuminy w odniesieniu do ubytku masy ciała (średnia różnica wagi: -1.14 kg) i wskaźnika masy ciała (średnia różnica: -0,48 kg/m2). Jednocześnie nie stwierdzono jednak istotnego wpływu suplementacji kurkuminy na ubytek rozmiaru obwodu talii (średnia różnica: -1,51 cm). Na podstawie analizy podgrup stwierdzono jednak, że wpływ kurkuminy na utratę obwodu talii był istotny w tych badaniach, w których podawano przynajmniej 1000 mg (lub więcej) kurkuminy dziennie, a ochotnicy przyjmowali ją przynajmniej przez 8 tygodni (lub dłużej) oraz charakteryzowali się jednocześnie wyraźną nadwagą.

Ostateczne wnioski autorów były więc następujące: stwierdziliśmy znaczący wpływ suplementacji kurkuminy na masę ciała i wskaźnik masy ciała, ale nie na obwód talii. Wpływ kurkuminy na obwód talii był jednak znaczący w badaniach trwających 8 tygodni lub dłużej, przeprowadzonych na ochotnikach z nadwagą, stosujących 1000 lub ponad 1000 mg kurkuminy dziennie.

Facebooktwitterlinkedin