Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

L-Cytrulina – Viagra z arbuza

29.03.2024 | Artykuły sponsorowane, W zdrowym ciele... | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: zaburzenia erekcji, inhibitory fosfodiesterazy typu 5, tlenek azotu, L-arginina, L-cytrulina

Problem niedomogi płciowej, nazywany zaburzeniami erekcji, definiowany jest jako „stała lub nawracająca niezdolność do osiągnięcia i utrzymania erekcji prącia, wystarczającej do osiągnięcia satysfakcji seksualnej”.

W międzynarodowym badaniu przeprowadzonym wśród mężczyzn w wieku 50–80 lat, częstość występowania zaburzeń erekcji wyniosła 48.7%. A że aktywność seksualna jest ważnym elementem ogólnej jakości życia, mężczyźni z zaburzeniami erekcji zgłaszali niższy poziom osobistego zadowolenia ze wszystkich atrybutów egzystencji, w porównaniu z mężczyznami bez tej przypadłości. Jak zatem z tego wynika, leczenie zaburzeń erekcji okazuje się niezwykle istotne nie tylko dla satysfakcji seksualnej, ale również poprawy ogólnej jakości życia mężczyzny.

Terapię pierwszego rzutu u większości mężczyzn z zaburzeniami erekcji, u których nie stwierdza się konkretnych przeciwwskazań, stanowią inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5i), takie jak sildenafil (Viagra), wardenafil i tadalafil. Ogólnie szacuje się, że skuteczność PDE5i u pacjentów z zaburzeniami erekcji wynosi od 56 do 84%. Jednakże określone populacje pacjentów, m.in. diabetycy, nie bardzo kwalifikują się do leczenia z wykorzystaniem tych medykamentów. W tej sytuacji naukowcy wciąż poszukują skutecznych środków wspomagających parametry erekcji pośród molekuł bioaktywnych spoza grupy PDE5i.

Głównym stymulatorem rozszerzenia naczyń krwionośnych ciał jamistych prącia, czyli pojawienia się i utrzymania wzwodu, jest gazowa molekuła sygnalizacyjna – tlenek azotu (NO). Tlenek azotu powstaje ze swojego prekursora – aminokwasu L-argininy – na skutek działania enzymu syntazy tlenku azotu (NOS), obficie reprezentowanej w tkankach prącia.

Teoretycznie można by wiec liczyć na poprawę jakości erekcji, wdrażając suplementację aminokwasu L-argininy. W praktyce jest to jednak o tyle trudne, że przyjęta doustnie L-arginina jest w większości rozkładana w jelitach przez bakterie jelitowe i komórki jelitowe, a następnie szybko metabolizowana w wątrobie. Doświadczenie więc pokazuje, że doustna suplementacja L-argininy jedynie nieznacznie zwiększa w organizmie poziom tego aminokwasu i powstającego z niego tlenku azotu. Nie da się przy tym ominąć tego problemu zwiększeniem dawkowania, albowiem wysokie dawki L-argininy mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Jak jednak się okazuje, problem ten rozwiązuje występująca obficie w miąższu arbuza L-cytrulina – aminokwas będący prekursorem L-argininy. Otóż spożyta L-cytrulina omija wszystkie wstępne szlaki metaboliczne L-argininy, przenikając w całości spożytej dawki do organizmu i przekształcając się w nim w L-argininę.   

Dlatego też wykonano swojego czasu badanie mające na celu przetestowanie skuteczności i bezpieczeństwa doustnej suplementacji L-cytruliny w poprawie jakości wzwodu u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami erekcji (Cormio, 2011).

W tym badaniu z pojedynczą ślepą próbą mężczyźni z łagodnymi zaburzeniami erekcji (ocena twardości erekcji 3) najpierw otrzymywali przez miesiąc nieaktywne placebo, a następnie przez kolejny miesiąc L-cytrulinę w dawce 1.5 g dziennie. Autorzy rejestrowali tutaj ocenę twardości erekcji, liczbę stosunków w miesiącu, satysfakcję z leczenia oraz zdarzenia niepożądane.

W badaniu tym wzięło udział ogółem 24 pacjentów (średni wiek 56.5 lat) i wszyscy zakończyli je bez żadnych zdarzeń niepożądanych.

Poprawa twardości erekcji z 3 (łagodne zaburzenie erekcji) do 4 (prawidłowa erekcja) nastąpiła u 2 (8.3%) z 24 mężczyzn w okresie przyjmowania placebo i u 12 (50%) z 24 mężczyzn w okresie przyjmowania L-cytruliny.

Średnia liczba stosunków w miesiącu wzrosła z 1.37 na początku badania do 1.53 na końcu fazy placebo i 2.3 na końcu fazy suplementacji L-cytruliny.

Wszyscy pacjenci zgłaszający poprawę oceny twardości erekcji z 3 do 4 stwierdzili, że są bardzo zadowoleni z efektów terapii.

Autorzy podsumowali więc swoje wyniki mniej więcej w ten sposób, że chociaż suplementacja L-cytruliny jest doraźnie mniej skuteczna niż leki z grupy PDE5i, okazuje się jednak efektywna w dłuższej perspektywie czasowej, przy czym jest całkowicie bezpieczna i psychologicznie dobrze akceptowana przez pacjentów. A w związku z tym jej rola jako alternatywnego leczenia łagodnych do umiarkowanych zaburzeń erekcji, szczególnie u pacjentów, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z leków z grupy PDE5i, zasługuje na szczególną uwagę i dalsze pogłębione badania.

Facebooktwitterlinkedin