Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Lactobacillus plantarum L-137 – bakterie na przeziębienie

25.09.2023 | W zdrowym ciele... | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: przeziębienie, wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych, stres, układ odpornościowy, Lactobacillus plantarum L-137

Tzw. „przeziębienie” to zespół chorobowy, wynikający z infekcji wirusowej górnych dróg oddechowych. Infekcja wirusowa górnych dróg oddechowych jest przypadłością niezwykle powszechną, stanowiącą aż połowę wszystkich ostrych epizodów chorobowych, dotykających współczesną ludzką populację.

Jednym z ważnych czynników osłabiających funkcje odpornościowe ludzkiego organizmu jest stres. Obecnie powszechnie wiadomo, że układ odpornościowy, hormonalny i ośrodkowy układ nerwowy wzajemnie na siebie oddziałują oraz że stres psychiczny powoduje rozregulowanie odpowiedzi immunologicznych poprzez wpływ na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza i autonomiczny układ nerwowy. Wiele badań wykazało, że poziom stresu psychicznego jest silnie skorelowany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju ostrych chorób zakaźnych układu oddechowego. Obserwacje te sugerują, że osoby znajdujące się pod wysoką presją stresu psychicznego są szczególnie podatne na przeziębienie.

Lactobacillus plantarum L-137 to szczep bakterii fermentacji mlekowej, wyizolowany z fermentowanej żywności i uśmiercony na pomocą wysokiej temperatury. Jak dowiodły badania, jest on silnym aktywatorem interleukiny IL-12, która indukuje odpowiednią odpowiedzi immunologiczną, działając w ten sposób przeciwalergicznie i przeciwnowotworowo. W badaniach tych wykazano, że obróbka cieplna nie zmniejsza, a paradoksalnie zwiększa aktywność immunologiczną szczepu Lactobacillus plantarum. Co więcej, wykazano również, że codzienne spożywanie L-137 wzmacnia funkcje odpornościowe ogólnie zdrowych osób; m.in. zwiększa ochronę przed zakażeniem wirusem grypy poprzez stymulację wytwarzania interferonu typu I, który chroni jednocześnie ludzki organizm przed chorobami nowotworowymi i autoimmunologicznymi. I jak sugerują autorzy tych badań (Arimori, 2012), L-137 może wzmacniać zdolności obronne ludzkiego organizmu przed pospolitymi infekcjami przeziębieniowymi, w tym infekcją wirusem grypy typu A.

Dlatego celem kolejnego badania członków tej samej grupy naukowców (Hirose, 2013) było zbadanie wpływu spożywania L-137 na funkcje odpornościowe oraz częstość występowania i nasilenie objawów infekcji górnych dróg oddechowych u ogólnie zdrowych osób z wysokim poziomem stresu psychicznego.

W sumie siedemdziesięciu ośmiu zdrowych ochotników (trzydziestu trzech mężczyzn i czterdzieści pięć kobiet; średni wiek 50.6 lat) z wynikami >41 w osiemnastopunktowej skali stresu psychicznego, w Krótkim Kwestionariuszu Stresu Pracy, zostało losowo przydzielonych albo do grupy otrzymującej codziennie przez 12 tygodni tabletkę zawierającą 10 mg L-137, albo tabletkę nieaktywnego placebo.

W ten sposób badacze ustalili, że u zdrowych osób z wysokim poziomem stresu psychicznego, które codziennie przyjmowały 10 mg L-137, miała miejsce istotnie mniejsza częstość występowania objawów infekcji górnych dróg oddechowych na całym odcinku czasowym trwania badania. Ponadto częstość występowania, czas trwania i ciężkość objawów infekcji górnych dróg oddechowych oraz czas trwania ich leczenia wykazały istotne ujemne korelacje z czasem przyjmowania L-137. Tłumacząc to w prosty sposób: im dłuższe przyjmowanie suplementu L-137 – tym mniej problemów z infekcjami górnych dróg oddechowych.

Jeśli natomiast chodzi o funkcje odpornościowe, to korzystne ich zmiany w stosunku do wartości wyjściowych były znacząco większe w grupie L-137, aniżeli w grupie placebo.

Zdaniem autorów badania ich odkrycia wskazują na to, że codzienne spożywanie L-137, poprzez wzmocnienie funkcji odpornościowych układu immunologicznego, zmniejsza częstość występowania objawów infekcji górnych dróg oddechowych u ogólnie zdrowych osób.  

Facebooktwitterlinkedin