Jod dla siłacza, skoczka i sprintera

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: jod, hormony tarczycy, neurony ruchowe, włókna mięśniowe, siła, szybkość, skoczność.

Jod jest pierwiastkiem chemicznym z grupy fluorowców. Został odkryty w 1812 roku przez francuskiego chemika, Bernarda Courtoisa. Istnienie pierwiastka zostało następnie potwierdzone przez Nicholasa Clementa i Charles’a Desormesa. Jednak jod przebadał dokładnie dopiero Joseph Loud Gay-Lussac w 1813 roku. Badacz ten scharakteryzował jego podstawowe właściwości i nadał mu obowiązującą do dnia dzisiejszego nazwę. A nazwa jodu pochodzi od greckiego przymiotnika joeides – fioletowy.

Organizm człowieka dysponuje zasobem jodu na poziomie od 20 do 50 mg, ale prawie 75% tego zasobu magazynuje nasza tarczyca. Dobowe zapotrzebowanie dorosłego człowieka na jod wynosi od 150 do 300 mcg. Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy, natomiast hormony tarczycy odpowiadają m.in. za proces wzrastania i dojrzewania komórek naszego organizmu, stymulując przemianę materii, w tym syntezę białek. Dlatego też od stężenia tych hormonów we krwi i ich aktywności w tkankach docelowych uzależniony jest prawidłowy rozwój nerek, serca, przysadki mózgowej oraz całego układu nerwowego, a także umięśnienia.

W związku z tym, w wiodącej pracy naukowej, poświęconej znaczeniu jodu dla ludzkiego organizmu (Mantilla, Comprehensive Handbook of Iodine, 2009), kwestię wpływu hormonów tarczycy na mięśnie omówiono mniej więcej w ten sposób:

Niedobór jodu i inne zmiany w jego metabolizmie mogą doprowadzić do jawnej lub utajonej niedoczynności tarczycy. W przypadku niedoczynności tarczycy neurony ruchowe wykazują zmniejszoną objętość i średnicę aksonu, co może zwiększać ich pobudliwość, zmniejszając jednocześnie prędkość przewodzenia impulsu nerwowego. Połączenia nerwowo-mięśniowe we włóknach mięśniowych typu I i IIa wykazują zmniejszoną wielkość i złożoność, co poprawia ich zdolność do utrzymywania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Pole przekroju poprzecznego włókien typu I i IIa, odpowiedzialnych za wytrzymałość i masę mięśni, albo jest w takich warunkach utrzymywane, albo nawet zwiększane, podczas gdy jednocześnie maleje pole przekroju włókien typu IIx i/lub typu IIb, odpowiedzialnych za siłę i szybkość. Ekspresja izoform ciężkich łańcuchów miozyny (MHC), czyli białek kurczliwych włókien mięśniowych, jest przy niedoborze jodu i niedoczynności tarczycy w mięśniach zmieniona, ze zwiększoną ekspresją MHC charakterystycznych dla włókien I i IIa, a zmniejszoną charakterystycznych dla włókien IIx i IIb. W rzeczywistości zawartość MHC na jednostkę kurczliwą włókna mięśniowego spada we włóknach IIx i IIb, czego skutek objawia się w postaci mniejszej liczby mostków krzyżowych miozyny dostępnych do generowania siły mięśni. We wszystkich typach włókien mięśniowych częstotliwość cykli pomiędzy mostkami miozyny jest zmniejszona, co skutkuje znacznie wolniejszą maksymalną prędkością skracania, wolniejszą szybkością ponownego rozwoju siły i wolniejszym tempem zużywania ATP.

Podsumowując: zmiany związane z niedoborem jodu powodują zmniejszenie maksymalnej siły mięśni.

Oczywiście w każdej dyscyplinie sportu warto zadbać o optymalny dowóz jodu, gwarantującego prawidłową strukturę tkanki mięśniowej oraz odpowiednią siłę i szybkość mięśni. W sportach wytrzymałościowych może to mieć przykładowo znaczenie przy końcowej rywalizacji, tuż przed linią mety. W dyscyplinach sylwetkowych liczy się natomiast nie tylko masa mięśniowa, ale jednocześnie też jędrność (upakowanie) mięśni, za którą to ich cechę odpowiada właśnie odpowiednia ilość włókien szybkokurczliwych. Jednak najwyższą wagę będą miały powyższe doniesienia dla przedstawicieli tych dyscyplin sportowych, w których za sukces zawodnika odpowiadają jego siła i szybkość, czy też skoczność jako ich wypadkowa. Tak więc suplement jodu powinien być stałym elementem programu wspomagania dietetycznego każdego siłacza, skoczka i sprintera.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.