Kurkumina – większa masa niedotlenionych mięśni

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kurkumina, niedotlenienie, hipertrofia, atrofia, miogeneza, białka mięśniowe, włókna mięśniowe, tężyzna fizyczna.

Krótkotrwałe niedotlenienie mięśni podczas wysiłku inicjuje stres metaboliczny, sprzyjający ich hipertrofii. Im większe to krótkotrwałe niedotlenienie i większe związane z nim, metaboliczne zestresowanie włókien mięśniowych, tym większy przyrost masy mięśniowej, którą to prawdę potwierdza bardzo wysoka efektywność treningów z użyciem opasek uciskowych. Przedłużające się lub długotrwałe niedotlenienie działa już jednak zupełnie odwrotnie – prowadzi do atrofii mięśni, czyli ich zaniku. Z efektem takim mamy do czynienia np. w chorobach układu oddechowego i układu krążenia, a także podczas przebywania na bardzo dużych wysokościach. Atrofia mięśni związana z niedotlenieniem może stwarzać problemy wspinaczom wysokogórskim oraz sportowcom trenującym lub startującym na dużych wysokościach. Trening wysokogórski lub każdy inny, przeprowadzany przy niskim komforcie tlenowym (np. z użyciem specjalnej maski), ma za zadanie poprawiać kondycję sportowca. Jednak atrofia mięśni, ze zrozumiałych względów, może być jego poważnym ograniczeniem, szczególnie w dyscyplinach wytrzymałościowo-siłowych, takich jak np. sporty walki. Mamy jednak w tej sprawie bardzo pomyślne wieści, za sprawą najświeższego badania, którego wyniki opublikowano w styczniowym numerze czasopisma Biochimie na rok 2019.

Otóż w badaniu tym (Chaudhary, 2019) naukowcy skupili się na kurkuminie jako na środku potencjalnie zapobiegającym rozwojowi atrofii mięśni związanej z długotrwałym niedotlenieniem organizmu (w tym miejscu warto jedynie zauważyć, że kurkumina doczekała się już znacznej liczby badań dowodzących jej dobroczynnego wpływu na mięśnie). Badacze poddawali tutaj przez 2 tygodnie szczury symulowanemu niedotlenieniu wysokościowemu w komorze dekompresyjnej, podając części z nich doustnie kurkuminę w dawce odpowiadającej mniej więcej 1200 mg po przeliczeniu na ludzi, kontrolując efekty terapeutyczne w odniesieniu do gryzoni utrzymywanych w normalnych warunkach tlenowych, wspomaganych lub nie wspomaganych kurkuminą.

W efekcie prowadzenia tej procedury badawczej, naukowcy (co niezwykle interesujące) przede wszystkim zaobserwowali, że długotrwałe niedotlenienie zamiast poprawić, pogorszyło kondycję zwierząt, skracając czas ich biegu do wyczerpania o ok. 30% w porównaniu z gryzoniami z grup kontrolnych. Natomiast kurkumina sprawdziła się tutaj znakomicie, poprawiając czas biegu do wyczerpania niedotlenionych szczurów o 30%.

W badaniu wyjaśniono, że przyczyną osłabienia kondycji w warunkach niedotlenienia jest bez wątpienia wzmożona degradacja białek mięśniowych prowadząca do znacznego ich ubytku, która to strata u niedotlenionych szczurów, w porównaniu z grupami kontrolnymi, wyniosła ok. 30%. I również tutaj kurkumina sprawdziła się znakomicie, zwiększając zawartość białek w mięśniach niedotlenionych szczurów o ok. 20%.

Badanie to jednocześnie pokazało, że skutkiem długotrwałego niedotlenienia jest też drastyczne hamowanie procesu miogenezy odpowiadającego za wytwarzanie włókien mięśniowych, którego tempo spada wtedy ponad 3-krotnie w porównaniu z prawidłowymi warunkami tlenowymi. Jednakże kurkumina jest zdolna całkowicie odwrócić ten trend, albowiem jej podawanie zwiększa ponad 3-krotnie tempo miogenezy w warunkach długotrwałego niedotlenienia.

Ostatecznie więc, podsumowując wyniki swojego badania, autorzy napisali, że zwiększona liczba włókien mięśniowych i zmniejszony rozpad białek mięśni po podaniu kurkuminy prowadzą do zwiększenia masy mięśniowej w warunkach długotrwałego niedotlenienia, co powoduje poprawę tężyzny fizycznej szczurów.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.