NAD+ niezbędny do wzrostu muskułów

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: NAD+, mononukleotyd nikotynamidu, dinukleotyd nikotynamidoadeninowy, sirtuiny, mięśnie szkieletowe.

W świecie medycyny coraz głośniej o koenzymie NAD+. Koenzymy to związki niezbędne do aktywacji enzymów, zaś enzymy to katalizatory wszystkich reakcji życiowych. Dlaczego jednak NAD+ jest takim wyjątkowym koenzymem?

Koenzym NAD+ aktywuje enzymy z grupy sirtuin. A sirtuiny okrzyknięto enzymami młodości, kiedy się okazało, że ograniczenie podarzy kalorii, znane jako restrykcja kaloryczna, wpływa pozytywnie na zdrowie i długowieczność ssaków, właśnie głównie na drodze aktywacji sirtuin. Sirtuiny katalizują wiele ważnych procesów komórkowych, a tym samym regulują wiele funkcji życiowych organizmu. Jako najważniejsze efekty aktywności sirtuin, z punktu widzenia zdrowia i długowieczności, możemy wymienić: hamowanie biosyntezy cholesterolu, stymulację odkomórkowego transportu cholesterolu, stymulację cyklu mocznikowego, stymulację wydzielania insuliny, hamowanie produkcji reaktywnych form tlenu, wzmożenie eliminacji reaktywnych form tlenu, zapobieganie powstawaniu komórek z nieprawidłową liczbą chromosomów, naprawę uszkodzeń DNA, hamowanie skracania się telomerów warunkujących czas życia komórek.

Sirtuiny są też niezwykle ważnymi enzymami w procesach adaptacji wysiłkowej, a więc mają ogromne znaczenie dla sportowców i ogólnie osób aktywnych fizycznie. Jak wynika z niedawno opublikowanego w piśmie naukowym BioMed Center artykułu (Goody, 2018), nie tylko same sirtuiny, ale też ogólnie koenzym NAD+, są szczególnie istotne dla rozwoju mięśni.

Jak to się mówi potocznie w żargonie naukowym, mięśnie szkieletowe są kosztowne energetycznie i są głównym konsumentem glukozy i kwasów tłuszczowych. Natomiast proces pozyskiwania energii ze spalania kwasów tłuszczowych i glukozy wymaga udziału NAD+ jako przekaźnika jonów wodorowych i elektronów. Dlatego NAD+ odgrywa istotną rolę w produkcji energii komórkowej we włóknach mięśniowych. Ponadto NAD + działa również jako tzw. kosubstrat w procesach modyfikacji białek, takich jak deacetylacja i rybozylacja ADP. Dlatego zasoby NAD+ wpływają na niezliczone procesy komórkowe, w tym biogenezę mitochondriów, syntezę białek i organizację macierzy zewnątrzkomórkowej włókien mięśniowych. W sposób oczywisty NAD+ jest więc głównym graczem w procesach prowadzących do rozwoju mięśni szkieletowych i ich regeneracji po wysiłku.

Tak więc zgodnie z analizą autorów artykułu, zdecydowana większość wykonanych w tym obszarze badań wskazuje, że niższe poziomy NAD + są szkodliwe, zaś wyższe pożyteczne regeneracji i rozwoju muskulatury.

Przy czym, zgodnie z opinią autorów, mechanizmy leżące u podstaw promocji rozwoju mięśni i przywracania ich równowagi życiowej za sprawą NAD+ są dotąd najlepiej rozumiane w kontekście aktywacji sirtuin w jądrach, mitochondriach i cytozolu włókien mięśniowych. Natomiast funkcje NAD+ pełnione w innych przedziałach komórkowych włókien mięśniowych są jeszcze obecnie niedostatecznie zbadane. Zdaniem autorów przyszłe badania będą prawdopodobnie zagłębiać się nie tylko w mechanizmy działania NAD+ w tych różnych przedziałach komórkowych, ale także we wzajemne oddziaływania i sygnalizacje pomiędzy pulami NAD+ w obrębie włókien mięśniowych i pomiędzy komórkami tkanki mięśniowej.

Sportowcy i aktywni, pracujący nad odpowiednio rozwiniętą muskulaturą,  zapewne z utęsknieniem będą oczekiwali dalszych wniosków płynących z zapowiedzianych badań. Jednak już na tym etapie wydaje się jasne, że odpowiednio wysoki poziom NAD+ jest im niezbędny do osiągania celów treningowych w postaci przyrostu masy i siły mięśni. A wysoki poziom NAD+ we włóknach mięśniowych najłatwiej osiągnąć poprzez stosowanie suplementów przeznaczonych właśnie do podnoszenia tego poziomu, takich jako przykładowo mononukleotyd nikotynamidu lub dinukleotyd nikotynamidoadeninowy.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.