SIRT1 – klucz do wielkich muskułów

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: sirtuiny, SIRT1, IGF-1, kinaza mTOR, mięśnie szkieletowe, hipertrofia mięśni.

Sirtuiny to pewne szczególne enzymy, które wpływają na wiele ważnych procesów komórkowych, a tym samym regulują pozytywnie funkcje życiowe całego naszego organizmu. Jako najważniejsze efekty aktywności sirtuin, z punktu widzenia zdrowia i długowieczności, należy wymienić: hamowanie biosyntezy cholesterolu, stymulację odkomórkowego transportu cholesterolu, stymulację cyklu mocznikowego, stymulację wydzielania insuliny, hamowanie produkcji reaktywnych form tlenu, wzmożenie eliminacji reaktywnych form tlenu, zapobieganie powstawaniu komórek z nieprawidłową liczbą chromosomów, naprawę uszkodzeń DNA oraz hamowanie skracania się telomerów, od których długości uzależniona jest młodość i czas życia komórek.

Jak się okazuje, zarówno  czas naszego życia, jak też dobry stan zdrowia w wieku podeszłym, niemal w całości uzależniony jest właśnie od aktywności tych wyjątkowych enzymów. I właśnie dlatego, że sirtuiny dbają o nasze zdrowie i długie życie, wkrótce po ich odkryciu i ustaleniu ich roli pełnionej w ludzkim organizmie, nazwano je „enzymami młodości”.

Najważniejszym enzymem z grupy sirtuin jest sirtuina 1 (SIRT1). SIRT1 jest czułym modulatorem procesów metabolicznych, regulującym metabolizm tłuszczów i cukrów. Ogólnie uważa się, że SIRT1 jest aktywowana w efekcie żywienia z niedoborem składników energetycznych, czyli tzw. restrykcji kalorycznej, kiedy to teoretycznie szlaki anaboliczne, odpowiedzialne za syntezę białek mięśniowych i przyrost masy mięśni, powinny być regulowane w dół. Jednakże wyniki relatywnie niedawnego przeprowadzonego badania wskazały, że SIRT1 może zwiększać syntezę białek w sposób zależny od typu komórki, poprzez aktywację sygnalizacji na szlaku kinazy mTOR (Igarashi, 2016 ), poprzez który działa wzrostowo na mięśnie najsilniejszy hormon anaboliczny naszego organizmu – insulinopodobny czynnik wzrostu typu 1 (IGF-1). Dlatego też już wcześniej donoszono, że zahamowanie aktywności SIRT1 powoduje zmniejszenie wielkości włókien mięśniowych, a także prowadzi do wyciszenia niektórych genów, ważnych dla rozwoju umięśnienia (Ryall, 2015 ).

Dlatego też przeprowadzono swojego czasu badanie, którego celem było wyjaśnienie roli pełnionej przez SIRT1 w hipertrofii mięśni szkieletowych wywołanej przeciążeniem (Koltai, 2017).

We wspomnianym wyżej badaniu naukowcy wykorzystali do wywołania przerostu mięśnia podeszwowego u szczurów model przeciążenia funkcjonalnego, poprzez chirurgiczne usunięcie mięśnia płaszczkowatego i mięśnia brzuchatego łydki. W modelu tym jeden mięsień musi przejąć funkcje lokomocyjne mięśni usuniętych, co naśladuje przeciążenie wywołane treningiem siłowym. W ten sposób ustalono, że 2 tygodnie przeciążenia funkcjonalnego mięśnia doprowadziło do 40-procentowego przyrostu jego masy, co wiązało się ze znacznym wzrostem zawartości i aktywności enzymu SIRT1 oraz aktywności szlaku sygnalizacyjnego kinazy mTOR, a ogólnie poziomy stężenia SIRT1 w mięśniach korelował dodatnio z rozmiarami masy mięśniowej.

Jak poinformowali w podsumowaniu autorzy badania, uzyskane przez nich wyniki ujawniły silną korelację zachodzącą pomiędzy poziomem zawartości SIRT1 w mięśniach szkieletowych a aktywnością anabolicznych szlaków sygnalizacyjnych i w konsekwencji przerostem mięśni wywołanym ich przeciążeniem mechanicznym, charakterystycznym dla efektów treningów siłowych. Odkrycia te, zdaniem ich autorów, wraz z dobrze znaną rolą regulacyjną, jaką odgrywa SIRT1 w modulowaniu zarówno szlaków anabolicznych, jak i katabolicznych, przebiegających w tkance mięśniowej, pozwalają wysunąć hipotezę, że SIRT1 może faktycznie odgrywać kluczową rolę przyczynową w hipertrofii mięśni szkieletowych wywołanej przeciążeniem mechanicznym.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.