Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Molekuła wodoru – formuła zdrowej długowieczności

27.02.2024 | Artykuły sponsorowane, W zdrowym ciele... | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: woda bogata w wodór molekularny, telomery, metylacja DNA, proces starzenia się organizmu

Jak szacują specjaliści, udział osób starszych, czyli powyżej 65-tego roku życia, wzrośnie wkrótce z 15 do 25% w ogólnej ludzkiej populacji. Jednocześnie to właśnie wiek powyżej 65 lat jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju większości powszechnych chorób niezakaźnych, w tym chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych, chorób neurodegeneracyjnych i nowotworów. Dlatego też profilaktyka i leczenie zaburzeń zdrowotnych związanych z wiekiem pozostaje dla współczesnej medycyny sprawą najwyższej wagi.

Praktycznym, elastycznym i niedrogim podejściem, które mogłoby pomóc osobom starszym żyć dłużej i zdrowiej, wydaje się racjonalna dieta, jednakże wpływ określonych składników pokarmowych czy produktów spożywczych na starzejącą się populację nie został jeszcze dostatecznie dokładnie wyjaśniony. Chociaż poznano stosunkowo dobrze korzystny wpływ dietetycznych składników żywności na funkcje poznawcze osób starszych, dostępnych jest znacznie mniej informacji na temat, w jaki sposób różne te składniki wpływają na inne biomarkery starzenia się ludzkiego organizmu. A ponieważ procesom starzeniu się organizmu towarzyszy utrata „genetycznych bezpieczników” – telomerów, a co za tym idzie – uszkodzenia DNA, dlatego, jak uważają badacze, każdy nutraceutyk (leczniczy składnik pokarmowy), który jest w stanie bezpośrednio wpływać na metabolizm telomerów, hamując ich degradację, może spowolnić proces starzenia się organizmu i wydłużyć czas zdrowego życia człowieka.

Niedawno pojawił się na rynku nowy, ciekawy środek dietetyczny – woda bogata w wodór molekularny (HRW), który w badaniach interwencyjnych wykazywał korzystne oddziaływania na różne cechy związane ze starzeniem się organizmu. Chociaż wyniki tych badań były obiecujące, pozostawiały wiele otwartych pytań dotyczących wpływu HRW na zdrowie i samopoczucie osób starszych.

Dlatego też w opublikowanym stosunkowo niedawno, randomizowanym, kontrolowanym badaniu pilotażowym (Zanini, 2021), naukowcy przetestowali wpływ 6-miesięcznego spożycia HRW na kilka molekularnych i fenotypowych biomarkerów starzenia się organizmu u starszych osób w wieku 70 lat i więcej. Naukowcy postawili tu wstępną hipotezę badawczą, że picie HRW poprawi ilościowe wskaźniki starzenia, w tym długość telomerów i metylację DNA (kluczowy proces regeneracji organizmu i odnowy komórek), metabolizm mózgu, funkcjonowanie poznawcze i fizyczne oraz żywotność skóry. Naukowcy przydzielili więc losowo 40 starszych osób ( w tym 20 kobiet) albo do grupy otrzymującej codziennie 0.5 l HRW (15 ppm wodoru), albo takiej samej ilości zwyczajnej wody kontrolnej (0 ppm wodoru), podczas 6-miesięcznego okresu badawczego.

A w wynikach tego badania, w pierwszej kolejności stwierdzono istotną korelację zachodzącą pomiędzy czasem spożywania wody bogatej w wodór molekularny a długością telomerów; długość ta wzrosła w grupie HRW od 0.99 do 1.02, podczas gdy w grupie zwyczajnej wody kontrolnej zmniejszyła się od 0.92 do 0.79.

Marker ekspresji metylacji DNA po 6 miesiącach obserwacji wzrósł wprawdzie w obu grupach, to jednak stopień jego wzrostu był istotnie wyższy w grupie HRW (od 0.81 do 1.62) w porównaniu do grupy wody kontrolnej (od 1.13 do 1.76). Stwierdzono też silną tendencję wzrostową stopnia metylacji DNA; metylacja wzrosła w grupie HRW od 120.6 do 126.6 ng, a spadła w grupie wody kontrolnej od 133.6 do 121.2 ng.

HRW okazała się też skuteczniejsza od zwyczajnej wody kontrolowanej w zakresie podnoszenia w mózgu poziomu choliny, kreatyny i noradrenaliny. W zakresie innych wyników odnotowano znacznie lepszą wydajności pracy w ćwiczeniach fizycznych w grupie HRW, w porównaniu z grupą zwyczajnej wody kontrolnej.

Naukowcy podsumowali więc wyniki swojego badania krótkim, aczkolwiek wymownym wnioskiem: dzięki wielokierunkowym mechanizmom działania wodoru ten prosty gaz biomedyczny można uznać za potencjalny środek przeciwstarzeniowy, który przeciwdziała kilku charakterystycznym oznakom starzenia się organizmu, w tym utracie funkcji i skracaniu się długości telomerów.

Facebooktwitterlinkedin