Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Naoliw swoje muskuły

28.12.2017 | Legalne anaboliki | 0 komentarzy

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: oliwka europejska, oliwa, liście oliwne, oleuropeina, tyrozol, hydroksytyrozol, hormony anaboliczne, hormony kataboliczne, testosteron, kortyzol, sterydy anaboliczne, białko, masa i siła mięśni.

Coraz większą sławę jako roślina sprzyjająca zdrowiu zaczyna zdobywać oliwka europejska. Przekonanie o wysokiej wartości zdrowotnej oliwy funkcjonowało od dawna. Wcześniej jednak uważano, że zdrowiu sprzyjają zawarte w oliwie nienasycone kwasy tłuszczowe. Kwasy te, szczególnie zawdzięczający oliwie swoja nazwę kwas oleinowy, są oczywiście bardzo ważne. Jednak w świetle nowych badań okazuje się, że nie najważniejsze…  

Wszyscy znamy gorzkawy posmak oliwy typu extra virgin… Właśnie! Ten posmak to sprawka związków z grupy polifenoli, takich jak oleuropeina oraz tyrozol i jego pochodna – hydroksytyrozol. I to właśnie te związki odpowiadają głównie za wartość zdrowotną oliwy. A ponieważ w znacznie większych ilościach, aniżeli w oliwie, pojawiają się w liściach oliwki europejskiej, dlatego ekstrakty z tych liści oferowane są jako suplementy diety. Badania naukowe z udziałem ochotników udowodniły, że ekstrakty z liści oliwnych obniżają ciśnienie tętnicze, obniżają ogólny poziom cholesterolu, obniżają poziom frakcji złego cholesterolu LDL i jej groźnej formy utlenionej, podwyższają poziom frakcji dobrego cholesterolu HDL, jak również obniżają poziom cukru we krwi, zwiększając wrażliwość tkanek docelowych na insulinę. Ogólnie odkryto jeszcze wiele innych zalet zdrowotnych związków obecnych w liściach oliwek, ale np. sportowców może szczególnie zainteresować ich dobroczynny wpływ na hormony anaboliczne i mięśnie…

A taki wpływ zaobserwowali japońscy naukowcy, żywiący 3 grupy szczurów dietami o zróżnicowanym udziale białka: 10, 25 i 40%. Przy czym połowa szczurów z każdej grupy otrzymywała dodatkowo oleuropeinę. Gdy po 28 dniach naukowcy przebadali szczury, okazało się, że najwięcej białka zatrzymywały w mięśniach gryzonie spożywające największe porcje białka, ale tylko w połączeniu z oleuropeiną: o ok. 45% więcej niż otrzymujące w diecie 40% samego białka i o ok. 236% więcej niż otrzymujące 10%. Badacze nie mieli wątpliwości, że na ilość gromadzonego w mięśniach białka decydujący wpływ miały relacje pomiędzy hormonami anabolicznymi i katabolicznymi, czyli budującymi i degradującymi białka mięśniowe. Badanie bowiem jednocześnie wykazało, że w grupie spożywającej najwięcej białka razem z oleuropeiną, w porównaniu z gryzoniami żywionymi z 40-procentowym udziałem samego białka, podniósł się ponad 3-krotnie poziom anabolicznego testosteronu, a obniżył o ponad połowę poziom katabolicznego kortykosteronu, odpowiednika ludzkiego kortyzolu (Oi-Kano, 2013).

Natomiast włoscy naukowcy postanowili przebadać wpływ ekstraktu z liści oliwnych oraz izolowanego z nich hydroksytyrozolu na stan starzejących się mięśni, albowiem wiadomo, że w efekcie procesu starzenia się organizmu dochodzi do zaniku mięśni, zwanego fachowo sarkopenią. Tutaj faktycznie potwierdzono, że masa mięśniowa starych szczurów, w porównaniu z dorosłymi, pomniejszyła się o 22%. Jednak stare szczury otrzymujące hydroksytyrozol powiększyły masę swoich mięśni o 9, a otrzymujące ekstrakt z liści oliwnych – o 25% Tak więc pełny ekstrakt okazał się w tym przypadku silniejszym anabolikiem, aniżeli jeden z jego wyizolowanych składników aktywnych (Pierno, 2014).

Ciekawe wnioski możemy wyciągnąć również z badania przeprowadzonego jako doświadczenie poza organizmem (in vitro), w którym komórki mięśniowe hodowane na podłożu z dodatkiem hydroksytyrozolu, w porównaniu z kontrolnymi – utrzymywanymi na samym podłożu hodowlanym, zwiększały w przedziale pomiędzy 10 a 20% produkcję białek kurczliwych włókien mięśniowych, kształtujących masę i siłę mięśni (Wang, 2014). Te już wcześniej odkryte właściwości hydroksytyrozolu stały się nawet obiektem zgłoszenia patentowego, opatrzonego numerem US 13/550,972. A załączone do tego zgłoszenia patentowego wyniki badań pokazują, że dodany do podłoża hodowlanego hydroksytyrosol zwiększa aż o 60% produkcję białek kurczliwych włókien mięśniowych, w porównaniu z hodowlami komórek mięśniowych utrzymywanych na samym podłożu (Friedel, 2012).

Wszyscy wiemy, że w tych dyscyplinach sportowych, w których sukces zależy w największej mierze od masy i/lub siły mięśni, najważniejszym składnikiem pokarmowym jest białko. To białko buduje mięśnie i kształtuje ich masę, a białka kurczliwe włókien mięśniowych odpowiadają za siłę mięśni. Jeżeli więc trenujemy z zamiarem rozbudowy i wzmocnienia mięśni, musimy spożywać dużo białka; przynajmniej od 1.5 do 2.5 g na kilogram wagi ciała, czego dowiodły liczne badania. A w wynikach przedstawionego na wstępie badania widzieliśmy, że dobroczynne efekty działania wysokich porcji białka na mięśnie możemy wzmocnić jeszcze min. o 45%, uzupełniając  dietę ekstraktami z liści oliwki. Tak więc ekstrakty oliwne działają tutaj dokładnie tak samo, jak sterydy anaboliczne, stosowane w celu zwiększenia zatrzymywania białka w mięśniach, a tym samym – przyspieszenia przyrostu ich siły i masy. A różnica polega tutaj jedynie na tym, że sterydy anaboliczne nie są korzystne dla zdrowia i widnieją na liście antydopingowej, podczas gdy ekstrakty oliwne sprzyjają naszemu zdrowiu i mogą być legalnie stosowane jako środki wspomagania wysiłku sportowego.

Facebooktwitterlinkedin