Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Tauryna obniża toksyczność alkoholu

30.12.2020 | W zdrowym ciele...

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: tauryna, alkohol etylowy, reaktywne formy tlenu, alkoholowe stłuszczenie wątroby, alkoholowe zapalenie wątroby, glutation, abstynencja alkoholowa, regeneracja wątroby.

Alkohol etylowy, czyli etanol, jest hepatotoksyną, czyli substancją uszkadzającą komórki wątrobowe. Szkodliwa aktywność alkoholu względem wątroby wynika z jego tendencji do produkcji reaktywnych form tlenu, nazywanych potocznie wolnymi rodnikami tlenowym. Wolne rodniki uszkadzają struktury komórkowe, w związku z czym ostre nadużycie alkoholu prowadzi do uśmiercenia części komórek wątrobowych. Zazwyczaj mamy jednak do czynienia z jego długotrwałym stosowaniem. Wtedy uszkadzane są głownie mitochondria komórek wątrobowych. Ponieważ jednak mitochondria zajmują się spaleniem kwasów tłuszczowych, ich uszkodzenia sprzyjają gromadzeniu się tłuszczu, co prowadzi do alkoholowego stłuszczenia wątroby, a w konsekwencji do alkoholowego zapalenia wątroby, albowiem nagromadzony tłuszcz sprzyja rozwojowi stanów zapalnych. Na całe szczęście abstynencja alkoholowa sprzyja wycofywaniu się większości tych zmian, ale proces regeneracji może przebiegać tu nawet kilka miesięcy. Czy można go jakoś przyspieszyć?

Przed toksycznością reaktywnych form tlenu wątroba chroniona jest przez glutation. Glutation to bowiem główny antyoksydant naszego organizmu, szczególnie istotny dla wątroby, który niezwykle efektywnie eliminuje wolne rodniki tlenowe. W sytuacji długiego nadużywania alkoholu pojawia się jednak ten problem, że powtarzające się jego dawki, na drodze generacji wysokich stężeń reaktywnych form tlenu, wyczerpują zasoby glutationu wątrobowego. Ponieważ do odtworzenia tych zasobów wątroba potrzebuje aminokwasów siarkowych, do których należy tauryna, dlatego wykonano swojego czasu eksperyment, w którym przebadano wpływ tauryny na wywołaną w warunkach doświadczalnych toksyczność etanolu względem wątroby szczurów (Pushpakiran, 2004).

Etanol podawano szczurom tutaj przewlekle – przez 28 dni. Skutkowało to znacznym wzrostem poziomu wszystkich markerów uszkodzenia wątroby, przy znacznym obniżeniu aktywności antyoksydacyjnych enzymów związanych z czynnością glutationu oraz stężenia samego glutionu i związków siarkowych, niezbędnych do odtwarzania jego zasobów. Jednak jednoczesny dodatek tauryny do diety gryzoni traktowanych przewlekle alkoholem normalizował aktywność antyoksydacyjnych enzymów związanych z czynnością glutationu, zapobiegał wzrostowi poziomu markerów uszkodzenia wątroby oraz przywracał prawidłową koncentrację  glutationu i nieodzownych do jego produkcji związków siarkowych.

We wnioskach końcowych autorzy zaproponowali więc konkluzję, że tauryna może mieć bioprotekcyjny wpływ na wątrobę w przypadku toksyczność wywoływanej przewlekłym nadużywaniem alkoholu etylowego.

Tauryna może więc być korzystnym suplementem wspomagającym regenerację wątroby w konsekwencji abstynencji alkoholowej.

Facebooktwitterlinkedin