Kurkumina na zbicie tłuszczu

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kurkuma, kurkumina, masa ciała, wskaźnik masy ciała, obwód talii.

Wszyscy znamy orientalną przyprawę kulinarną – kurkumę, krewniaczkę imbiru. Wszyscy zwykle też wiemy, że zawdzięcza ona swą oryginalną barwę związkowi nazywanemu kurkuminą. Kurkumina znana jest przede wszystkim ze swoich szerokich właściwości prozdrowotnych, a szczególnie z aktywności ochronnej względem wątroby, przeciwzapalnej i przeciwnowotworowej. Wykonano również znaczną ilość badań dowodzących, że ów żółty barwnik roślinny może wspomagać pracę nad sylwetką, wpływając pozytywnie na mięśnie i redukcję tłuszczu zapasowego. Jeżeli chodzi o ten ostatni efekt, to w bieżącym numerze pisma naukowego Journal Critical Reviews in Food Science and Nutrition ukazała się publikacja zatytułowana: „Wpływ suplementacji kurkuminy na masę ciała, wskaźnik masy ciała i obwód talii: przegląd systematyczny i metaanaliza dawka-odpowiedź w randomizowanych badaniach kontrolowanych” (Mousavi, 2020).

Dostępne są oczywiście rozmaite publikacje badań naukowych, których celem było wyjaśnienie wpływu kurkuminy na tkankę tłuszczową i masę ciała, ale zdaniem autorów tej metaanalizy były one niespójne, a więc sytuacja ta wymagała systematycznego uporządkowania. Dlatego też przeprowadzili oni systematyczny przegląd i metaanalizę takich publikacji, czego celem było podsumowanie danych z dostępnych badań klinicznych, dotyczących wpływu suplementacji kurkuminy na masę ciała, wskaźnik masy ciała i obwód talii.

Aby więc odnaleźć odpowiednie artykuły, autorzy przeszukali bazy naukowe PubMed, SCOPUS, Cochrane Library i Google Scholar, zgodnie ze stanem ich zasobów na ​​sierpień 2018 roku. Po zgromadzeniu i usystematyzowaniu wyników, wielkości efektów działania kurkuminy wyrażono m.in. jako średnią różnicę pomiaru masy ciała, wskaźnika masy ciała i obwodu talii pomiędzy punktem początkowym i końcowym okresu suplementacji. Niejednorodność wyników pomiędzy badaniami oceniono za pomocą specjalnej metody statystycznej. Przeprowadzono również analizę podgrup biorących udział w badaniach ochotników, a to w tym celu, aby odszukać potencjalne źródła zaistniałych niejednorodności.

Po krytycznej ocenie zgromadzonych prac i ich selekcji, ostatecznie uwzględniono wyniki 11 badań, w których wzięło udział łącznie 876 osób, spośród których 53% stanowiły kobiety. Połączone wyniki wykazały znaczną efektywność podawania kurkuminy w odniesieniu do ubytku masy ciała (średnia różnica wagi: -1.14 kg) i wskaźnika masy ciała (średnia różnica: -0,48 kg/m2). Jednocześnie nie stwierdzono jednak istotnego wpływu suplementacji kurkuminy na ubytek rozmiaru obwodu talii (średnia różnica: -1,51 cm). Na podstawie analizy podgrup stwierdzono jednak, że wpływ kurkuminy na utratę obwodu talii był istotny w tych badaniach, w których podawano przynajmniej 1000 mg (lub więcej) kurkuminy dziennie, a ochotnicy przyjmowali ją przynajmniej przez 8 tygodni (lub dłużej) oraz charakteryzowali się jednocześnie wyraźną nadwagą.

Ostateczne wnioski autorów były więc następujące: stwierdziliśmy znaczący wpływ suplementacji kurkuminy na masę ciała i wskaźnik masy ciała, ale nie na obwód talii. Wpływ kurkuminy na obwód talii był jednak znaczący w badaniach trwających 8 tygodni lub dłużej, przeprowadzonych na ochotnikach z nadwagą, stosujących 1000 lub ponad 1000 mg kurkuminy dziennie.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.