L. reuteri konkuruje z lekiem odchudzającym

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: otyłość, Lactobacillus reuteri, orlistat, lipaza, wolne kwasy tłuszczowe.

Otyłość klasyfikowana jest w ostatnim czasie jako choroba bilansu energetycznego, charakteryzująca się przewlekłą nierównowagą pomiędzy poborem a wydatkowaniem energii. Otyłość wiąże się, jak powszechnie wiadomo, z podwyższonym ryzykiem rozwoju różnych chorób przewlekłych, w tym nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, chorób układu krążenia, obturacyjnego bezdechu sennego, zwyrodnieniowej choroby stawów oraz nowotworów.

Ponieważ otyłość bardzo rzadko daje się wyleczyć jedynie za pocą manipulacji dietetycznych, a częstotliwość jej występowania od kilkudziesięciu lat dramatycznie wzrasta, na przestrzeni tych lat prowadzone były intensywne badania mające na celu opracowanie skutecznych leków przeciwko otyłości. Ze względu na problemy z bezpieczeństwem leków przeciw otyłości, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i hamują apetyty, w ostatnim czasie badane są głównie środki o różnych innych mechanizmach działania.

Przykładowo najnowsze dowody uzyskane z badań naukowych pokazują, że kluczową rolę w regulacji masy ciała odgrywa mikroflora jelitowa, nazywana fachowo mikrobiotą. Otóż eksperymenty z przeszczepami mikrobioty od otyłych lub chudych myszy oraz od otyłych lub chudych ludzi udowodniły, że zmiana składu mikroflory przewodu pokarmowego powoduje różnice w wydajności pozyskiwania kalorii z pożywienia, przyczyniając się ostatecznie do zmiany masy ciała gospodarza. Wyniki te sugerują, że już nawet niewielkie zmiany w wydajności pozyskiwania kalorii z pokarmu obecnego w przewodzie pokarmowym, poprzez przeszczepienie określonego szczepu bakterii jelitowych, mogą prowadzić do znacznej redukcji masy ciała gospodarza. W związku z tym podjęto więc próby identyfikacji specyficznych szczepów bakterii jelitowych, szczególnie skutecznych w walce z otyłością. Przy czym w badaniach wykazano równocześnie, że kilka szczepów bakterii probiotycznych przeciwdziała otyłość i towarzyszącym jej zaburzeniom metabolicznym, bez wyjaśnienia mechanizmów leżących u podstaw takiego ich działania.

Najważniejszym czynnikiem determinującym rozwój otyłość, jak dowiedziono w badaniach, jest nadmiar w diecie kalorii pochodzących z tłuszczów. Jak się okazuje, w przypadku zdecydowanej większości ludzi spożycie kalorii w postaci tłuszczów, które przekracza wydatek kaloryczny nawet już tylko o 1%, może skutkować akumulacją tkanki tłuszczowej i ostatecznie rozwojem otyłości. Dlatego też przykładowo zmniejszenie wchłaniania o 30% kwasów tłuszczowych przez orlistat, oficjalnie zatwierdzony lek do farmakoterapii otyłości, skutkuje znaczną redukcją masy ciała. Orlistat jest bowiem blokerem enzymu lipazy, który trawi tłuszcze w przewodzie pokarmowym do kwasów tłuszczowych, dlatego też pomimo spektakularnego działania przeciwko otyłości, hamowanie aktywności lipazy przez orlistat kumuluje niestrawiony tłuszcz w przewodzie pokarmowym, co generuje skutki uboczne, nie tylko nieprzyjemne, ale jednocześnie nieakceptowalne społecznie.

Niemniej w przeprowadzonym swojego czasu badaniu (Chung, 2015) wykazano, że probiotyczny szczep bakteryjny Lacobacillus reuteri JBD301 posiada zdolność obniżania w jelitach stężenia wolnych kwasów tłuszczowych. Bakterie te wchłaniają i usuwają jelitowe wolne kwasy tłuszczowe, wykorzystując je najprawdopodobniej na własne potrzeby życiowe. W ten sposób zmniejszają ilość wolnych kwasów tłuszczowych dostępnych do wchłonięcia przez organizm gospodarza. Jak wykazano, Lactobacillus reuteri absorbujące wolne kwasy tłuszczowe były w stanie wchłonąć do 10-ciu razy więcej tych cząsteczek, aniżeli inne szczepy probityczne z gatunku Lactobacillus.

W dalej prowadzonych po ustaleniu tych faktów eksperymentach na zwierzętach badacze wykazali, że podawanie szczepu Lactobacillus reuteri absorbującego wolne kwasy tłuszczowe ogranicza ich przyswajanie przez organizm gospodarza, obniżając w konsekwencji masę jego ciała oraz stopień akumulacji tłuszczu trzewnego. Według autorów badania, najbardziej znaczącym odkryciem w tym eksperymencie było to, że stopień zmniejszenia masy ciała przez Lactobacillus reuteri był taki sam, jak u myszy, którym podano farmaceutycznie skuteczną dawkę orlistatu.

Po potwierdzeniu, że stopień utraty wagi pod wpływem Lactobacillus reuteri może być taki sam, jak pod wpływem obecnie zatwierdzonego farmaceutyku, przeprowadzono badanie kliniczne w celu określenia skuteczności odchudzającej tego szczepu u otyłych osób dorosłych. Ochotnikom albo podawano tutaj codziennie przez 12 tyg. kapsułki zawierające Lactobacillus reuteri JBD301, albo sypką śmietankę do kawy jako nieaktywne placebo. Bez żadnych ograniczeń dietetycznych lub dodatkowych ćwiczeń fizycznych, zmiany masy ciała od punktu początkowego do punktu końcowego wyniosły +0.21 kg w grupie Lactobacillus reuteri i +1.45 kg w grupie placebo, co dało 1.24 kg różnicy w ogólnej masie ciała pomiędzy obiema grupami. Nie odnotowano przy tym żadnych efektów niepożądanych, związanych z przyjmowaniem suplementu Lactobacillus reuteri.

Jak zauważają autorzy, w tym badaniu klinicznym różnica masy ciała między grupami otrzymującymi placebo lub szczep Lactobacillus reuteri wynosiła 1.24 kg bez ograniczenia kalorii, co jest znacznie większą różnicą niż w badaniu z użyciem orlistatu, gdzie 0.71 kg stanowiło różnicę masy ciała w porównaniu z placebo po 12 tygodniach jego dodatku do niskokalorycznej diety. Dlatego praca ta pokazuje, że szczepy Lactobacillus reuteri zdolne do aktywnego usuwania jelitowych wolnych kwasów tłuszczowych wykazują tak samo silne działanie przeciwko otyłości, jak najpopularniejszy lek odchudzający, orlistat, zarówno w doświadczeniach na zwierzętach, jak i w badaniach klinicznych z udziałem ochotników. Przy czym Lactobacillus reuteri nie działa na poprzez blokowanie trawienia tłuszczów, tak jak orlistat, który może przez to generować nieuniknione, krępujące skutki uboczne, takie jak niekontrolowane wycieki oleistych stolców.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.