Apigenina chroni naczynia krwionośne cukrzyków

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: apigenina, naryngenina, cukrzyca typu 2, śródbłonek naczyniowy, powikłania naczyniowe cukrzycy.

Współczesny styl życia, obejmujący nieprawidłowe żywienie z wysokim udziałem cukru w diecie, ograniczenie aktywność fizycznej oraz nadużywanie nikotyny i alkoholu, jest wskazywany przez specjalistów jako główna przyczyna wzrostu zapadalności na cukrzycę. W rzeczy samej – cukrzyca jest plagą naszych czasów! Chodzi tutaj oczywiście o cukrzycę typu 2, nazywaną również powszechnie cukrzycą starczą. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według szacunków za rok 2014, 422 mln dorosłych osób na świecie cierpiało z powodu cukrzycy (w porównaniu rokiem 1980 liczba ta wzrosła czterokrotnie). Jak prognozuje International Diabetes Federation – w 2040 r. populacja cukrzyków osiągnie prawdopodobnie rozmiar ponad 640 milionów. Jednocześnie liczbę chorych na cukrzycę Polaków szacuje się na ponad 2 miliony, do czego trzeba doliczyć przynajmniej milion niezdiagnozowanych, którzy nie zdają sobie jeszcze sprawy ze swej choroby.

Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego jest uważana za pierwszy etap powikłań naczyniowych w cukrzycy. Natomiast problemy naczyniowe są jednymi z najpoważniejszych powikłań przebiegu cukrzycy. Dlatego też w jednym z doświadczeń (Ren, 2016) zbadano wpływ apigeniny i naryngeniny na poprawę parametrów cukrzycy i powikłań naczyniowych tej choroby u szczurów z cukrzycą typu 2 wywołaną dietą wysokotłuszczową i streptozotocyną oraz prześledzono mechanizmy leżące u podstaw działania tych dwóch flawonoidów.

Apigeninę lub naryngeninę podawano zwierzętom dożołądkowo w dawce 50 lub 100 mg/kg masy ciała raz dziennie przez 6 tygodni, co odpowiadało dobowej dawce ok. 500 i 1000 mg po przeliczeniu na ludzi. Zmierzono parametry biochemiczne, w tym poziom glukozy we krwi, glikowanego białka surowicy, lipidów surowicy, insuliny, dysmutazy ponadtlenkową (SOD), aldehydu malonowego i cząsteczki adhezji międzykomórkowej-1 (ICAM-1). Zbadano też reaktywność naczyń krwionośnych w modelu izolowanych pierścieni aorty piersiowej. Patologiczne cechy aorty piersiowej były dalej obserwowane za pomocą mikroskopii optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W końcu oceniono też wpływ obu flawonoidów na insulinooporność komórek śródbłonka naczyniowego, indukowaną kwasem palmitynowym.

W porównaniu z grupą kontrolną z cukrzycą, apigenina i naryngenina istotnie obniżyły poziom glukozy we krwi, lipidów w surowicy, aldehydu malonowego, ICAM-1 i wskaźnika insulinooporności, a jednocześnie zwiększyły aktywność SOD i poprawiły upośledzoną tolerancję glukozy. Apigenina i naryngenina przywracały prawidłowe naprężenie tkanki aorty, rozluźnianej fenylefryną, acetylocholiną lub insuliną. Ponadto patologiczne uszkodzenia aorty piersiowej były bardziej podatne na procesy naprawcze w grupach apigeniny i naryngeniny, niż w grupie kontrolnej z cukrzycą.

W eksperymentach poza żywym organizmem (in vitro) apigenina i naryngenina hamowały aktywację czynników prozapalnych w komórkach śródbłonka naczyniowego, traktowanych kwasem palmitynowym, jak również wspomagały w obecności insuliny wytwarzanie rozszerzającego naczynia krwionośne tlenku azotu.

W podsumowaniu autorzy badania przedstawili wnioski, że zarówno apigenina, jak i naryngenina, mogą poprawiać metabolizm glukozy i lipidów, a także dysfunkcję śródbłonka naczyniowego w przypadku przebiegu cukrzycy typu 2. Przynajmniej częściowo, zdaniem badaczy, ma się to odbywać na drodze zmniejszenia stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego w naczyniach krwionośnych.

Ogólnie rzecz biorąc, jak podkreślili na zakończenie autorzy badania, apigenina wykazywała większą siłę działania, aniżeli odpowiadający jej dawką ekwiwalent naryngeniny.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.