Co najlepsze na wątrobę? Borututu!

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: borututu, karczoch, ostropest, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby, rak wątroby.

Swojej wątrobie szkodzimy w szczególny sposób, zjadając zbyt dużo cukrów i tłuszczów. Ich nadmiar w diecie prowadzi bowiem do rozwoju tzw. niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, opatrzonej symbolem – NAFLD – pochodzącym od anglojęzycznego skrótu jej nazwy. Choroba ta  przebiega zazwyczaj bezobjawowo i początkowo wygląda bardzo niewinnie. Problemy zaczynają się dopiero po pewnym czasie, kiedy to NAFLD przekształca się w NASH – niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Wtedy to bowiem zjawiska towarzyszące procesom zapalnym prowadzą do włóknienia, którego konsekwencją jest marskość, a bywa rak wątroby.

Za zioła najskuteczniej przeciwdziałające tym zjawiskom uznano popularny karczoch i ostropest, a także niemal nieznane u nas borututu. Borututu to drzewo rozpowszechnione w Angoli, którego korę stosuje się w formie naparów, w miejscowej tradycji ludowej, jako środek ziołowy w przypadkach chorób wątroby i w profilaktyce malarii.  Natomiast już jakiś czas temu opublikowano badanie rozstrzygające, które z tych trzech ziół jest najskuteczniejsze w ochronie wątroby (Pereira, 2014).

We wspomnianym badaniu naukowcy posłużyli się ekstraktami z karczocha, ostropestu i borututu oraz wychodowanymi poza organizmem komórkami zdrowej wątroby i raka wątroby. Dodawali ekstrakty do podłoża hodowlanego jednych i drugich komórek – i obserwowali, przy jakich stężeniach komórki te giną. W ten sposób z jednej strony byli w stanie określić aktywność przeciwrakową ziółek wątrobowych, z drugiej zaś bezpieczeństwo ich stosowania.    

Ostropest okazał się tutaj pożyteczny i całkowicie bezpieczny dla normalnych komórek wątrobowych, ale jednocześnie pozbawiony aktywności względem komórek raka wątroby. Najsilniej niszczył komórki wątrobowe karczoch, ale ten już w stężeniu niewiele większym od potrzebnego do aktywności przeciwrakowej szkodził ewidentnie zdrowym komórkom wątrobowym. Natomiast optimum aktywności wykazało tu borututu, które potrzebowało wprawdzie większego stężenia od karczocha do zwalczania komórek rakowych, niemniej pozostawało pożyteczne i całkowicie bezpieczne dla normalnych komórek wątrobowych, nawet w stężeniach przekraczających możliwość jego realnej koncentracji w warunkach życiowych, w tkankach.

Dlatego też autorzy badania wnioskowali, że spośród tych trzech uznawanych za najskuteczniejsze ziółek wątrobowych – ostropestu, karczocha i borututu – właśnie to ostatnie wykazuje optimum aktywności w obszarze ochrony wątroby.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.