Cynk przy zaburzeniach lękowych

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: cynk, lęk, zaburzenia lękowe, kwas glutaminowy, receptory NMDA.

Lęk to normalna reakcja emocjonalna na zagrożenie lub potencjalne zagrożenie. Jednak gdy ta emocja jest niewłaściwa, ekstremalna i uporczywa, i nie jest proporcjonalna do natury zagrożenia, jest klasyfikowana jako patologiczna, czyli jako zaburzenie lękowe.

Zaburzenia lękowe są grupą problemów psychicznych, dla których charakterystyczne jest występowanie znacznego poczucia lęku. Zaburzenia lękowe są najczęstszą klasą zaburzeń psychicznych w krajach wysoko rozwiniętych. Pomimo tego faktu, badania populacyjne wykazały, że choroba ta w bardzo wielu przypadkach jest nieleczona. Patologiczny lęk towarzyszy też wielu innym zaburzeniom psychicznymi, takim jak m.in. depresja oraz zespół stresu pourazowego. Jak szacują specjaliści, z zaburzeniami lękowymi boryka się ok. 30% populacji krajów wysoko rozwiniętych i jedna ósmą całej populacji ludzkiej na całym świecie. Zburzenia lękowe są poważnym ciężarem społecznym i ekonomicznym, kosztującym nas rocznie wiele miliardów dolarów.

Cynk jest pierwiastkiem śladowym, niezbędnym do życia składnikiem mineralnym, odgrywającym wyjątkową i rozległą rolę w biologicznych procesach życiowych naszego organizmu. Od czasu odkrycia tego mikroelementu jako istotnego składnika odżywczego dla zasadniczo wszystkich organizmów żywych, zidentyfikowano wiele wypełnianych przez ten pierwiastek funkcji biologicznych. Otóż okazał się on m.in. niezbędny w aktywności wielu enzymów, metabolizmie kwasów nukleinowych, barierze antyoksydacyjnej, sygnalizacji komórkowej, procesach wzrostu i rozwoju, metabolizmie lipidów oraz czynności układu odpornościowego i mózgu.

Z aktualnej wiedzy płynącej z badań naukowych wydaje się wynikać, że najsilniej zaangażowanym w zaburzenia lękowe neuroprzekaźnikiem jest kwas glutaminowy, aktywujący w mózgu swoje receptory oznaczone symbolem NMDA. Jak jednak się okazuje, cynk hamuje receptor NMDA poprzez miejsce wiązania zlokalizowane na jednej z jego podjednostek. Tak więc z uwagi na potencjalny związek pomiędzy cynkiem a etiologią chorób neurologicznych, autorzy jednego z badań postanowili przebadać pacjentów z zaburzeniami lękowymi pod kątem stężenia w ich osoczu cynku i porównać ten poziom z odczuwanymi objawami chorobowymi przed i po terapii z użyciem suplementu tego pierwiastka (Russo, 2011).

W badaniu tym surowica od 38 osób z lękiem i 16 zdrowych osobników z grupy kontrolnej w podobnym wieku została przetestowana przez naukowców pod kątem stężenia zawartych w niej jonów cynku i miedzi, przy użyciu spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie. Dwudziestu z trzydziestu ośmiu pacjentów z zaburzeniem lękowym, wybranych losowo, zostało poddanych terapii z wykorzystaniem suplementu zawierającego cynk i witaminę B6. Następnie porównywano i oceniano poziomy cynku i miedzi przed rozpoczęciem i po zakończeniu terapii pod kątem odczuwanych przez pacjentów objawów lękowych.

Jak się okazało w efekcie prowadzenia tego badania, osoby z zaburzeniami lękowymi miały istotnie wyższe poziomy miedzi i niższe cynku, w porównaniu z ochotnikami z grupy kontrolnej. Poziomy cynku znormalizowały się (wzrosły do ​​normalnego zakresu) a miedzi, w stosunku do cynku, znacząco spadły po zakończeniu terapii z użyciem suplementu cynku, chociaż sam poziom miedzi nie uległ istotnemu obniżeniu. U pacjentów na skutek wzrostu poziomu cynku nastąpiła znaczna poprawa w odniesieniu do ogólnie postrzeganych objawów zaburzeń lękowych.

Jak wnioskowali na zakończenie autorzy badania, wyniki te wskazują na ścisły związek pomiędzy poziomem cynku w osoczu a zaburzeniami lękowymi i pokazują, że terapia z użyciem suplementu cynku jest skuteczna w zwiększaniu poziomu cynku w osoczu oraz łagodzeniu objawów tego typu problemów psychicznych.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.