Fisetyna – sercowa sprawa

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: fisetyna, dieta wysokokaloryczna, otyłość, otłuszczenie serca, przerost mięśnia sercowego, kardiomiopatia otyłościowa, włóknienie serca, niewydolność mięśnia sercowego.

Dieta ma ogromny wpływ na zdrowie naszego układu sercowo-naczyniowego. Chodzi tu przede wszystkim o niezdrową dietę. Powszechnie bowiem wiadomo, że nadmierne spożycie kalorii prowadzi do otyłości. Natomiast w otyłości dochodzi do zwiększenia stężenia tłuszczu w sercu – zarówno w obszarach podosierdziowych, zwłaszcza w obrębie prawej komory i koniuszka serca, jak też w samej tkance mięśniowej tego narządu. Między włóknami mięśnia sercowego mogą pojawiać się wtedy w dużej liczbie komórki tłuszczowe, a także zwiększa się ilość tłuszczu w samych komórkach mięśniowych serca, czyli miocytach. Wzrost ten jest wielokrotny w stosunku do prawidłowej ilości tłuszczu w mięśniu sercowym, albowiem serce potrzebuje naturalnie pewnych ilości tłuszczu jako źródła energii do pracy. Tłuszcz może w otyłości tworzyć 50–60% ogólnej masy serca.

Poza koncentracją tłuszczu, we wzroście masy serca u osób otyłych istotne znaczenie ma również przerost samego mięśnia sercowego, który może być bardzo znaczny i który jest zwykle proporcjonalny do wielkości powierzchni i bezwzględnej masy ciała. Przyczyną przerostu mięśnia sercowego w otyłości jest m.in. przewlekle zwiększona objętość jego pracy, szczególnie w spoczynku. Mięsień sercowy otyłego osobnika wykonuje bowiem średnio prawie o 50% więcej objętości pracy niż serca osób o normatywnej wadze ciała.

Otyłość powoduje ostatecznie zmiany morfologiczne w sercu, prowadząc do rozwoju swoistej kardiomiopatii otyłościowej i niewydolności mięśnia sercowego. Niewydolność serca jest złożonym zespołem klinicznym, w którym serce na skutek upośledzenia jego struktury lub funkcji nie może pompować krwi w ilości niezbędnej do zapewnienia optymalnego funkcjonowania wszystkich narządów. Jednym z kluczowych patofizjologicznych mechanizmów wpływających na rozwój niewydolności serca jest jego włóknienie, w którym funkcjonalne włókna mięśniowe serca są zastępowane niefunkcjonalnymi włóknami kolagenowymi.

Natomiast fisetyna, naturalny barwnik flawonoidowy występujący m.in. w truskawkach, wykazuje potencjalne działanie łagodzące zespół metaboliczny wywoływany otyłością. Jednak mechanizmy molekularne leżące u podstaw działania fisetyny skierowanego przeciwko uszkodzeniu serca wywołanemu przez dietę wysokokaloryczną pozostawały dotąd niewyjaśnione. Niemniej ostatnio opublikowano wyniki badania mającego na celu wyjaśnienie mechanizmów ochronnego wpływu fisetyny na serce w przypadku karmienia wysokoenergetyczną dietą wysokotłuszczową (Hu, 2020).

W trakcie badania prowadzonego na myszach karmionych dietą wysokotłuszczową okazało się, że dodatek do takiej diety fisetyny złagodził zaburzenia metaboliczne wywoływane przez otyłość poprzez zmniejszenie masy ciała gryzoni, obniżenie poziomu cukru i insuliny na czczo w ich krwi oraz zniesienie insulinooporności, czyli prowadzącej do cukrzycy niewrażliwości tkanek na insulinę.

Co więcej, dodatek fisetyny znacząco złagodził toksyczne oddziaływanie nadmiaru tłuszczu na włókna mięśniowe tkanki sercowej myszy. Suplementacja fisetyny zniosła też wywołaną przez dietę wysokokaloryczną odpowiedź zapalną w tkanki serca. Ponadto dodatek fisetyny bardzo silnie zmniejszał ekspresję genów związanych ze zwłóknieniem, przyczyniając się wyraźnie do hamowania włóknienia tkanki serca myszy.

Podsumowując, autorzy badania zakomunikowali, że uzyskane przez nich wyniki wyraźnie pokazały, iż fisetyna może być obiecującą strategią terapeutyczną w leczeniu uszkodzenia serca związanego z nadmiernym spożyciem kalorii i otyłością.

Rada jest więc taka, że jeżeli nie potrafimy poradzić sobie z ograniczeniem spożycia kalorii, to przynajmniej dołóżmy do codziennej diety suplement fisetyny.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.