Kozieradka – królowa środków przeciwkoronawirusowych

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: koronawirus, kozieradka, czarnuszka, flaszowiec, morwa, noni.

Jak powszechnie wiadomo, koronawirus SARS-CoV-2 jest sprawcą choroby górnych dróg oddechowych, nazwanej COVID-19 od anglojęzycznego skrótu: coronavirus disease 2019. Choroba COVID-19, jak również powszechnie wiadomo, spowodowała globalny kryzys zdrowotny i przyczyniła się do ogromnych komplikacji gospodarczych. Jednocześnie brak środków terapeutycznych, wskazywanych konkretnie do leczenia choroby COVID-19, a co za tym idzie – ograniczone możliwości jej leczenia, stały się dla naukowców wyzwaniem do identyfikacji molekuł o potencjalnej przydatności przy opracowaniu nowych środków terapeutycznych, skutecznych w leczeniu zakażenia SARS-CoV-2.

Jak wykazano w licznych badaniach, jednym z kluczowych białek cyklu życiowego kronawirusa SARS-CoV-2 jest jego główne białko enzymatyczne – proteaza Mpro, która odgrywa główną rolę w pośredniczeniu w replikacji tego wirusa, co czyni ją atrakcyjnym celem dla nowoopracowywanych leków. Tak więc w jednym z wykonanych niedawno eksperymentów (Taofeek, 2020) przeprowadzono badania przesiewowe dokowania molekularnego, mające za zadanie identyfikację potencjalnych blokerów proteazy Mpro koronawirusa SARS-CoV-2 spośród 38 aktywnych biologicznie związków 3 roślin konsumpcyjnych o zgłaszanych wcześniej właściwościach przeciwwirusowych – kozieradki, czarnuszki i flaszowca.

Spośród 38 przebadanych molekuł, 19 wykazywało spektakularne oddziaływanie wskazujące na znaczące interakcje wiązania w kieszeni wiążącej miejsce aktywne proteazy Mpro. Wyniki badania dokowania molekularnego udowodniły, że bioaktywne związki kozieradki wykazują większy potencjał hamowania proteazy koronawirusa w porównaniu ze związkami bioaktywnymi czarnuszki i flaszowca.

Inny zespół badawczy (Dharmashekara, 2021) skupił się na trzech innych białkach koronawirusowych – białku S, N i E. A to z tego powodu, że białka te odpowiadają za wnikanie koronawirusów do komórek gospodarza, ich replikację w komórkach oraz wydostawanie się z komórek wirusów potomnych. W tym przypadku pod kątem wiązania i dezaktywacji tych białek przebadano związki fitochemiczne pochodzące z kozieradki oraz owoców morwy i owoców noni. A to z tego względu, że w przeprowadzonej już wcześniej ocenie właściwości przeciwwirusowych różnych fitozwiązków (Zumla, 2016), rośliny te okazały się niezwykle bogatym ich źródłem.

Najwyższe powinowactwo wiązania i stabilną interakcję z resztami aminokwasowymi obecnymi w miejscach aktywnych białek koronawirusowych wykazywał trigoneozyd – związek aktywny biologicznie, pochodzący z nasion kozieradki. Tymczasem dwa pozostałe związki pochodzące z morwy i noni, czyli deoksynojirimycyna i kwas oktanowy, a także lek przeciwwirusowy, skierowany przeciwko wirusowi HIV, remdesivir, wykazywały dobre powinowactwo wiązania do białek koronawirusowych i tym samym korzystne właściwości przeciwwirusowe.

Jak więc widzimy, w obu tych badaniach najskuteczniejszym środkiem przeciwwirusowym, skierowanym przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, okazała się kozieradka. Warto więc chyba zaopatrzyć się w nasiona kozieradki lub oparte na ich ekstraktach suplementy diety przed rozpoczęciem się kolejnego „sezonu grypowego”. Chociaż warto byłoby włączyć też do swojego menu w okresie infekcyjnym nasiona czarnuszki oraz przetwory z owoców morwy, flaszowca i noni.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.