Kozieradka skuteczna przy osteoporozie

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kozieradka, menopauza, osteoblasty, osteoklasty, osteoporoza.

Osteoporoza jest poważnym problemem zdrowotnym na całym świecie, a jej częstotliwość, jak prognozują specjaliści, prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach ze względu na wydłużanie się czasu życia ludzi.

Głównymi cechami charakterystycznymi osteoporozy są: zmniejszona masa kostna i zmiany w mikroarchitekturze kości. Są to główne przyczyny kruchości i złamań kości u osób w podeszłym wieku. Ta postępująca z wiekiem choroba dotyka głównie dojrzałych i starszych kobiety. A to z tego powodu, że resorpcja kości u kobiet w okresie menopauzalnym i pomenopauzalnym jest bezpośrednio związana z obniżeniem się poziomu głównego żeńskiego hormonu płciowego – estradiolu. Chociaż w przeciwdziałaniu osteoporozie ważna jest odpowiednia ilość wapnia w diecie, to jednak w początkowej fazie okresu pomenopauzalnego, jak oszacowali specjaliści, średnio ok. 20-procentowa utrata masy kostnej jest spowodowana głębokim niedoborem produkowanego przez jajniki estradiolu. Sposoby ograniczenia utraty masy kostnej w osteoporozie wiązanej z menopauzą koncentrują się głównie na farmakoterapii z wykorzystaniem związków, które mogą sprzyjać rozwojowi kości i zapobiegać ich resorpcji przez komórki kościogubne, czyli osteoklasty.

U kobiet po menopauzie najskuteczniejszą strategią terapeutyczną, mającą na celu ograniczenie utraty masy i złamań kości jest hormonalna terapia zastępcza z użyciem estrogenów. Jednakże długoterminowa hormonalna terapia zastępcza, obok niewątpliwych zalet, ma również swoje wady, takie jak przykładowo wzrost ryzyka rozwoju raka piersi i raka endometrium. Obecnie badane są więc jako naturalna alternatywa dla hormonów surowce zielarskie, potencjalnie zapobiegające utracie masy kostnej u kobiet po menopauzie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są w tym przypadku tzw. fitoestrogeny, ponieważ są to naturalne związki pochodzenia roślinnego o aktywności naśladującej działanie żeńskich hormonów płciowych – estrogenów. Dzięki tym właściwościom, jak się uważa, fitoestrogeny mogą okazać się bardzo skutecznymi substytutami leków hormonalnych, zmniejszającymi utratę masy kostnej i przeciwdziałającymi postępowi ich łamliwości. W podsumowaniu kilku badaniach sugerowano, że dieta fitoestrogenowa może chronić kobiety nie tylko przed osteoporozą związaną z menopauzą, ale również przed chorobami sercowo-naczyniowymi a nawet rakiem piersi.

Trigonella foenum graecum, powszechnie znana jako kozieradka, jest szeroko uprawiana na całym świecie, ale głównie w Azji, Afryce i krajach śródziemnomorskich, jako roślina, której nasiona wykorzystywane są do celów leczniczych i kulinarnych. Kozieradka zawiera liczne składniki aktywne biologicznie, takie jak flawonoidy, alkaloidy i steroidy. Głównym składnikiem steroidowym, obecnym w kozieradce, jest diosgenina, w odniesieniu do której stwierdzono, że wykazuje zdolność stymulacji komórek kościotwórczych, czyli osteoblastów. Dlatego w jednym z przeprowadzonych niedawno badań naukowcy postanowili ocenić skuteczność działania ekstraktu z nasion kozieradki w zapobieganiu rozwojowi osteoporozy pomenopauzalnej (Anjaneyulu, 2018).

W badaniu tym dwadzieścia cztery samice szczurów rasy Wistar podzielono losowo na cztery grupy: grupę kontrolą, grupę poddaną zabiegowi usunięcia jajników (w celu obniżenia poziomu estradiolu), grupę poddaną zabiegowi usunięcia jajników i jednocześnie wspomaganą ekstraktem z nasion kozieradki oraz grupę poddaną zabiegowi usunięcia jajników i jednocześnie leczoną estradiolem. Ekstrakt z nasion kozieradki lub estradiol podawano tutaj przez 30 dni, rozpoczynając terapię po 14 dniach od usunięcia jajników. Po zakończeniu okresu doświadczalnego szczury uśpiono i pobrano niektóre ich kości, aby zmierzyć ich masę i właściwości biomechaniczne oraz zbadać zmiany mikroarchitektoniczne.

Jak pokazały wyniki tego badania, maksymalna wytrzymałość kości na złamania uległa znacznemu obniżeniu u samic szczurów z usuniętymi jajnikami, w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej. Jednocześnie jednak suplementacja ekstraktu z kozieradki znacząco poprawiła maksymalną wytrzymałość i suchą masę kości w porównaniu do niczym nieleczonych samic szczurów z usuniętymi jajnikami. Co więcej, podawanie ekstraktu z kozieradki pozwoliło zachować znacząco większą grubość kości w porównaniu z samicami szczurów z usuniętymi jajnikami. Co ciekawe, w wielu tych przypadkach suplementacja ekstraktu z kozieradki okazywała się skuteczniejsza od leczenia estradiolem.

Jak w końcowych wnioskach zakomunikowali autorzy, badanie to wykazało, że spożywanie nasion kozieradki może poprawić strukturę i właściwości biomechaniczne kości u samic szczurów po usunięciu jajników, co dowodzi, że suplementacja ekstraktu z kozieradki może być alternatywną dla hormonalnej terapii zastępczej strategią terapeutyczną, zapobiegającą rozwojowi osteoporozy związanej z przebiegiem menopauzy.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.