Kryl tak samo skuteczny jak lek przeciwnowotworowy

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kryl, olej z kryla, kwasy tłuszczowe omega 3, fosfolipidy, oksaliplatyna, rak jelita grubego.

Nowotwory to plaga dzisiejszych czasów. Jedną z najgroźniejszych chorób nowotworowych jest rak jelita grubego. Rak jelita grubego jest trzecim najczęściej diagnozowanym nowotworem i czwartą najczęstszą przyczyną zgonów związanych z nowotworami, dotykającą zarówno mężczyzn, jak i kobiety na całym świecie. Patogeneza tego schorzenia jest procesem złożonym i wieloczynnikowym, obejmującym postępującą akumulację zmian genetycznych, którym sprzyja konsumpcja produktów wysokoprzetworzonych i czerwonego mięsa, siedzący tryb życia, otyłość, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu.

Dostępne obecnie metody leczenia raka jelita grubego wiążą się z licznymi skutkami ubocznymi, które znacząco obniżają jakość życia pacjentów. W ostatnich latach więcej uwagi poświęca się więc tzw. nutraceutykom, czyli aktywnym farmakologicznie składnikom pokarmowym, jako alternatywnym i/lub pomocniczym środkom terapeutycznym w profilaktyce i leczeniu raka jelita grubego.

Przykładowo stwierdzono, że długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe szeregu omega-3, głównie kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA), pochodzące z ryb i innych owoców morza, hamują rozmnażanie komórek nowotworowych i rozwój kilku nowotworów, w tym raka jelita grubego. Przy czym badania epidemiologiczne wykazały, że populacje spożywające duże ilości oleju rybiego, bogatego w kwasy omega 3, charakteryzują się znacznie niższym ryzykiem rozwoju tej formy nowotworu. Jednocześnie badania in vitro (prowadzone poza organizmem) wykazały, że EPA i DHA wywierają destrukcyjny wpływ na komórki rakowe poprzez kilka mechanizmów, w tym poprzez zmianę składu błony komórkowej, zmianę wewnątrzkomórkowego pH i prądu wapniowego, modyfikację potencjału przepuszczalność błony mitochondrialnej, obniżenie odporność na uszkodzenia oksydacyjne oraz poprzez bezpośrednie oddziaływanie na DNA i ekspresję genów. Natomiast badania na zwierzętach udowodniły, że suplementacja oleju rybiego zmniejsza liczbę i wielkość guzów oraz ich unaczynienie (angiogenezę) i zdolność do tworzenia przerzutów.

Spożycie przez ludzi produktów żywnościowych, otrzymywanych z ryb stale wzrasta, tak że globalne połowy tych stworzeń morskich nie będą w stanie zrównoważyć w przyszłości zapotrzebowania na nie. Dlatego też kryl, morski zooplankton podobny do krewetek, został zaproponowany jako alternatywne źródło kwasów omega 3 w diecie człowieka, ze względu na jego niezwykle szerokie i bardzo obfite występowanie. Dostępny na rynku suplementów diety olej z kryla, który stał się w ostatnich latach ważnym źródłem kwasów omega 3 w naszej diecie, jest pozyskiwany z kryla antarktycznego, żyjącego w wodach Oceanu Południowego. Jedną z zalet oleju z kryla, w porównaniu z olejem rybim, jest to, że jego kwasy omega 3 związane są z fosfolipidami, podczas gdy w oleju rybnym wiążą się z trójglicerydami. Natomiast badania wykazały, że kwasy omega 3 z fosfolipidów mogą skuteczniej przenikać przez błony komórkowe, co sprzyja lepszej ich biodostępności i większym korzyściom zdrowotnym, wynikającym z ich suplementacji.

Do niedawna badania wpływu oleju z kryla na komórki raka jelita były jedynie nieliczne. Dlatego też celem niedawno zaprojektowanego w tym kontekście badania (Jayathilake, 2019) było porównanie skuteczności przeciwnowotworowej oleju z kryla z lekiem chemioterapeutycznym, oksaliplatyną, powszechnie stosowanym w leczeniu raka jelita grubego.

W badaniu tym trzy ludzkie oraz jedną mysią linię komórkową raka jelita grubego poddano działaniu bioaktywnych składników oleju z kryla przez 24 godziny i 48 godzin. Podobnie te same linie komórkowe poddano działaniu oksaliplatyny przez 24 godziny. W wynikach wykazano, że olej z kryla znacząco hamował we wszystkich liniach proces rozmnażania komórek nowotworowych i zwiększał w ich wnętrzu stężenie niszczycielskich, reaktywnych form tlenu. Przy czym już bardzo małe dawki oleju z kryla, wnoszące niskie (mikromolowe) stężenia kwasów EPA i DHA, dawały podobny efekt przeciwnowotworowy, jak oksaliplatyna.

Jak podsumowali na zakończenie autorzy, niniejsze badanie wykazało, że działanie przeciwnowotworowe oleju z kryla na komórki raka jelita grubego jest porównywalne z działaniem leku chemioterapeutycznego – oksaliplatyny.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.