Lactobacillus reuteri na wrzody żołądka i dwunastnicy

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: Lactobacillus reuteri, Helicobacter pylori, ureaza, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Wiodącym problemem zdrowotnym ludzkiej populacji, dotyczącym naszego przewodu pokarmowego, jest zakażenie Helicobacter pylori. A to z tego powodu, że bakteria ta, jak szacują specjaliści, odpowiada za ponad 90% przypadków występowania wrzodów dwunastnicy i około 70% wrzodów żołądka. W Polsce zakażonych jest tą bakterią podobno większość dorosłych i około 30% dzieci.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy charakteryzowana jest jako obecność wrzodów trawiennych, czyli ubytków w błonie śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy. Najczęstszym, głównym objawem jest ból w nadbrzuszu, jednak czasami przebieg tego schorzenia może być skąpoobjawowy lub nawet całkiem bezobjawowy, a niekiedy jego objawy są bardzo mało charakterystyczne. W leczeniu choroby wrzodowej główną rolę odgrywa farmakoterapia zakażenia Helicobacter pylori za pomocą zestawów odpowiednich antybiotyków.

Antybiotykoterapia Helicobacter pylori może być jednak czasami nieskuteczna, co może z jednej strony wynikać z narastającej antybiotykoodporności szczepów tej bakterii, z drugiej zaś skutków ubocznych standardowego postępowania terapeutycznego, które bywa przerywane ze względu na niepożądane efekty działania antybiotyków. Jak jednak wykazano, suplementacja Lactobacillus reuteri poprawia tolerancję antybiotykoterapii poprzez zapobieganie wyjałowienia przewodu pokarmowego w trakcie jej przebiegu, a przy tym wykazuje właściwość hamowania namnażanie się Helicobacter pylori.

Lactobacillus reuteri jest szczepem bakterii probiotycznych. Ogólnie probiotykami nazywane są żywe kultury pożytecznych drobnoustrojów, wnikające wraz z pożywieniem do organizmu i kolonizujące nasz przewód pokarmowy. W ten sposób probiotyki wykształcają fizjologicznie korzystny ekosystem mikroflory jelitowej, nazywanej wymiennie mikrobiomem lub mikrobiotą.

Jak się okazuje, Lactobacillus reuteri wykazują zdolność blokowania wiązania Helicobacter pylori z receptorami komórkowymi i hamowania kolonizacji przewodu pokarmowego, szczególnie na wczesnym etapie zakażenia (Mukai, 2002).

Relatywnie już dosyć dawno przeprowadzono badanie (Lionetti, 2006), którego celem było sprawdzenie, czy Lactobacillus reuteri może zahamować lub zminimalizować skutki uboczne ze strony przewodu pokarmowego antybiotykoterapii Helicobacter pylori. Do badania zakwalifikowano 40-tu zakażonych młodych pacjentów (średnia wieku ok. 12 lat), których poddano 10-dniowemu standardowemu leczeniu antybiotykami. Badanych podzielono przy tym na dwie grupy, w których albo podawano im dodatkowo przez 20 dni nieaktywne placebo, albo suplement Lactobacillus reuteri. W ten sposób wykazano, że w grupie suplementacyjnej podczas i po antybiotykoterapii występowało znacznie mniej niekorzystnych objawów ze strony przewodu pokarmowego, a także, że miały one znacznie mniej nasilony charakter, aniżeli u dzieci z grupy placebo.

W zakażeniu Helicobacter pylori i rozwoju owrzodzenia żołądka wiodącą rolę odgrywa wytwarzany przez te bakterie enzym – ureaza, który zmniejsza kwasowość soku żołądkowego, umożliwiając tym drobnoustrojom przeżycie w jego środowisku. Dlatego też w kolejnym badaniu (Imase, 2007) przeanalizowano wpływ suplementacji Lactobacillus reuteri na hamowanie aktywności tego enzymu ocenianej za pomocą specjalnego testu ureazowego. W badaniu tym uczestniczyli pacjenci dorośli, zakażeni Helicobacter pylori, podczas gdy grupę kontrolną tworzyło 40-tu zdrowych ochotników. Pacjentów podzielono losowo na grupy, gdzie w pierwszej grupie podawano Lactobacillus reuteri przez 4 tygodnie, a przez kolejne 4 tygodnie placebo, w drugiej zastosowano procedurę odwrotną, zaś w trzeciej podawano tylko i wyłącznie nieaktywne placebo. Natomiast zdrowym ochotnikom z grupy kontrolnej podawano przez 8 tygodni tylko i wyłącznie suplement Lactobacillus reuteri. Jak tym sposobem dowiedziono, suplementacja Lactobacillus reuteri skutkuje obniżeniem natężenia zakażenia Helicobacter pylori, powiązanym ze znacznym hamowaniem aktywności enzymu ureazy. Ostatecznie autorzy tego badania wnioskowali, że suplement Lactobacillus reuteri może być stosowany w celu zapobiegania pojawienia się objawów u osób z bezobjawowym zakażeniem Helicobacter pylori oraz znoszenia objawów u pacjentów zakażonych, u których antybiotykoterapia nie przyniosła oczekiwanych, satysfakcjonujących rezultatów.

W jeszcze jednym, chronologicznie późniejszym badaniu (Francavilla, 2008) podobnie sprawdzano, czy suplementacja Lactobacillus reuteri jest w stanie przyczynić się do zmniejszenia ciężaru zakażenia Helicobacter pylori. Badaniem tym objęto 40-tu dorosłych, zakażonych pacjentów, którym albo podawano przez 4 tygodnie suplement Lactobacillus reuteri, albo nieaktywne placebo. Wszystkich pacjentów poddano przy tym badaniom endoskopowym, badaniom stolca na obecność antygenów Helicobacter pylori oraz testom ureazowym przed rozpoczęciem suplementacji i po 4 tygodniach leczenia. W badaniu tym zaobserwowano redukcję ciężaru zakażenia oraz znaczące ustępowanie objawów zakażenia ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów przyjmujących suplement Lactobacillus reuteri, czego nie odnotowano u pacjentów otrzymujących nieaktywne placebo. Ostatecznie autorzy wyciągnęli więc ze swojego badania takie wnioski, że suplementacja Lactobacillus reuteri hamuje z jednej strony zakażenie H. pylori, z drugiej zaś zmniejsza dokuczliwość objawów zakażenia dotykających przewód pokarmowy.

Obojętne więc, czy chcemy się ochronić przed rozwojem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, czy też wspomagać standardowy proces terapeutyczny tej dolegliwości, w każdej z tych sytuacji suplement Lactobacillus reuterii okazuje się niezwykle skuteczny i pomocny.   

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.