Magnolia – piękne kwiecie, sprawny umysł

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: magnolia lekarska, polifenole, lignany, honokiol, GABA, receptory GABA, udar mózgu, napady padaczkowe, depresja, lęk, sen, uczenie się i zapamiętywanie.

Każdej wiosny magnolie cieszą nasze oczy burzą przeuroczego kwiecia. Dla nas, Europejczyków, magnolie to do niedawna jedynie atrakcyjne rośliny ozdobne, ale trudno wyobrazić sobie chińską medycynę ludową bez preparatów otrzymanych z kory tej rośliny. Od ponad dwóch tysiącleci Chińczycy uznają magnolie za jedne z najwartościowszych roślin leczniczych.

Rodzaj Magnolia liczy ponad 80 gatunków. W naturalnych warunkach magnolie występują w lasach strefy umiarkowanej i tropikalnej, porastając brzegi rzek wschodniej Azji oraz obu Ameryk. Magnolie powszechnie zaliczane są do najatrakcyjniejszych roślin ozdobnych, spośród kwitnących drzew i krzewów. Z kolei rodzina magnoliowatych, do której należy omawiany tu rodzaj, to jedna z najstarszych ewolucyjnie rodzin roślin kwiatowych, licząca ok. 210 gatunków drzew i krzewów o dużych i efektownych kwiatach.

Największe znaczenie dla lecznictwa ma magnolia lekarska (Magnolia officinalis), na co zresztą wskazuje sama jej nazwa. Kora, szyszki i liście magnolii lekarskiej są od dawna stosowane właśnie w tradycyjnej medycynie chińskiej. Natomiast Magnolia obovata jest składnikiem popularnych herbat ziołowych, popijanych Azji, takich jak houpo czy saiboku-tu. W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji interesujących wyników badań naukowych, dotyczących aktywności farmakologicznej magnolii lekarskiej. Badano tutaj zarówno efekty działania pełnych ekstraktów z kory magnolii, jak też poszczególnych substancji izolowanych z tego surowca, m.in. na ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli chodzi o izolowane związki czynne magnolii, bodaj najgruntowniej przebadano substancję nazwaną honokiolem, będącą pod względem chemiczny małym polifenolem – lignanem o masie cząsteczkowej 266 g/mol. W badaniach tych wykazano, że związek ten wykazuje działanie antyarytmiczne, przeciwzapalne, przeciwpłytkowe, przeciwnowotworowe, przeciwlękowe, antyoksydacyjne, antybiotyczne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe (szczególnie skierowane przeciwko wirusowi HIV). Przy czym udowodniono, że honokiol może przenikać przez barierę krew-mózg (Lin, 2012), co pozwala zakładać, że – z uwagi na wysoką dostępność dla tkanki nerwowej – związek ten wywiera bezpośredni, korzystny wpływ na neurony mózgu.

W badaniach przedklinicznych np. wykazano, że honokiol łagodzi skutki udaru mózgu (Liou, 2003) i napadów padaczkowych (Chang-Mu, 2010) oraz poprawia wyniki testów uczenia się i zapamiętywania (Matsui, 2009). Przy czym wpływ na ochronę neuronów może być tu związany ze wspomaganiem istniejących połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, albowiem honokiol i jego syntetyczne analogi wykazywały silną aktywność neurotropową w badaniach prowadzonych poza organizmem (Kumar, 2012).

Kolejny pakiet badań dotyczył wpływu honokiolu na zaburzenia o charakterze lękowym i depresyjnym. Badacze sugerują, że wykazane działanie przeciwlękowe tego związku jest zależne od powinowactwa do receptora GABA, będącego punktem uchwytu benzodiazepin – standardowych leków przeciwlękowych. W jednym z badań przykładowo wykazano, że pojedyncza, doustna dawka honokiolu promuje zachowania eksploracyjne, redukując jednocześnie objawy lęku. Efekt ten obserwowano również przy wielokrotnie powtarzanym podawaniu honokiolu w bardzo niskich dawkach (0,2 mg/kg). Na podstawie analizy uzyskanych wyników autorzy więc tutaj wywnioskowali, że honokiol prezentuje lepszy profil działania przeciwlękowego, a przy tym mniejszy pakiet niepożądanych efektów działania, aniżeli diazepam – klasyczny lek przeciwlękowy (Kuribara, 1998).

Honokiol wykazuje swoistą selektywność względem poszczególnych podtypów receptora GABA (Taferner, 2011). Wpływa też jednocześnie dodatnio na aktywność dekarboksylazy kwasu glutaminianowego – enzymu biorącego udział w syntezie kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), co z kolei zwiększa zasoby tego dobroczynnego przekaźnika w mózgu (Ku, 2011).

Wykonano również doświadczenia, których zadanie polegało na badaniu wpływu honokiolu na parametry snu. W ich wyniku ustalono, że związek ten znacząco skraca czas zasypiania, wydłużając jednocześnie czas samego snu (Qu, 2012).

W badaniach z udziałem pacjentów, w których podawano honokiol w dawkach terapeutycznych, nie zaobserwowano dotąd niepożądanych efektów jego działania. Badania toksykologiczne ekstraktu z kory i szyszek magnolii nie ujawniły żadnych patologicznych zmian w wątrobie, płucach, nerkach, śledzionie, mózgu, sercu, trzustce, jelitach i szpiku kostnym zwierząt, którym honokiol podano dożylnie lub doustnie, co wydaje się sugerować, że jest on substancją zdecydowanie bezpieczną.

Najwyższa więc pora, abyśmy i my, Europejczycy, spojrzeli na magnolie nie tylko przez pryzmat ich wartości ozdobnych, ale też właściwości leczniczych.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.