Magnolia w walce z cukrem

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: magnolia, magnolol, cukier, sorbitol, glikacja, końcowe produkty zaawansowanej glikacji, AGEs, cukrzyca, angiopatia cukrzycowa, retinopatia, nefropatia, neuropatia.

Cukrzyca to plaga naszych czasów. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), według szacunków za rok 2014, 422 mln dorosłych osób na świecie cierpiało z powodu cukrzycy (w porównaniu rokiem 1980 liczba ta wzrosła czterokrotnie). Jak prognozuje International Diabetes Federation – w 2040 r. populacja cukrzyków sięgnie prawdopodobnie ponad 640 milionów. Jednocześnie liczbę chorych na cukrzycę Polaków szacuje się na ponad 2 miliony, do czego trzeba doliczyć przynajmniej milion tych, którzy nie zdają sobie jeszcze sprawy ze swej choroby. Wzrost zapadalności na cukrzycę ma pewnie wiele przyczyn, ale jedną z nich jest bez wątpienia współczesny styl życia, obejmujący nieprawidłowe żywienie z wysokim udziałem cukru w diecie, ograniczenie aktywność fizycznej oraz nadużywanie nikotyny i alkoholu.

Dieta obfitująca w cukier jest szkodliwa dla zdrowia i przyspiesza proces starzenia się organizmu, a to z tego powodu, że w większych stężeniach jest on dla organizmu toksyczny. Jego toksyczność objawia się również w przebiegu cukrzycy, skutkując rozwojem tzw. angiopatii cukrzycowej, uszkadzającej narząd wzroku (retinopatia), nerki (nefropatia) i układ nerwowy (neuropatia). Chociaż naukowcy wskazują kilka mechanizmów odpowiedzialnych za toksyczność cukru, niezmiennie na pierwszy plan wysuwa się zawsze jeden z nich – glikacja – spontaniczny, nieenzymatyczny proces wiązania się cukrów z białkami. Glikacja tworzy nieprzydatne indywidua chemiczne, które w efekcie kolejnych przemian przekształcają się do bardzo szkodliwych molekuł, nazywanych końcowymi produktami zaawansowanej glikacji (AGEs – advanced glycation end products). Natomiast drugi ważny mechanizm toksyczności cukru to jego przemiana w sorbitol, który gromadząc się w tkankach, uszkadza komórki.

Dlatego też od pewnego czasu naukowcy prowadzą badania nad różnymi środkami hamującymi glikację i proces produkcji sorbitolu, z myślą o łagodzeniu powikłań związanych z przebiegiem cukrzycy oraz nadmiernym spożyciem słodyczy. Odnotowano tutaj pewne sukcesy, wykorzystując pewien związek syntetyczny – aminoguanidynę, który nie wszedł wprawdzie do arsenału leków przeciwcukrzycowych, ale służył w badaniach jako środek porównawczy dla innych molekuł o potencjalnie podobnym działaniu. W ten sposób przebadano więc również niektóre molekuły naturalne, przykładowo magnolol (m.in. Sohn, 2007), znajdowany w korze magnolii, wykorzystywanej tradycyjnie w medycynie dalekowschodniej jako środek przeciwcukrzycowy.

W fazie badań poza organizmem stwierdzono, że magnolol hamuje produkcję AGEs i działa na tym polu silniej od aminoguanidyny, a jednocześnie ogranicza aktywność enzymu przekształcającego cukier w sorbitol w soczewce oka. Natomiast w badaniach na szczurach i myszach z wywołaną eksperymentalnie cukrzycą dowiedziono, że mganolol zmniejsza zmętnienie soczewki oka, przywraca funkcje insuliny, zmniejsza poziom białka w moczu oraz ogranicza wytwarzanie sorbitolu i AGEs. Przy czym jego siła w przywracaniu funkcji insuliny i obniżaniu poziomu białka w moczu okazała się porównywalna do aminoguanidyny. Wprawdzie magnolol słabiej od aminoguanidyny obniżał poziom cukru we krwi, ale za to silniej hamował produkcję AGEs.

Wyżej przedstawione wyniki wydają się więc sugerować, że ekstrakt z magnolii może być znakomitym środkiem przeciwdziałającym powikłaniom związanym z przebiegiem cukrzycy oraz nadmiernym spożyciem słodyczy. Chociaż w tym drugim przypadku najwłaściwsze byłoby chyba zachowanie rozsądnego umiarkowania.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.