Magnolia zabija… raka

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: magnolia, honokiol, FOXM1, protoonkogeny, onkogeny, nowotwory.

Cząsteczkami o fundamentalnym znaczeniu dla regulacji procesów życiowych są czynniki transkrypcyjne. Czynniki transkrypcyjne oddziałują na geny, pobudzając je do produkcji rozmaitych białek. Tak więc to właśnie czynniki transkrypcyjne odczytują kod naszych genów.

Do grupy czynników transkrypcyjnych należy też białko FOXM1, które – jako potencjalny cel przyszłych terapii przeciwnowotworowych – zostało ogłoszone Molekułą Roku 2010. FOXM1 odgrywa kluczową rolę w przebiegu cyklu komórkowego, w którym endogenna ekspresja FOXM1 osiąga maksimum w zasadniczych jego fazach. FOXM1 reguluje ekspresję dużej liczby genów specyficznych dla różnych faz cyklu komórkowego oraz odgrywa ważną rolę w utrzymaniu segregacji chromosomalnej i stabilności genomowej. Jednak  gen FOXM1 jest obecnie znany też jako ludzki protoonkogen . Nieprawidłowa regulacja w górę FOXM1 bierze udział w onkogenezie raka podstawnokomórkowego , najczęstszego u ludzi. Zwiększenie poziomu FOXM1 stwierdzono również w większości litych nowotworów ludzkich, w tym w raku wątroby, piersi, płuc, prostaty, szyjki macicy, okrężnicy i mózgu.

Protoonkogeny to geny obecne w prawidłowej komórce, potencjalnie zdolne do wyzwolenia procesu transformacji nowotworowej. Uwarunkowana mutacją zmiana ich ekspresji sprawia, że przekształcają się w onkogeny, tj. geny bezpośrednio aktywujące transformację nowotworową komórki. Stanowią ok. 1% wszystkich naszych genów.

Jednak w jednym z niedawno wykonanych badań (Halasi, 2018) ustalono, że izolowany z kory magnolii związek – honokiol – atakuje onkogenny czynnik transkrypcyjny FOXM1, wywierając działanie hamujące poprzez wiązanie go w określony sposób. W badaniu tym wykazano, że honokiol po związaniu FOXM1 hamuje aktywność transkrypcyjną tego czynnika, a dzięki oddziaływaniu na pętlę autoregulacji, zmniejsza także ekspresję jego genu i produkcję jego białka. Ogólnie stwierdzono, że honokiol jest nowoodkrytym antagonistą FOXM1, a hamowanie tego czynnika może odgrywać kluczową rolę w jego działaniu przeciwnowotworowym.

Wcześniejsze badania wykazały bowiem aktywność przeciwnowotworową honokiolu w stosunku do typowych nowotworów pochodzących z tkanki nabłonkowej, takich jak rak piersi, płuc, trzustki i prostaty (Arora, 2011; Singh, 2013; Hahm, 2014; Avatanski, 2015), nowotworów hematologicznych, takich jak przewlekła białaczka limfocytowa i szpiczak (Ishitsuka, 2005; Battle, 2005), jak również mięsaków – naczyniakomięsaka i kostniakomięsaka (Funa, 2008; Steinmann, 2012). Honokiol ma przy tym, jak wykazano w powyższych badaniach, działanie przeciwnowotworowe jako pojedynczy środek, ale wykazuje jednocześnie synergię we współdziałaniu ze standardowymi lekami chemoterapeutycznymi.

W badaniach z udziałem pacjentów, w których podawano honokiol w dawkach terapeutycznych, nie zaobserwowano dotąd niepożądanych efektów jego działania. Badania toksykologiczne ekstraktu z kory i szyszek magnolii nie ujawniły żadnych patologicznych zmian w wątrobie, płucach, nerkach, śledzionie, mózgu, sercu, trzustce, jelitach i szpiku kostnym zwierząt, którym honokiol podano dożylnie lub doustnie, co wydaje się sugerować, że jest on substancją zdecydowanie bezpieczną.

Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje więc na to, że znane dotąd tylko jako pięknie kwitnące drzewa ozdobne – magnolie – mogą dokonać istnego przewrotu w medycynie, dając nadzieję na skuteczną i bezpieczną terapię wszelkiego typu nowotworów.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.