NAD+ – przestań się starzeć od dziś

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: NAD+, dinukleotyd nikotynamidu, mnonukleotyd nikotynamidu, sirtuiny, zdrowie, długowieczność.

W ostatnim czasie rekordy popularności bije koenzym NAD+. Koenzymy to związki niezbędne do aktywacji enzymów, zaś enzymy to katalizatory wszystkich reakcji życiowych. Koenzymy powstają zazwyczaj w organizmie z witamin z grupy B, dlatego też te witaminy są nam do życia absolutnie niezbędne. Dlaczego jednak NAD+ jest takim wyjątkowym koenzymem?

Koenzym NAD+ aktywuje enzymy z grupy sirtuin. A sirtuiny okrzyknięto enzymami młodości, kiedy się okazało, że ograniczenie podarzy kalorii, znane jako restrykcja kaloryczna, wpływa pozytywnie na zdrowie i długowieczność ssaków, właśnie głównie na drodze aktywacji sirtuin. Sirtuiny katalizują wiele ważnych procesów komórkowych, a tym samym regulują wiele funkcji życiowych organizmu. Jako najważniejsze efekty aktywności sirtuin, z punktu widzenia zdrowia i długowieczności, możemy wymienić: hamowanie biosyntezy cholesterolu, stymulację odkomórkowego transportu cholesterolu, stymulację cyklu mocznikowego, stymulację wydzielania insuliny, hamowanie produkcji reaktywnych form tlenu, wzmożenie eliminacji reaktywnych form tlenu, zapobieganie powstawaniu komórek z nieprawidłową liczbą chromosomów, naprawę uszkodzeń DNA, hamowanie skracania się telomerów warunkujących czas życia komórek. Sirtuiny są też niezwykle ważnymi enzymami w procesach adaptacji wysiłkowej, a więc mają ogromne znaczenie dla sportowców i ogólnie osób aktywnych fizycznie.

Im wyższe, komórkowe stężenie NAD+ – tym większa aktywność sirtuin i silniejsze efekty ich działania prozdrowotnego i przeciwstarzeniowego. Wiemy już, że koenzymy powstają zwykle w naszym organizmie z witamin z grupy B. Koenzym NAD+ powstaje konkretnie z witaminy PP. Za najaktywniejszą na tym polu postać witaminy PP uznawany jest amid kwasu nikotynowego, nazywany krócej nikotynamidem. Wydawałoby się więc, że nic prostszego, jak tylko przyjmować wysokie dawki nikotynamidu, by zwiększać komórkowe stężenia NAD+. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana… Punktem ograniczającym jest tutaj pierwszy etap na szlaku przemiany nikotynamidu do NAD+. Na tym etapie nikotynamid ulega przekształceniu do mononukleotydu nikotynamidu. Otóż okazuje się, że ten pierwszy etap przemian słabnie wraz z wiekiem i w przebiegu takich problemów zdrowotnych, jak otyłość, stłuszczenie wątroby, cukrzyca, choroby układu krążenia i nowotwory. To po pierwsze! A po drugie – w etap ten wmontowany został przez naturę mechanizm sprzężenia zwrotnego. Polega on na tym, że większe komórkowe stężenia NAD+ hamują właśnie pierwszy etap produkcji koenzymu z nikotynamidu. I tu się kółko zamyka.

Ale jest jeszcze trzeci problem… Chodzi z kolei o to, że wysokie dawki nikotynamidu bezpośrednio wyhamowują aktywność samych sirtuin, na której to aktywności tak nam bardzo zależy, bo to przecież aktywność sirtuin jest ostatecznym celem koncentracji komórkowego stężenia NAD+.

W jaki sposób ominąć te wszystkie problemy? Najlepiej stosować formy nikotynamidu z wyższych szczebli szlaku, leżących ponad pierwszym etapem produkcji NAD+. Rynek suplementów diety oferuje nam dwie takie molekuły: mnonukleotyd nikotynamidu i dinukleotyd nikotynamidu, gdzie drugi jest już gotową cząsteczką NAD+. W badaniach z użyciem mononukleotydu wykazano, że jego suplementacja podnosi wysoko stężenie komórkowego NAD+ i że ma on swoiste szlaki transportowe, którymi jest przenoszony jako cała molekuła z przewodu pokarmowego do komórek naszego ciała. Jeżeli natomiast chodzi o dinukleotyd nikotynamidu, czyli gotową cząsteczkę NAD+, to głównie jest ona ponownie przekształcana do mononukleotydu i w takiej formie przyswajana przez komórki tkanek. Nie dotyczy to jednak tkanki nerwowej, a w szczególności neuronów mózgu, które pobierają i koncentrują całe, niezmienione molekuły NAD+.

Z praktycznego więc punktu widzenia, suplementację mononukleotydu nikotynamidu należałoby polecać wszystkim tym, którzy dążą do uzyskania wysokiego poziomu komórkowego NAD+ i wysokiej aktywności sirtuin, w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia i spowolnienia procesu starzenia się organizmu. Ważny tu będzie również wykazany niedawno efekt suplementacji mononukleotydu w postaci wzmocnienia obrony organizmu przed infekcjami wirusowymi. Jeżeli natomiast chodzi o dinukleotyd nikotynamidu, czyli gotową cząsteczkę NAD+, to jej suplement powinien znaleźć główne zastosowanie tam, gdzie chodzi o utrzymanie wysokiej sprawności intelektualnej. A szczególnie wtedy, gdy zależy nam na utrzymaniu tej sprawności do późnych lat życia. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dla osiągnięcia dokładnie tych samych efektów, jakich oczekujemy po suplementacji mononukleotydu, możemy stosować wymiennie dinukleotyd.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.