Nieznane oblicze palmy sabalowej: walka z rakiem prostaty

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: palma sabalowa, łagodny przerost gruczołu krokowego, rak prostaty, stan zapalny, PSA.

Łagodny przerost gruczołu krokowego to bardzo powszechny problem zdrowotny pośród współczesnych mężczyzn. Chociaż jest to schorzenie przewlekłe i dość uciążliwe, to jednak, na szczęście, dość dobrze reagujące na leczenie. I to zarówno na terapię z wykorzystaniem syntetycznych specyfików, jak też naturalnych leków czy suplementów ziołowych. Jeżeli chodzi o środki naturalne, to pierwsze skrzypce w łagodzeniu objawów przerostu gruczołu krokowego grają ekstrakty z owoców palmy sabalowej. W wielu badaniach bowiem potwierdzono, że palma faktycznie pomaga przy tego typu problemach.

Łagodny przerost gruczołu krokowego to uciążliwy problem, ale nie on – z uwagi na znaczy postęp w jego leczeniu – spędza sen z powiek wielu mężczyznom. Panowie najbardziej obawiają się raka prostaty! Wydaje się jednak, że i w tym temacie naukowcy mają dla Nich bardzo dobre wieści… Wszystko bowiem wskazuje na to, że łagodząc za pomocą ekstraktu za palmy sabalowej dolegliwości przerostu gruczołu krokowego, możemy jednocześnie zapobiegać rozwojowi raka prostaty. A co konkretnie mówią badania…?

Otóż w jednym z badań oceniano ekspresję genów czynników związanych ze stanem zapalnym w dwóch liniach ludzkiego raka prostaty, w 40 niezależnych ludzkich, pierwotnych kulturach komórkowych, otrzymanych od pacjentów poddanych zabiegowi radykalnego usunięcia prostaty. W każdym przypadku zabezpieczono zarówno fragmenty tkanek uszkodzonych nowotworowo, jak też zdrowych. Wszystkie kultury traktowano dwoma różnymi stężeniami ekstraktu z palmy sabalowej (44 i 88 μg/ml) a oceny dokonywano w odniesieniu do różnych punktów czasowych (16, 24, 48 i 72 godziny), w zależności od typu komórki i rodzaju testu. Przy czym ekspresję genów czynników związanych ze stanem zapalnym, wskaźniki wzrostu komórek oraz aktywację zapalnego czynnika transkrypcyjnego analizowano zarówno w komórkach poddawanych, jak też niepoddawanych działaniu leku ziołowego.

W ten sposób wykazano znaczną redukcję masy tkanek zmienionych nowotworowo i aktywację podziałów komórek prawidłowych w wyniku działania ekstraktu z palmy sabalowej. Jak ustalili naukowcy, efekt ten był związany ze wzrostem umieralności komórek nowotworowych na skutek programowanej śmierci komórkowej, zwanej fachowo apoptozą. Prawie wszystkie geny czynników związanych ze stanem zapalnym ulegały ekspresji na poziomie podstawowym we wszystkich hodowlach komórkowych, ostatecznie zostały jednak zahamowane poprzez dodanie ekstraktu z palmy sabalowej. W ten sposób dodanie ekstraktu obniżyło o 30% aktywność zapalnego czynnika transkrypcyjnego.

Podsumowując, naukowcy zasygnalizowali, że ich badanie potwierdziło jednoznacznie wzrost produkcji czynników zapalnych w komórkach raka prostaty. A jest to o tyle istotne, że pozwala na poszukiwanie skutecznych leków przeciwko tej chorobie pośród różnych środków przeciwzapalnych. Ponadto podkreślili, że wykazano tu wpływ ekstraktu z palmy sabalowej na obniżenie liczby aktywnych genów czynników związanych ze stanem zapalnym we wszystkich liniach komórkowych i kulturach tkankowych prostaty, tak więc działanie przeciwnowotworowe ekstraktu jest związane głównie z obniżaniem odczynu zapalnego w tkankach gruczołu krokowego (Silvestri, 2013).

W innym badaniu formuła ziołowa, oparta na palmie sabalowej, została oceniona pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w pilotażowym badaniu u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem prostaty. W badaniu tym pacjenci z zaawansowanym rakiem prostaty byli leczeni z użyciem przetworu z palmy sabalowej przez 24 tygodnie. Tak zwanym głównym punktem końcowym, oceniającym efekt terapii, były zmiany stężenia specyficznego antygenu sterczowego, znanego zapewne Czytelnikom pod skróconą nazwą: PSA. (Przypomnijmy, że podwyższony poziom PSA świadczy o przeroście lub zapaleniu gruczołu krokowego, a bardzo wysoki może wskazywać na rozwój raka prostaty.) Podczas badania oceniano również parametry bezpieczeństwa stosowania palmy sabalowej, takie jak np. funkcje wątroby i nerek.

U większości z dziesięciu zakwalifikowanych do badania chorych stężenie PSA nie wzrastało i ustabilizowało się podczas przyjmowania leku ziołowego na bezpiecznym poziomie. Jednak po zakończeniu leczenia preparatem na bazie palmy sabalowej poziom PSA, niestety, znowu zaczął wzrastać. Jednak u leczonych palmą pacjentów wzrosła ostatecznie średnia przeżycia po rozpoznaniu horomonoopornego zaawansowanego raka prostaty do 16.4 miesiąca, wynosząca zazwyczaj od 10 do 12 miesięcy. Funkcje wątroby i nerek w trakcie leczenia pozostawały w normie. Lek ziołowy na bazie palmy sabalowej był bardzo dobrze tolerowany, tak więc żaden pacjent nie zgłosił niepożądanych efektów działania w okresie leczenia.

W podsumowaniu autorzy zauważyli, że chociaż niewłaściwe jest sformułowanie wniosków opartych na wynikach badań pilotażowych, to jednak tendencja w kierunku poprawy była tu oczywista. Zaapelowali więc, że należy przeprowadzić dalsze badania, aby wykazać korzyści kliniczne wynikające z terapii raka stercza lekami ziołowymi na bazie ekstraktów z palmy sabalowej (Ng, 2014).

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.