Palmitoiloetanoloamid – szybsze zasypianie, radośniejsze przebudzenie

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: palmitoiloetanoloamid, anandamid, układ endokannabinoidowy, sen.

Sen jest niezbędny dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Prawidłowo funkcjonujący cykl snu i czuwania sprzyja odpowiednim poziomom energii życiowej oraz prawidłowemu funkcjonowaniu motorycznemu i poznawczemu. Zaburzenia snu są powiązane z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak: negatywne funkcjonowanie społeczne, wypadki, choroby układu krążenia, przewlekły ból, zaburzenia neurodegeneracyjne, depresja, otyłość, nowotwory oraz wysokie ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Podstawowym czynnikiem patogenetycznym większości tych problemów jest przewlekły stan zapalny. W badaniach wykazano, że słaba jakość snu zwiększa produkcję mediatorów stanu zapalnego, potencjalnie wywołując niekorzystne fizyczne i psychiczne objawy niedoboru snu. Słaba jakość snu może nasilać stan zapalny również poprzez zwiększoną aktywność układu współczulno-nadnerczowego, inne zmiany neuroendokrynne oraz upośledzenie tolerancji glukozy. Tak więc po pewnym czasie zaburzenia snu i nasilone stany zapalne nabierają zazwyczaj charakteru zależności dwukierunkowej.

Endogenny układ kannabinoidowy (układ endokannabinoidowy) reguluje liczne procesy okołodobowe, w tym przyjmowanie pokarmu, metabolizm obwodowy i temperaturę ciała, i bierze udział w cyklu snu i czuwania. Układ endokannabinoidowy zawdzięcza swoją nazwę konopiom (cannabis), których związki aktywne, głównie THC i CBD, aktywują ten układ. Układ endokannabinoidowy jest regulowany naturalnie w naszym organizmie przez odpowiednie mediatory powstające ze spożywanych przez nas kwasów tłuszczowych, które oddziałują na specyficzne dla tego układu receptory, m.in. zlokalizowane w układzie nerwowym. To właśnie te mediatory wpływają na regulację temperatury ciała, magazynowanie tłuszczu, regulację nastroju i zachowania, percepcję sensoryczną, aktywność motoryczną, modulację układu nerwowego oraz funkcje hormonalne i czynności układu pokarmowego; a wszystko to, jak wykazano już wcześniej badaniami, ma zasadniczy wpływ na jakość snu. Sygnalizacja endokannabinoidowa przebiega bowiem zgodnie z rytmem okołodobowym, tak że brak snu może prowadzić do zakłócenia tego cyklu. Ostatecznie więc, zdaniem specjalistów, opracowanie strategii terapeutycznych, ukierunkowanych na układ endokannabinoidowy, może być potencjalnym sposobem zaradczym w przypadku zaburzeń snu.

Palmitoiloetanoloamid (PEA) to naturalnie wytwarzany w naszym organizmie amid kwasu palmitynowego, który działa synergistycznie ze sztandarowym endokannabinoidem, anandamidem (AEA). PEA zwiększa też stężenie AEA, hamując jego metabolizm. Stężenia AEA są niskie na początku snu, wzrastają podczas snu i pozostają wysokie po przebudzeniu. Dlatego podejrzewa się, że zwiększona sygnalizacja AEA może odpowiadać za głębokość snu i że zaburzenia snu są najprawdopodobniej związane z zaburzeniami sygnalizacji AEA. Dlatego też przyjęta z zewnątrz dawka PEA mogłaby potencjalnie przywrócić rozregulowaną sygnalizację AEA i ułatwić lepszy sen.

Mając więc na uwadze powyższe fakty, wykonano niedawno badanie (Rao, 2021), którego celem była ocena skuteczności suplementacji opartego na PEA preparatu Levagen na jakość i ilość snu u zdrowych osób dorosłych z zaburzeniami snu. Istnieje bowiem hipoteza, że ​​suplementacja PEA na godzinę przed zaśnięciem poprawia jakość i ilość snu oraz skraca czas zasypiania.

W tym podwójnie zaślepionym, randomizowanym badaniu klinicznym, wykonanym na 103 dorosłych osobach, porównano z placebo skuteczność i tolerancję 8-tygodniowej suplementacji 350 mg PEA dziennie w postaci preparatu Levagen. Jakość i ilość snu mierzono za pomocą aktygrafii nadgarstka, dziennika snu i odpowiednich kwestionariuszy.

W 8-ym tygodniu suplementacji PEA zmniejszył opóźnienia w zasypianiu, czas na całkowite przebudzenie oraz poprawił funkcje poznawcze po przebudzeniu.

Jak wnioskowali na zakończenie autorzy badania, uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność PEA jako potencjalnego środka ułatwiającego zasypianie, który może skracać czas zasypiania oraz poprawiać funkcje poznawcze po przebudzeniu.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.