Połączenie kurkuminy z melatoniną zabójcze dla raka

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: kurkumina, melatonina, nowotwory, rak pęcherza moczowego.

Kurkumina jest naturalnym związkiem polifenolowym, izolowanym z kłącza Curcuma longa (kurkumy) i jest powszechnie stosowana od tysięcy lat w krajach azjatyckich jako dodatek do żywności lub składnik wielu leków z lokalnej tradycji medycznej. W wielu badaniach wykazano, że kurkumina posiada rozliczne właściwości fizjologiczne i farmakologiczne, w tym przeciwrodnikowe, przeciwinfekcyjne, przeciwzapalne, immunomodulujące i przeciwcukrzycowe. W szczególności kurkumina może jednak hamować namnażanie (proliferację) komórek, indukować ich programowaną śmierć (apoptozę), zatrzymywać cykl komórkowy i tłumić proces unaczynienia w większości typów nowotworów, poprzez modulację rozmaitych, molekularnych szlaków sygnałowych. Między innymi wykazano, że kurkumina indukuje apoptozę i zatrzymuje cykl komórkowy oraz hamuje namnażanie komórek w przypadku raka pęcherza. I chociaż kurkumina jawi się jako farmakologicznie bezpieczny i potencjalnie skuteczny środek kandydujący do standardu terapii przeciwnowotworowej, jej skuteczność nie jest ostatecznie wystarczająco silna, z uwagi na takie problemy, jak słabe wchłanianie, szybki metabolizm i szybka eliminacja ogólnoustrojowa. Dlatego specjaliści sugerują, iż należy zwrócić uwagę na perspektywę leczenia skojarzonego, w którym kurkumina mogłaby być łączona z innymi lekami przeciwnowotworowymi, zwłaszcza naturalnymi.

Melatonina jest hormonem kręgowców, głównym produktem wydzielniczym szyszynki, modulującym rytmy dobowe, sen, nastrój, rozmnażanie i inne procesy biologiczne. W ciągu ostatnich kilku lat, w wielu badaniach in vitro i in vivo wykazano, że melatonina posiada różne cechy fizjologiczne i wykazuje różnorodne oddziaływania farmakologiczne, w tym przeciwzapalne, hamujące namnażanie i indukujące apoptozę komórek rakowych oraz hamujące unaczynienie i przerzuty nowotworów, wpływając na wiele komórkowych szlaków sygnałowych. Opierając się na różnorodności jej oddziaływań i relatywnie wysokim bezpieczeństwie stosowania, naukowcy podejmują próby opracowania sposobów wykorzystania melatoniny jako dodatkowego partnera w chemioterapii nowotworów, aby zaproponować nowatorskie i skuteczniejsze strategie leczenia raka, ograniczając jednocześnie skutki uboczne, związane ze stosowaniem chemioterapii.

W wykonanym niedawno badaniu (Shrestha, 2017) postawiono więc przykładowo hipotezę, że melatonina może odgrywać rolę we wzmacnianiu przeciwnowotworowego działania kurkuminy w przypadku ludzkiego typu raka pęcherza. Aby przetestować tę hipotezę, autorzy badania przeanalizowali wpływ kombinacji obu substancji na proliferację, migrację i apoptozę komórek raka pęcherza moczowego, odkrywając kilka kluczowych zmian w białkach, wyjaśniających podstawy molekularnych mechanizmów jej działania. W ten sposób wykazali, że melatonina może być używana jako potencjalny środek kombinacyjny do wzmacniania przeciwnowotworowego działania kurkuminy i że takie skojarzone leczenie może stać się skuteczną, alternatywną metodą terapii raka pęcherza.

Podsumowując, autorzy poinformowali, iż ich obecne badanie wykazało, że melatonina wykazywała synergizm ze zdolnością kurkuminy do hamowania wzrostu raka pęcherza moczowego, zarówno w warunkach in vitro, jak też in vivo. Stwierdzili również, że ich odkrycia dostarczają nowych informacji na temat mechanizmów molekularnych skojarzonego leczenia kurkuminą i melatoniną raka pęcherza moczowego, i dostarczają mocnych dowodów na to, że skojarzone leczenie kurkuminą i melatoniną może stanowić skuteczną opcję terapeutyczną w terapii raka pęcherza.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.