Q10 plus K2 – duet przeciwmiażdżycowy

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: koenzym O10, witamina K2, miażdżyca tętnic, stres oksydacyjny, choroby układu krążenia.

Na przestrzeni ostatniego półwiecza w krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy szczęśliwie stały spadek liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia, jednak problemy sercowo-naczyniowe, związane ze zamianami miażdżycowymi, wciąż pozostają główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności w skali ogólnoświatowej. Miażdżyca tętnic jest przewlekłym zapaleniem tętnic i jest chorobą związaną z wiekiem, która rozwija się w wyniku dysfunkcji śródbłonka naczyniowego na skutek zaburzeń równowagi oksydacyjnej składników krwi. Jako główne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wymieniane są: nieprawidłowa dieta, siedzący tryb życia, nadmierne spożycie alkoholu oraz palenie tytoniu. Jak się uważa, szczególnie utleniająca frakcja dymu papierosowego jest głównym czynnikiem promującym tworzenie się blaszek miażdżycowych i patologicznych zakrzepów naczyniowych, prowadzących do udarów i zawałów. Ponadto badania na żywych organizmach wykazały, że dym papierosowy może sprzyjać przedwczesnemu starzeniu się różnych typów komórek, blokując ich cykl komórkowy. W świetle tych faktów, komórki śródbłonka naczyniowego eksponowane na dym papierosowy okazały się znakomitym modelem do badań nad przeciwmiażdżycową aktywnością wybranych składników pokarmowych.

W tym kontekście niektóre składniki pokarmowe z grupy chinonów, takie jak koenzym Q10 i witamina K, uznawane ostatnio za cząsteczki o fundamentalnym znaczeniu dla zdrowia układu krążenia, mogą odgrywać ważną rolę w ochronie śródbłonka naczyniowego przed stresem oksydacyjnym, powodowanym przez czynniki ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.  

Dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym ubichinon, czyli koenzym Q10, który generalnie jest kluczowym elementem systemu produkującego w komórkach energię biologiczną, może chronić komórki śródbłonka poprzez bezpośrednią reakcję z różnymi rodzajami reaktywnych form tlenu oraz poprzez wzmacnianie aktywności enzymów przeciwutleniających, takich jak dysmutaza ponadtlenkowa i katalaza. Ponadto koenzym Q10 wykazuje również aktywność przeciwzapalną poprzez redukcję ekspresji genów czynników prozapalnych. Jest to o tyle istotne, że przewlekłe zapalenie jest charakterystyczną cechą procesu starzenia się organizmu.

Innymi chinonami o znaczeniu biologicznym są związki z grupy witaminy K. Cząsteczki te stanowią rodzinę witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, składającą się z cząsteczek o podobnej strukturze, w tym dwóch głównych postaci naturalnych: filochinonu nazywanego witaminą K1 i menachinonów łącznie określanych mianem witaminy K2. Te ostatnie witaminy to szereg substancji różniących się pomiędzy sobą liczbą tzw. łańcuchów izoprenowych, gdzie najczęściej wymienianymi związkami są menachinon-4 (MK4) i menachinon-7 (MK7). Witamina K znana jest przede wszystkim ze swojej roli w procesach krzepnięcia krwi oraz zdolności zapobiegania osteoporozie i wapnieniu tkanek miękkich. Ponadto witamina K hamuje produkcję czynników prozapalnych na drodze modulacji ekspresji ich genów.

Podczas gdy w przypadku koenzymu Q10 liczne dowody potwierdzają jego działanie bioenergetyczne, ale także przeciwutleniające i przeciwzapalne, postrzeganie roli witaminy K w przeciwdziałaniu problemom sercowo-naczyniowym obecnie ograniczone jest do jej zdolności zapobiegania zwapnieniu naczyń. Dlatego też, aby uzyskać dalsze informacje na temat roli chinonów w zdrowotności naczyń, najpierw w najnowszym badaniu (Cirilli, 2020) opracowano model dysfunkcyjnego śródbłonka naczyniowego z wykorzystaniem komórek naczyniowych, eksponowanych na działanie substancji chemicznych dymu papierosowego, którego następnie użyto do porównania aktywności takich środków przeciwzapalnych i przeciwutleniających, jak właśnie koenzym Q10 i główne formy witaminy K – K1, MK4 i MK7.

Badanie to ujawniło, że ​​suplementacja witamin K1 i MK4 była nieskuteczna w zapobieganiu niekorzystnym zmianom w komórkach śródbłonka naczyniowego, takim jak zmiana stanu utleniania i dysfunkcja mitochondriów, które prowadzą do utraty żywotności, aktywacji procesu samozniszczenia i przedwczesnego starzenia się tych komórek. W przeciwieństwie do tego, niezwykle optymistyczne wyniki uzyskano przy zastosowaniu Q10 i MK7, które skutecznie przeciwdziałały utracie żywotności, stresowi oksydacyjnemu, stanom zapalnym i przedwczesnemu starzeniu się komórek śródbłonka. Dlatego też, zadaniem autorów badania, koenzym Q10 i witamina K2 MK7 są bardzo obiecującymi cząsteczkami, które mogą mieć ogromne znaczenie dla profilaktyki i leczenia dysfunkcji śródbłonka, a tym samym miażdżycy i ogólnie chorób układu krążenia.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.