Soplówka – dietetyczna profilaktyka przeciwnowotworowa

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: soplówka jeżowata, erinacyny, nowotwory.

Hericium erinaceus, czyli soplówka jeżowata lub inaczej lwia grzywa, jest grzybem jadalnym, należącym do rodziny Aphyllophorales. Jej owocniki nazywane są przez Chińczyków „houtou”. W naszej kuchni raczej nieznana, soplówka od stuleci użytkowana jest w Chinach i krajach dalekiego wschodu jako grzyb jadalny i leczniczy.

Jak się dowiadujemy z opublikowanego niedawno w renomowanym czasopiśmie medycznym artykułu naukowego (Blagodatski, 2018), fungoterapia nowotworów to obiecująca dziedzina nauki, która zajmuje się substancjami przeciwnowotworowymi pochodzącymi z grzybów. W ciągu ostatnich 60 lat tempo badań skupiających się na grzybach wzrosło wykładniczo, ale w wielu dziedzinach badań grzyby jako potencjalne źródło korzystnych składników zdrowotnych są nadal ignorowane. Na przykład 90% gatunków grzybów nigdy nie było analizowanych pod kątem ich aktywności antybiotycznej i przeciwnowotworowej. Co więcej, duża część badań związanych z nowotworami wykonywanych na grzybach dotyczy jedynie charakterystyki niespecyficznego działania cytotoksycznego lub cytostatycznego na komórki rakowe (takie działanie byłoby szkodliwe również dla zdrowych komórek), a nie modulacji specyficznych onkogennych szlaków sygnałowych, które mogłyby być celami terapeutycznymi dla nowoczesnych, wysoce specyficznych terapii przeciwnowotworowych.

Co ważne, guz ma wiele „słabych punktów” i może być atakowany na różnych poziomach, takich jak sygnalizacja rozmnażania komórkowego specyficzna dla guza, regulacja apoptozy (programowanej śmierci komórkowej), metabolizm specyficzny dla nowotworu, angiogeneza (tworzenie sieci naczyń krwionośnych), przerzuty i wreszcie modulacja układu odpornościowego gospodarza. Osobliwością grzybów leczniczych jest to, że będąc producentami setek związków aktywnych biologicznie, mogą wpływać na wiele procesów związanych z rozwojem nowotworu w sposób synergiczny, czyli wzajemnie wzmacniający efekty swojego działania. Dlatego ważne są nie tylko badania nad niektórymi związkami pochodzenia grzybowego, ale również nad złożonymi efektami przeciwnowotworowymi, powodowanymi przez różnorodne kombinacje tych rozmaitych cząsteczek.

Jak możemy dalej przeczytać w tej publikacji, jeśli chodzi o ogólny potencjał przeciwnowotworowy soplówki jeżowatej, można stwierdzić, że ten grzyb leczniczy posiada kompleks aktywnych związków, które są zdolne do blokowania onkogenezy na różnych etapach i poprzez różne mechanizmy, a większość z nich została potwierdzona eksperymentami zarówno z kulturami komórkowymi, jak i heteroprzeszczepami, czyli przeszczepami ludzkich nowotworów do organizmów gryzoni pozbawionych własnej odporności. W eksperymentach tych wykazano, że ekstrakty z soplówki jeżowatej lub poszczególne ich składniki bądź frakcje wykazują aktywność immunostymulującą, przeciwprzerzutową, ochronną na przewód pokarmowy, antyoksydacyjną, sprzyjającą apoptozie komórek nowotworowych oraz hamującą tworzenie sieci naczyń krwionośnych nowotworów. To spektrum właściwości przeciwnowotworowych zapewniają soplówce jeżowatej rozmaite, biologicznie aktywne związki z grupy polisacharydów, lipidów, terpenoidów (w tym unikalne erinacyny), a także specyficznych białek funkcjonalnych.

Ostatecznie więc autorzy publikacji uznają, że soplówka jeżowata jest stosunkowo dobrze przebadanym grzybem jadalnym i leczniczym, posiadającym znacznie większy potencjał dietetyczny i terapeutyczny w porównaniu do jego obecnie wykorzystywanych zastosowań. A z uwagi na możliwość hodowli tego grzyba na skalę przemysłową, ma on wielką szansę stać się częścią nowoczesnej biotechnologii leczniczej nowotworów, opartej na produktach pochodzenia naturalnego.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.