Spirulina – bakterie na wirusy

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: spirulina, cyjanobakterie, wirusy, hemaglutynina, grypa.

Będąc zatrwożeni koronawirusem, zapominamy o grypie. Wirusy grypy są równie niebezpieczne, więc od lat trwają prace badawcze nad zwalczającymi je środkami. Spektakularne sukcesy odnotowała już na tym polu naturoterapia, o czym niestety mało się słyszy. Temat na tyle wart jest jednak nagłośnienia, że mechanizmy przeciwwirusowego działania niektórych naturaterapeutyków w przypadku wirusów grypy mogą okazać się analogiczne w odniesieniu do koronawirusa.

Podane poniżej informacje pochodzą w przewadze z badania zespołu tajwańskich naukowców kierowanych przez Yi-Hsiang Chena z Chang Gung University, opublikowanego przez czasopismo naukowe Scientific Reports w 2016 roku…

Grypa jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego człowieka i znana jest z wysokiej zachorowalności i umieralności. Jest szczególnie niebezpieczna dla organizmów bardzo młodych oraz osób starszych i przewlekle chorych. Wirusy grypy powodują co roku epidemie sezonowe, a także sporadyczne pandemie, które mogą się szybko rozprzestrzeniać i infekować nawet 50% dotkniętych nimi populacji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że ​​na całym świecie 3–5 milionów przypadków poważnych chorób i 250–500 tysięcy zgonów rocznie można przypisać grypie sezonowej, podczas gdy pandemie mogą powodować jeszcze większą liczbę ofiar. Abstrahując od śmiertelności, grypa tworzy także poważne obciążenie ekonomiczne i medyczne dla społeczeństwa i stanowi poważny problem zdrowia publicznego, który należałoby w końcu skutecznie rozwiązać.

Szczepy wirusa grypy, tak samo jak koronawirusa, wyposażone są w powierzchniowe glikoproteiny, takie jak hemaglutynina (HA), neuraminidaza (NA) czy esteraza hemaglutyniny (HE), które pozostają niezbędne do infekcji, ponieważ umożliwiają wirusom wiązanie się z komórkami gospodarza i wnikanie do ich wnętrza.

Leki przeciwwirusowe, takie jak amantadyna i rimantadyna lub oseltamiwir i zanamiwir, są obecnie wykorzystywane w celu zapobiegania lub leczenia grypy, ale pojawienie się opornych szczepów wirusowych może ostatecznie ograniczyć ich skuteczność terapeutyczną. Szczepienia są teoretycznie najskuteczniejszą strategią zapobiegania grypie, ale terminowe opracowanie szczepionki nadal stanowi nie lada wyzwanie, ze względu na trudności w przewidywaniu dokładnego szczepu wirusa, którego pojawienie się może być przyczyną wybuchu kolejnej epidemii lub pandemii. Dlatego pilnie poszukiwane są nowe terapie przeciwgrypowe, skuteczne przeciwko szerokiej gamie szczepów wirusa grypy, które byłby zdolne poprawić wyniki leczenia pacjentów oraz skuteczność kontroli epidemii.

Spirulina ( Arthrospira platensis ) to swobodnie dryfujące, nitkowate cyjanobakterie o długiej historii poświadczonego wykorzystania przez człowieka. Istnieją dowody na to, że cywilizacje Majów i Azteków powszechnie spożywały ciasta z suszonej spiruliny w czasach prekolumbijskich oraz że przez stulecia społeczności Afryki Środkowej zbierały spirulinę z wód Jeziora Czad i wykorzystywały ją jako źródło pożywienia. Spirulina przykuła uwagę współczesnych specjalistów od żywienia człowieka 60-70-procentową zawartością białka oraz wysokim stężeniem kwasów fenolowych, tokoferoli, niezbędnych kwasów tłuszczowych, a także witamin z grupy B. Ekstrakty spiruliny zgłaszano również w badaniach jako środki o cennych właściwościach zdrowotnych, takich jak zdolność obniżenia poziomu cholesterolu, zwiększania odporności, zmiatania wolnych rodników tlenowych, czy też działania przeciwnowotworowego i przeciwwirusowego.

We wspomnianym na wstępie badaniu przeprowadzono testy komórkowe i eksperymenty na zwierzętach w celu dokonania oceny działania zimnego, wodnego ekstraktu ze spiruliny na żywotności i patogenności kilku szczepów wirusa grypy. A uzyskane wyniki wykazały, że ekstrakt taki hamuje tworzenie się kolonii wirusa i zmniejsza jego replikację w hodowlach komórkowych, i że jest bezpieczny i dobrze tolerowany przy bardzo dużych dawkach, w badaniach toksyczności komórkowej i zwierzęcej.

Przy czym myszy zakażone grypą, którym podano ekstrakt ze spiruliny, osiągnęły wyższe wskaźniki przeżycia w porównaniu z grupą gryzoni kontrolnych, traktowanych nieaktywnym nośnikiem. Dawki 10–50 mg/kg/dzień były wystarczające do poprawy przeżywalności myszy zakażonych grypą, ale wcześniejsze badania kliniczne wykazały, że dzienna dawka 50 ml ekstraktu wodnego ze spiruliny poprawia funkcje komórek i białek odpornościowych u zdrowych ochotników płci męskiej, podczas gdy dzienna dawka 2000 a nawet tylko 370 mg sproszkowanej spiruliny znacznie poprawia stan chorych z nieżytem nosa. Pokazuje to zdaniem autorów, że spirulina może wywierać działanie terapeutyczne w dawkach znacznie niższych, aniżeli te przez nich testowane i uznane za całkowicie bezpieczne.

Następnie autorzy starali się zidentyfikować mechanizmy związane z aktywnością przeciwwirusową spiruliny, w wyniku czego stwierdzili, że ekstrakt z cyjanobakterii zakłócił zjawiska związane z hemaglutyniną, hamując w ten sposób proces infekcji. Wyniki te wskazywały, że spirulina działa przeciwwirusowo, wpływając raczej bezpośrednio na wirusy, a nie na drodze stymulacji komórek gospodarza, sprzyjającej zapobieganiu infekcji. Biorąc pod uwagę, że ekstrakt ze spiruliny hamował przede wszystkim replikację wirusów na wczesnym etapie infekcji, autorzy doszli do wniosku, że to właśnie hemaglutynina może być potencjalnym celem spiruliny, ponieważ ta powierzchniowa glikoproteina wirusowa jest odpowiedzialna za przyłączanie się wirusa i jego adsorpcję komórkową we wczesnej fazie infekcji.

Zdaniem autorów ogólnie uzyskane przez nich wyniki uzasadniają dalsze badania kliniczne zimnego ekstraktu wodnego ze spiruliny jako potencjalnego środka terapeutycznego, skutecznego w leczeniu infekcji wirusowych związanych z przebiegiem grypy.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.