Witamina E – niezawodny środek na grypę

Wydrukuj ten artykuł

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: grypa, wirusy grypy, replikacja wirusów, stres oksydacyjny, zapalenie płuc, leki przeciwwirusowe, witamina E.

Chociaż wirus grypy powoduje zazwyczaj jedynie łagodne objawy ze strony układu oddechowego, grypa może być nieraz chorobą zakaźną zagrażającą życiu, zwłaszcza w przypadku dzieci, osób starszych oraz pacjentów z obniżoną odpornością. W niektórych krajach grypa sezonowa dotyka rocznie do 40% populacji, a na świecie każdego roku choruje na nią od 300 milionów do 1.5 miliarda ludzi, zaś umiera od 500 tys. do 1 miliona z nich.

Patogeneza zakażenia wirusem grypy jest ogólnie związana z dwoma procesami zachodzącymi w ludzkim organizmie: 1) z miejscowym uszkodzeniem płuc w wyniku replikacji wirusa w nabłonku oskrzeli i oskrzelików, co prowadzi do postępującego uszkodzenia komórek pęcherzyków płucnych, odoskrzelowego zapalenia płuc (wirusowego lub wirusowo-bakteryjnego) i masywnego zapalenia oskrzeli, w tym zapalenia oskrzelików; 2) z dramatycznym wybuchem zapalnym, który wywołuje drastyczny wzrost wytwarzania reaktywnych form tlenu, powodując rozległe uszkodzenia błon komórkowych, głównie w małych naczyniach, tętniczkach i naczyniach włosowatych.

Płuca okazują się głównym narządem docelowym dla wirusa grypy. W przebiegu zakażenia wirusem grypy dynamiczne zmiany metabolizmu oksydacyjnego, wywołane nadmierną generacją reaktywnych form tlenu i aktywacją neutrofili, mogą doprowadzić do rozwoju tzw. stresu oksydacyjnego. Stres oksydacyjny definiowany jest jako zaburzenie równowagi prooksydantów i antyoksydantów na korzyść tych pierwszych. Wirusy grypy indukują enzymy wytwarzające reaktywne formy tlenu i zakłócają obroną aktywność przeciwutleniaczy, powodując zmiany w aktywności enzymów przeciwutleniających i zmniejszając zasoby przeciwutleniaczy o niskiej masie cząsteczkowej. Nadmierna generacja reaktywnych form tlenu w płucach jest zjawiskiem kluczowym w patologii grypy, ponieważ jest związana z produkcją czynników prozapalnych, stanem zapalnym, śmiercią komórek i innymi procesami chorobowymi, przebiegającymi w tkance płucnej.

Stres oksydacyjny w organizmie zakażonym wirusem grypy wywołuje wolnorodnikowe utlenianie nienasyconych łańcuchów lipidowych w błonach komórkowych (peroksydacja lipidów), co ogólnie zmienia ich przepuszczalność. W przypadku niedoboru przeciwutleniaczy, wszystkie błony komórkowe zostają odsłonięte i/lub uszkodzone, a zakażenie grypą przebiega z ciężką patologią i skutkuje poważnymi uszkodzeniami na wszystkich poziomach organizmu.

Witamina E jest najbardziej aktywnym, naturalnym przeciwutleniaczem rozpuszczalnym w tłuszczach, zdolnym do ochrony nienasyconych kwasów tłuszczowych w błonach komórkowych przed peroksydacją, przyczyniającym się tym sposobem do utrzymania stabilności błon. Ponieważ witamina E jest substancją rozpuszczalną w tłuszczach, ma tendencję do gromadzenia się we wnętrzu biologicznych błon lipidowych. Tam działa jako najważniejszy stoper oksydacyjnej reakcji łańcuchowej, ponieważ reaguje z lipidowymi rodnikami nadtlenowymi około cztery razy szybciej, niż one mogłyby reagować z sąsiednimi łańcuchami bocznymi kwasów tłuszczowych.

Dane z badań naukowych pokazują, że podczas infekcji wirusem grypy dochodzi do spadku poziomu antyoksydacyjnej witaminy E, czemu towarzyszy znaczny wzrost stężenia produktów peroksydacji lipidów. W przebiegu zakażenia grypą poziomy witaminy E są znacząco obniżone w płucach, wątrobie i osoczu krwi. Co jednak najważniejsze, badania na zwierzętach i ludziach wykazały ujemną korelację zachodzącą pomiędzy poziomem witaminy E w organizmie a stanami zapalnymi płuc oraz to, że suplementacja witaminy E wiąże się ewidentnie z obniżeniem ciężaru objawów chorobowych zapalenia płuc. Chociaż więc witamina E nie jest środkiem o specyficznym działaniu przeciwwirusowym, jej działanie przeciwutleniające odgrywa bardzo ważną rolę w przeciwwirusowej ochronie układu oddechowego. Najważniejsze pytanie więc brzmi: czy witamina E, jako naturalny przeciwutleniacz, może być stosowana jako środek przeciwko grypie?

Nadal niedocenianym podejściem do terapii grypy są skojarzone schematy podawania określonych inhibitorów replikacji wirusa wraz z przeciwutleniaczami. Ostatnio wykazano silny korzystny wpływ połączenia α-tokoferolu (podstawowej formy witaminy E) i oseltamiwiru w leczeniu eksperymentalnego zakażenia wirusem grypy A/H3N2 u myszy. Wyniki tego badania pokazały, że taka jednoczesna kombinacja obu czynników hamuje dwa główne procesy przebiegające w patogenezie grypy – rozwój zmian chorobowych w płucnych i drogach oddechowych, będących wynikiem replikacji wirusa, oraz rozwój uszkodzeń błon komórek drobnych naczyń krwionośnych i innych tkanek organizmu, będących efektem stresu oksydacyjnego. Ten wynik charakteryzuje takie postępowanie terapeutyczne jako bardzo obiecującą perspektywę leczenia grypy.

Jak podsumowali autorzy prezentującej wszystkie powyższe doniesienia publikacji naukowej (Mileva, 2018), witamina E może być zalecana jako niezawodny środek terapeutyczny, składnik wielocelowej terapii grypy.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!

Reklama na stronie slawomirambroziak.pl:

biuro@wydawnictwopiktogram.pl
Katarzyna Ambroziak - 601 312 342

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PIKTOGRAM. z siedzibą w Warszawie, ul. Międzynarodowa 38/40, kod pocztowy 03-922, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.pl, tel. 601312342

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.sylwetka-uroda-zdrowie.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook,. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt . Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie Piktogram z siedzibą w Warszawie, to: adres korespondencyjny ul.Międzynarodowa 38/40a/204, adres e-mail: biuro@wydawnictwopiktogram.p., tel. 60131234.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.