Na tej stronie znajdziesz najciekawsze artykuły o najwartościowszych suplementach i najskuteczniejszych lekach, wpływających na tężyznę fizyczną, estetykę ciała i stan zdrowia osób aktywnych fizycznie

Wirusom wstęp wzbroniony

3.02.2021 | Artykuły sponsorowane, W zdrowym ciele...

Autor: Sławomir Ambroziak

Słowa kluczowe: andrografolid, artemizyna, glicyryzyna, laktoferyna, wirusy, koronawirus, grypa.

Gorąca sytuacja epidemiologiczna niesie ze sobą wiele niedogodności. Ma jednak również swoje dobre strony. Otóż pod ciśnieniem pandemii naukowcy pracowali w niespotykanym dotąd tempie, identyfikując wiele związków o aktywności przeciwwirusowej. A co najciekawsze, w większości przypadków chodziło o molekuły pochodzenia naturalnego. Przy czym na szczególną uwagę zasługują te z nich, które posiadają zdolność wzmacniania blokady przeciwwirusowej ludzkiego organizmu.

Wirus wnika bowiem do komórki gospodarza i atakuje jej materiał genetyczny, przez co zmusza ją do produkcji wirusów potomnych. Nowe wirusy, niszcząc komórkę, wydostają się na zewnątrz i atakują kolejne komórki. Organizm, używając specjalnych białek, potrafi blokować proces wnikania wirusów do komórek. Blokada ta nie zawsze jest jednak odpowiednio szczelna. Okazuje się jednak, że składniki niektórych roślin konsumpcyjnych i pokarmów białkowych posiadają zdolność wspomagania organizmu w uszczelnianiu tej blokady. Jak dowiodły badania naukowe, właściwości takie są charakterystyczne m.in. dla:

andrografolidu występującego w zielu brodziuszki

artemizyny występującej w zielu bylicy

glicyryzyny pochodzącej z popularnego składnika pewnego typu słodyczy – lukrecji

laktoferyny – bioaktywnego składnika pokarmów mlecznych.

W badaniach wykazano ponadto, że również na drodze innych mechanizmów składniki te oddziałują korzystnie na przeciwwirusową odporność organizmu. Przyjrzyjmy się więc bliżej tym molekułom biologicznym o wprost zadziwiających właściwościach prozdrowotnych…

Andrografolid

Już w 2003 r. Shanghai Institute of Materia Medica, będący placówką Chińskiej Akademii Nauk, złożył pod numerem CN1165302C wniosek patentowy, we wstępie do którego możemy przeczytać: „Niniejszy wynalazek dotyczy nowych zastosowań medycznych związku diterpenowego mającego budowę strukturalną andrografolidu. (…) Związek wykazuje oczywiste funkcje, pozwalające przeciwdziałać poważnemu zespołowi ostrej niewydolności oddechowej (SARS) powodowanemu przez koronawirusy i może być stosowany jako lek zapobiegający i leczący choroby wywoływane przez wirusy SARS”.

Z uwagi na tradycję wykorzystania brodziuszki przy przeziębieniach, badacze podejmowali wielokrotnie próby potwierdzenia tego jej kierunku działania w doświadczeniach naukowych z udziałem chorych pacjentów. W ten sposób udało się im ustalić, że przyjmowanie brodziuszki zmniejsza oznaki i objawy zapalenia gardła i migdałków ze skutecznością porównywalną do paracetamolu (Thamlikitkul, 1991) oraz przyspiesza ustępowanie takich objawów chorobowych, jak odkrztuszanie, ból głowy, kaszel, gorączka, obsuszenie gardła, ból gardła, przekrwienie śluzówki nosa, katar, kichanie, ból ucha, złe samopoczucie i osłabienie (Cáceres, 1999; Melchior, 2000; Gabrielian, 2002; Spasov, 2004; Saxena, 2010).

Naukowcy przebadali niedawno interakcje zachodzące pomiędzy andrografolidem a głównym białkiem koronawirusa, odpowiadającym za jego rozmnażanie się w zainfekowanych komórkach gospodarza (Enmozhi, 2020). W ten sposób udowodnili, że andrografolid posiada najsilniejsze właściwości polegające na dezaktywacji tego białka, a tym samym przeciwkoronawirusowe, spośród wielu innych syntetycznych i naturalnych molekuł o wcześniej dowiedzionej lub podejrzewanej aktywności przeciwwirusowej, takich jak: disulfiram, tideglusib, shikonin, lopinawir, ostelmiwir, rytonawir, kamferol, kwercetyna, kurkumina, katechina, galusanian epikatechiny, zingerol i gingerol.

Artemizyna

Zgodnie z doniesieniem magazynu naukowego Max-Planck-Gesellschaft, Instytut Maxa Plancka z niemieckiego Poczdamu podjął współpracę z amerykańską firmą ArtemiLife Inc. oraz badaczami medycznymi z Danii i Niemiec, w zakresie testowania ekstraktów z bylicy rocznej i pochodnych artemizyny jako środków przeciwko nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2.

W kwietniu 2020 r. kalifornijska firma biotechnologiczna Mateon Therapeutics ogłosiła w komunikacie prasowym, iż przeprowadzone przez nią testy wykazały, że artemizyna hamuje replikację SARS-CoV-2, nowego koronawirusa, który powoduje epidemię aktualnej choroby COVID-19.

Artemizyna i jej pochodna, artesunat, należą też do grupy związków badanych pod kątem aktywności skierowanej przeciwko koronawirusom przez Liverpool School of Tropical Medicine, której specjaliści spodziewają się, że niedługo uzyskają pozytywne wyniki.

Natomiast algierscy naukowcy przetestowali już w kwietniu 2020 r. skuteczność przy SARS-CoV-2 leków przeciwko malarii (artemizyna jest oficjalnie lekiem przeciwmalarycznym), które próbuje się wykorzystywać ostatnio w leczeniu infekcji wirusowych, a ich badania wykazały, że artemizyna była bardziej skuteczna niż hydroksychlorochina.

Tych badań nie prowadzono oczywiście „w ciemno”, albowiem bylica była objęta już wcześniejszymi programami badawczymi, testującymi ziołowe specyfiki rodem z tradycyjnej medycyny chińskiej jako leki w zakażeniach koronawirusem podczas epidemii SARS-CoV i MERS-CoV. Wtedy to wstępne badania prowadzone w Chinach wykazały, że ekstrakt z bylicy rocznej był drugim najsilniejszym lekiem ziołowym, skutecznym przeciwko koronawirusowi SARS-CoV (pierwszym był ekstrakt z lukrecji). Chińscy naukowcy stwierdzili, że ekstrakty z bylicy wykazują aktywność przeciwwirusową, skierowaną przeciwko koronawirusowi SARS-CoV, który spowodował wybuch epidemii ostrego zespołu oddechowego SARS w latach 2002 i 2003 (Antiviral Res., Li, 2005), a którego „bliźniakiem” z tego samego rodzaju jest obecnie nękający ludzkość koronawirus SARS-CoV-2.

Glicyryzyna

Wstępne badania prowadzone w Chinach na okoliczność epidemii ostrego zespołu oddechowego SARS z lat 2002, 2003 udowodniły, że ekstrakt z lukrecji, którego głównym składnikiem aktywnym była glicyryzyna, wykazywał wysoką skuteczność przeciwwirusową, skierowaną przeciwko koronawirusowi SARS-CoV (Antiviral Res., Li, 2005). Wyniki te znalazły potwierdzenie w badaniach zespołu wirusologów z Uniwersytetu Frankfurckiego, którzy orzekli, że glicyryzyna jest najsilniejszym blokerem komórkowej replikacji wirusa SARS-CoV, hamującym jednocześnie wynikanie tego wirusa do komórek (Cinatl, 2003).

W niedawno opublikowanym badaniu (van de Sand, 2020) niemieccy naukowcy przetestowali wodny ekstrakt z korzenia lukrecji pod kątem jego aktywności przeciwwirusowej, skierowanej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, i jako główny składnik aktywny tego ekstraktu zidentyfikowali właśnie glicyryzynę. W badaniu tym wykazano, że glicyryzyna silnie neutralizuje SARS-CoV-2 na drodze dezaktywacji głównego białka koronawirusa, odpowiadającego za jego rozmnażanie się w zainfekowanych komórkach gospodarza, a więc poprzez dokładnie ten sam mechanizm, poprzez m.in. który oddziałuje przeciwwirusowo andrografolid.

W wielu innych badaniach dowiedziono, że glicyryzna wykazuje aktywność przeciwwirusową, skierowaną przeciwko bardzo wielu wirusom, w tym wirusom opryszczki pospolitej i grypy, ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności (HIV) oraz różnym koronawirusom ludzkim i zwierzęcym.

Laktoferyna

Chińscy specjaliści w artykule zatytułowanym „Laktoferyna jako potencjalne leczenie zapobiegawcze i wspomagające COVID-19”, opublikowanym we wrześniu 2020 r. w renomowanym czasopiśmie naukowym International Journal of Antimicrobial Agents grupy wydawniczej ELSEVIER, napisali, że dostępna powszechnie jako suplement diety laktoferyna wykazuje aktywność przeciwwirusową, skierowaną przeciwko szerokiej gamie wirusów, w tym SARS-CoV, blisko spokrewnionym z SARS-CoV-2. Ponadto laktoferyna ma wyjątkowe działanie immunomodulujące i przeciwzapalne, które może być szczególnie istotne w patofizjologii ciężkich przypadków COVID-19. Przy czym autorzy artykułu wyrazili na zakończenie nadzieję, że dalsze badania i rozwój suplementacji żywieniowej laktoferyny ugruntują jej rolę w postępowaniu terapeutycznym w przypadku COVID-19.

Dosłownie miesiąc później, w październiku 2020 r., w innym renomowanym czasopiśmie naukowym – Experimental and Therapeutic Medicine – ukazał się artykuł innego zespołu chińskich specjalistów, tym razem pt. „Laktoferyna w leczeniu COVID-19”. Jego autorzy argumentowali, że laktoferyna wykazuje rozległą aktywność przeciwwirusową o szerokim spektrum, co wskazuje na jej potencjał w leczeniu i zapobieganiu SARS-CoV-2. Laktoferyna ma przy tym rozległe działanie immunoregulacyjne i przeciwzapalne, przydatne w leczeniu infekcji wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i zapobieganiu niszczycielskim wpływom tego wirusa na wiele narządów docelowych. Ponadto, w odróżnieniu od leków przeciwwirusowych, laktoferyna jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Jej stosowanie może być zatem obiecującym postępowaniem w leczeniu COVID-19, co uzasadnia dalsze, prowadzone w tym kierunku badania.

W publikacji niedawno zakończonego programu badawczego (Mirabelli, 2020), amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Michigan stwierdzili, iż ich badania pokazały, że laktoferyna jest blokerem SARS-CoV-2 o wielofunkcyjnej skuteczności, zachowującym aktywność skierowaną przeciwko temu wirusowi nawet 24 godziny po infekcji. Za ważne uznali też kolejne swoje odkrycie, że silną aktywność przeciwwirusową wykazuje również taka forma tego białka, która jest składnikiem dostępnych powszechnie, doustnych suplementów laktoferyny. Poinformowali ponadto, iż ich badanie wykazało, że laktoferyna nasila działanie przeciwwirusowe zarówno remdesiviru, jak i hydroksychlorochiny, więc może być stosowana jako terapia skojarzona z tymi lekami, które są obecnie stosowane lub badane w leczeniu COVID-19.

W listopadzie 2020 r. magazyn Nutracutical naukowej platformy informacyjnej NBR informował o badaniu przeprowadzonym przez zespół medyczny ze szpitala uniwersyteckiego w Rzymie, w celu oceny roli doustnego i donosowego podawania laktoferyny u 32 pacjentów z COVID-19, z łagodnymi do umiarkowanych objawami choroby. Doświadczenie to miało za zadanie udokumentować skuteczności tego białka w łagodzeniu objawów infekcji i eliminacji wirusa SARS-CoV-2. Jednogramową, dobową dawkę laktoferyny podawano tutaj doustnie przez 30 dni, a dodatkowo w tej samej postaci podawano ją 3 razy dziennie donosowo. Wszyscy pacjenci wykazali poprawę w każdym objawie chorobowym z wyjątkiem zmęczenia, które utrzymywało się u około jednej trzeciej osób z grupy eksperymentalnej.

Wszystkie te cztery wyjątkowe molekuły biologiczne znajdziemy bez problemu na rynku suplementów diety. Gdy dobrze poszukamy, wszystkie cztery możemy znaleźć nawet w jednym zestawie. Taki zestaw wygląda na najlepszy suplement wspomagający odporność przeciwwirusową naszego organizmu, szczególnie w tzw. „sezonie grypowym”.

Facebooktwitterlinkedin